Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Förväntningar

Fyll i beskrivning av bilden


Som vårdnadshavare kan ni förvänta er av oss att vi:

 • arbetar för att alla ska känna trivsel och glädje i skolan och på fritidshemmen.
 • möter era barn med hänsyn, trygghet och respekt.
 • arbetar för att ge era barn ökad självkänsla.
 • leder era barns lärande och skapar lärandesituationer utifrån era barns förutsättningar.
 • skapar positiva och kreativa inlärningssituationer i samarbete med barnen, och tar tillvara deras nyfikenhet och lust att lära.
 • följer och dokumenterar era barns utveckling.
 • arbetar både förebyggande och direkt mot utanförskap.
 • sätter tydliga gränser och fungerar som vuxna förebilder.
 • verkar för en öppen och positiv dialog.
 • informerar om verksamheten.

Vi förväntar oss av er som vårdnadshavare att ni:

 • har huvudansvaret för era barns utveckling och fostran.
 • ser till att era barn infinner sig i rätt tid och på rätt plats och är förberedda för sin dag.
 • ser till att era barn visar ansvar, respekt och hänsyn.
 • visar intresse för era barns utveckling och tar det slutgiltiga ansvaret för att hemuppgifter görs.
 • verkar för en öppen och positiv dialog.
 • talar positivt om verksamheten när era barn hör.
 • aktivt tar del av vår information.
 • meddelar oss viktiga förändringar i familjen.
 • skapar positiva förväntningar på skolan och skolarbetet.

Vi förväntar oss av dig som elev att du: (efter ålder och förmåga)

 • är en god kamrat.
 • är ärlig och står för vad du gör.
 • är aktsam om egna och andras saker.
 • uppträder hänsynsfullt och vänligt.
 • hjälper till att hålla ordning inomhus och utomhus.
 • passar tiderna som gäller under din dag.
 • följer våra ordningsregler.
 • sköter ditt skolarbete och dina hemuppgifter.
 • visar respekt för barn och vuxna.
 • använder ett vårdat språk.
 • gör ditt bästa.

Senast uppdaterad: