Du är här:

Bokebacken


På Bokebackens förskola finns åtta avdelningar: på Trollsländan, Guldbaggen, Nyckelpigan, Humlan går 1-2 åringar. På Myran, Gräshoppan och Fjärilen går 3-4 åringarna och på Boken går 5 åringarna.

Bokebackens förskola ligger centralt belägen nära stationen. Vi går ofta på promenad i närområdet där vi besöker bibliotek, lekplatser och skog.

På Bokebacken arbetar vi tematiskt utifrån läroplanen för förskolan (Lpfö 18). Förskolan arbetar med barns språkutveckling och använder TAKK och bild-stöd varje dag i verksamheten. Förskolan är grön flagg-certifierad vilket bidrar till en hållbar utveckling.

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar” (Skolverket 2018).


Adress: Bryggaregatan 17 28432 Perstorp

Trollsländan tel. 0734-45 93 98
Guldbaggen tel. 0734-45 93 97
Nyckelpigan tel. 0734-45 90 89
Humlan tel. 0734-45 91 14
Myran tel. 0734-45 93 95
Fjärilen tel. 0734-45 90 88
Gräshoppan tel. 0734-45 93 06
Boken tel. 0730-74 57 68 och 0730-74 49 78


Rektor
Anjeanette Tranberg-Hansen
0435-392 87, e-post: anjeanette.tranberg-hansen@perstorp.se

Senast uppdaterad: