Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Projekt i slutfasen - Informationstavla monterad vid Bi-slott

Projektet ”Vilda pollinatörer i fokus” närmar sig sitt slut.
Nyligen sattes en informationstavla upp vid Bi-Slottet och blomsterängen i Norra Lyckan Parken vilket utgör projektområde (området mellan Tjäderstigen och Norra Lyckanskolan). Dessutom är nya belysningsstolpar längs stigen också på plats.

Projekt Vilda Pollinatörer i fokus. Projektet inneghåller infotavlka, bislott och ängsblommor.

Projekt "Vilda pollinatörer i fokus" närmar sig sitt slut. En informationstavla har monterats vid Bi-Slottet och blomsterängen i Norra Lyckan Parken. Nya belysningsstolpar har också monterats. Noterbart är att en gäst flyttat ini slottet vilket kan ses på den inzoomade bilden överst där ett av rören är "igentäppt " vilket tyder på att det är bebott..Bi-slottet har gäst redan flyttat in

Projekt "Vilda pollinatörer i fokus" är ett så kallat LONA-projekt (Lokala naturvårdssatsningen) och är ett samarbete mellan Plan- och byggförvaltningen, Teknik och serviceförvaltningen och Naturskyddsföreningen i Perstorp. Projektet har gjorts möjligt tack vare ett så kallat LONA-bidrag på 75 000 kronor. (Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som ska beviljas. Pengarna kommer från Naturvårdsverket.) Perstorps kommun har också bidragit med en lika stor del vilket innebär att projektets totalsumma är 150 000 kronor.

Syftet med projektet är att ge vilda pollinatörer mer mat och fler boplatser och att informera om vikten av just vilda pollinatörer så att allmänhet får en ökad förståelse för varför till exempel gräsytor och diken klipps på ett visst sätt. Syftet är förutom den ökade medvetenheten om pollinatörer hos allmänheten också att höja trivseln i området vilket en informationstavla och nya belsysningstoplar längs stigen nu bidrar till.

- Pollinatörerna är mycket viktiga för oss då det är dem som ser till att det till exempel blir äpplen så vi har en enormt stor nytta av att pollinatöerna har platser att bo på och att de har mat, har Gerrit Fokkema, orförande i Naturskyddsföreningen Perstorp berättat.

Projektet invigdes i juni 2022 då barn från Norra Lyckans fritids tillsammans med representanter från Perstorps kommun och Naturskyddsföreningen hjälpte till med att så tjugo olika sorters ängsblommor.

Projektet har även resulteterat i ett bislott (som är bebott. Vissa av bamburören som placeras i små holkar i hotellet/slottet är iegntäppta vilket tyder på att "gäster" flyttat in).


Läs också:

Senast uppdaterad: