Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Skapande skola

Fyll i beskrivning av bilden

Vad är skapande skola?

Kulturrådet fördelar årligen bidrag till grundskolans årskurs F-9 för att öka elevernas möjligheter att möta professionell konst och kultur.

Skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande handlar både om att se till att alla elever får kännedom om samhällets kulturutbud och om att använda estetiska uttryckssätt och skapande arbetssätt som en del av undervisningen. Syftet med statsbidraget Skapande skola är att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolan, med utgångspunkt i skolans läroplan.

Ansökan om bidrag för Skapande skola görs av skolans huvudman.

Vad är kulturinsatser?

Insatser som görs med en professionell kulturaktör inom animation, arkitektur, berättande, cirkus/nycirkus, dans, design, drama, film, foto, hantverk, kulturarv, litteratur, media, museer, musik, serier, slöjd, skrivande, sång, teater och visuell konst.

Alltså inte naturskolor, djurparker, allmänna föreläsningar, matkultur, miljöfrågor eller utflyktsmål utan professionell guidning.

Målsättning för Skapande Skola

Ge alla elever kulturupplevelser som de är intresserade av och även presentera upplevelser för barnen som kan leda till nya intressen. Syftet är att även eleverna skall kunna ta del av olika kulturella aktiviteter för att långsiktigt stärka kulturen i Perstorp. Målet är att sträva mot att eleverna utvecklar nyfikenhet, intresse, fantasi, skaparkraft, förståelse, ansvar och självkänsla samt att stärka gemenskapen och förmågan till samarbete.

Länk till kulturrådet

http://www.kulturradet.se/sv/Skapande-skola Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: