Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Välkommen tyck till om hastighetsplan och parkeringsplan

Förslag på nya hastighetsplan i Perstorp

Kommunfullmäktige har i budget avsatt medel för trafikutredningar. Syftet med dessa är att ta ett helhetsgrepp kring trafikfrågorna och ge ett vidare underlag för ställningstagande för åtgärder.
Välkommen tyck till om hastighetsplan, parkeringsplan och parkeringsnorm.

På uppdrag av Plan- och byggförvaltningen och Tekniska förvaltningen i Perstorps kommun har förslag till Hastighetsplan, Parkeringsplan och Parkeringsnorm utarbetats av ÅF Consult AB.

Ett förslag till hastighetsplan togs fram i samband med översiktsplanearbetet, men har uppdaterats och utvecklats. Hastighetsplanen omfattar Perstorps tätort och ger förslag för samtliga gator och vägar.

En parkeringsutredning togs fram 2014 av Tyréns men har uppdaterats samt kompletterats med förslag till ställningstagande inklusive parkeringsnorm. Det finns ett behov av en samlad bild över parkeringssituationen i Perstorp så att lämpliga beslut kring parkeringstider med efterföljande skyltning kan tas.

Vidare är det viktigt att tydliga riktlinjer finns avseende vilka parkeringstal som ska gälla för bland annat nybyggnation. Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-16, § 78-79 att sända förslagen till hastighetsplan, parkeringsplan samt parkeringsnorm på samråd, enligt sändlista.

Planförslagen finns under samrådstiden 2019-09-23 t.o.m. 2019-11-03 tillgängliga på Perstorps kommuns hemsida www.perstorp.se samt på kommunhuset, Torget 1 i Perstorp.

Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och ska ha inkommit senast 2019-11-03 till Perstorps kommun, Plan- och byggförvaltningen, 28485 Perstorp alternativt till bn@perstorp.se.

Frågor besvaras av stadsarkitekt/plan- och byggchef Mattias Bjellvi som nås på telefon 0435-391 79, eller av teknik- och servicechef Alexander Hovander, som har telefonnummer 0435- 392 72

Aktuella dokument:

Senast uppdaterad: