Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Välkommen tycka till om planförslag

Samrådshandling Perstorp 20:3

Samråd för detaljplan för del av Perstorp 20:3 (samlingslokal för Jehovas vittnen). Jehovas vittnen i Perstorp avser att sälja fastigheten för den nuvarande samlingslokalen på Trastvägen 7 och istället uppföra en ny byggnad på cirka 250-300 kvm varför en ny tomt om cirka 2500 - 3000 kvadrameter sökes.

Kommunen har kontaktats av Jehovas vittnens avdelningskontor i Skandinavien. Förslag på ny lokalisering har tagits fram på kommunal mark vid korsningen Ebbarpsvägen/Midgårdsgatan.
Kommunstyrelsens tekniska utskott har 2019-02-20, § 5 beslutat att ställa sig positiv till att marken prövas för aktuellt ändamål/försäljs samt ge byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan. Byggnadsnämnden gav 2019-04-25, § 17 Byggnadskontoret i uppdrag att teckna plankostnadsavtal och upprätta förslag till detaljplan. Ett plankostnadsavtal har tecknats och ett förslag till detaljplan har nu tagits fram. Detaljplanen hanteras med så kallat standardförfarande. Miljökonsekvensbeskrivning bedöms inte erfordras. Byggnadsnämnden beslutade 2019-08-22 att sända planförslaget på samråd enligt reglerna i Plan- och bygglagen.

Planförslaget Pdf, 158.4 kB, öppnas i nytt fönster. finns under samrådstiden 2019-09-19 - 2019-10-11 tillgängligt på Perstorps kommuns hemsida www.perstorp.se samt på kommunhuset, Torget 1 i Perstorp.

Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och ska ha inkommit senast 2019-10-11 till Perstorps kommun, Plan- och byggförvaltningen, 28485 Perstorp alternativt till bn@perstorp.se.
Notera att eventuella synpunkter på planförslaget ska senast ha inkommit under det kommande granskningsskedet i detaljplaneprocessen, annars kan rätten av överklaga detaljplanen gå förlorad.

Frågor besvaras av stadsarkitekt/plan- och byggchef Mattias Bjellvi på telefon 0435-391 79.

Läs mer:

Senast uppdaterad: