Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Välkommen till Naturvårdens dag den 29 augusti

Söndagen den 29 augusti hälsas alla intresserade välkomna till lekplatsen i Norra Lyckan Parken för att uppmärksamma Naturvårdens dag.
Mellan klockan 10-13 bjuds det på många aktiviteter för barn och unga med fokus på folkhälsa, trygghet och miljö.

Bildcollage Naturvårdens dag 29 augusti. Affisch med information på både svenska och arabiska

Välkommen till Naturvårdens dag den 29 augusti. Gå tipsrunda och lär dig mer om insekter och växter eller ta del om framtida planer för bostadsområden. I år har Perstorps kommun, tillsammans med Natur-skyddsföreningen, fått LONA-bidrag till projektet Vilda pollinatörer i fokus. Barn från Norra Lyckans fritids har ritat skisser på insektshotell som invigs av kommunstyrelsens ordförande på Naturvårdens dag. Klicka på bilden för att se kartan över arrangemangsområdet i Pdf-format

Naturvårdens dag är ett landsomfattande arrangemang som alltid är sista helgen i augusti. Perstorps kommun har liksom föregående år valt att fokusera på en plats och en dag,

Perstorps kommun har tillsammans med Naturskyddsföreningen, fått LONA-bidrag (Lokala naturvårdssatsningen) till projektet Vilda pollinatörer i fokus. Syftet är att ge vilda pollinatörer mer mat och fler boplatser och att informera om vikten av vilda pollinatörer. Pollinatörsprojektet pågår även nästa år.
Projektet ska resultera i en stor yta med ängsblommor, insektshotell och några informationstavlor i Norra Lyckan Parken.

Projektet invigdes i juni där barn från Norra Lyckans fritids tillsammans med representanter från Perstorps kommun och Naturskyddsföreningen hjälpte till med att så tjugo olika sorters ängsblommor.


För att visa upp projektet och berätta mer om det arrangeras Naturvårdens dag söndag den 29 augusti mellan klockan 10-13 där kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau inviger ett insekthotell klockan 11:00. Skissen till hotellet har barn på Norra Lyckans fritids gjort.

Från programmet i övrigt kan nämnas:

  • Naturskyddsföreningen genomför en aktivitet för barn och unga som handlar om att fylla i material i det insektshotell som ska placeras ut i parken vid ängsplanteringen inför arrangemanget.
  • Tipsrunda för både barn och vuxna. Biblioteket står för tipsrundan till barnen och Naturskyddsföreningen för de vuxnas runda. Priser hämtas på biblioteket efter arrangemanget.
  • Trädgårdsföreningen medverkar med fågelholkar och växter
  • Biblioteket är på plats och erbjuder olika aktiviteter.
  • PBIK säljer fika och utföra någon motionsaktivitet längs med slingan för tipsrundan.
  • Föreningen GF aktiva deltar också med aktivitet längs slingan.
  • I ett tält på grönytan mittemot idrottshallen på Tjäderstigen visar kommunen olika plan- och byggprojekt och Perstorpsbostäder visar upprustningsförslag/idéer för kvarteret Jägaren. Även andra fastighetsaktörer verksamma i området deltar

Läs också:

Senast uppdaterad: