Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Pärlan

Nära naturen

Pärlan är en nybyggd förskola och ligger nära naturen och skolan, dit vi ofta går. För oss är det viktigt att alla barn och föräldrar känner sig trygga och välkomna. Vi strävar efter ett bra samarbete med hemmet.

En vecka innehåller:

  • Rim, ramsor, sång, drama, bild, form, gymnastik, utevistelse och mycket lek.
  • Leken är viktig för barnens utveckling och lärande, i leken bearbetar barn upplevelser, känslor och erfarenheter.
  • Vi arbetar efter förskolans läroplan där våra mål och riktlinjer ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Har ni frågor eller vill hälsa på oss, ring och boka tid.

Pärlans förskola
Toarpsvägen 4
284 92 Perstorp

Musslan tel. 0734-45 94 00
Korallen tel. 0734-45 94 01

E-post: parlan@perstorp.se

Rektor 
Petra Karlsson, 0435-39137, e-post: petra.karlsson@perstorp.se

Senast uppdaterad: