Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

 Du är här:

Solparken

Sex avdelningar

Förskolan ligger centralt belägen intill Parkskolan med närhet till centrum, tåg och bussterminal samt naturen.

Vi har kokerska som tillagar vår lunch.

På Solparkens förskola finns sju avdelningar, Hallonet, Nyponet, Smultornet, Prästkragen, Smörblomman, Blåklockan samt Nattugglan som har öppet kvällar, helger och nätter.

Vår målsättning:

  • Kreativitet- Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasier och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus samt att ge föräldrarna möjligheter att utöva inflytande över verksamheten.
  • Kunskap - Vi vill packa barnens ryggsäck med kunskap, trygghet och ett livslångt lärande.
  • Pedagogik - Vi ska erbjuda barnen en pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
  • Förtroende - Att vi på förskolan har ett öppet klimat där barn, föräldrar och personal känner förtroende för varandra.
  • Förstående - Vi ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att människor har lika värde oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund.
  • Tillfredställelse - Alla barn ska få erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg. Övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen


Kontakt:
Adress: Oderljungsvägen 23


Prästkragen tel. 0734-45 90 80
Blåklockan tel. 0734-45 90 81
Nyponet tel. 0734-45 90 82
Hallonet tel. 0734-45 90 83
Smultronet tel. 0734-45 90 84
Smörblomman tel. 0734- 45 91 13

Nattugglan tel. 0734-45 90 93, 0734-45 90 94

Rektor
Petra Karlsson, 0435-391 37, e-post: petra.karlsson@perstorp.se

Senast uppdaterad: