Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Detaljplan antagen - byggnation av padelhall närmar sig

Detaljplanen som kan möjliggöra byggandet av en padelhall i Perstorp har nu antagits av Byggnadsnämnden.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en byggrätt för en mindre idrottsanläggning inom redan detaljplanelagt område. Detaljplan medger en ökad byggrätt med en högsta nockhöjd reglerad till 12,5 meter vilket möjliggör byggandet av en padelhall. Perstorps kommun är markägare av Perstorp 22:1.

Padelhallen kan börja byggas först när detaljplanen vinner laga kraft vilket är inom tre veckor.

 

Aktuella dokument:

 

Planområdet ligger i nordöstra delen av Perstorps tätort, i Uggleområdet, avsett för idrott och rekreation. Det omges av fyra fotbollsplaner i dess södra och östra gräns. Norr om planområdet ligger Ugglehallen och Ugglebadet. I dess västra gräns angränsar planområdet till en parkeringsyta med över hundra parkeringsplatser.


På det aktuella markområdet har idag PerstorpBälinge IK sin loppisverksamhet i en fastighet som inte kan stå kvar. Men verksamheten blir ändå kvar i nära anslutning. Lokalen byggs om i västlig riktning med samma yta enligt överenskommelse med exploatören.

Ett arrendeavtal mellan kommunen och arrendator är framtaget där skötsel och drift ligger på arrendatorn. Entreprenören Dalshults Industrifastigheter har påbörjat arbetet. Padelhallens storlek kan jämföras med Ugglehallen. Totala ytan blir cirka 1600 kvadratmeter varav 1400 är invändig yta. Det blir fyra fullstora banor och en barnbana inomhus. Dessutom en utomhusbana och ytor för omklädning och ett mindre gym. Allstar Padel Perstorp ska driva anläggningen.

Padelhallen beräknas stå klar under hösten.

Läs också: Klartecken för padelhall Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Till toppen