Till startsidan
Självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Synpunkter & felanmälan

Synpunkter & Felanmälan

Lyssna

Lyssna

Kontakta oss

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Granskning av ändring av detaljplan för Trumman

En förfrågan har inkommit om att bygga tvåbostadshus i detaljplanerat område som anses lämpligt för ändamålet, men begränsas till byggande av enbostadshus.

Byggnadsnämnden gav 2020-04-23, § 19 Plan- och byggförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till ändring av detaljplan samt att sända ändringen på samråd enligt reglerna i Plan- och bygglagen. Ändringen av detaljplanen hanteras med så kallat standardförfarande. Miljökonsekvensbeskrivning bedöms inte erfordras.

Planförslaget fanns under samrådstiden 2020-05-04 t.o.m. 2020-05-18 tillgängligt på Perstorps kommuns hemsida www.perstorp.selänk till annan webbplats samt på kommunhuset, Torget 1 i Perstorp. Inkomna synpunkter sammanställdes och kommenterades i samrådsredogörelsen.

Byggnadsnämnden beslutade 2020-06-11, § 27, att sända ändringen, upprättad 2020-04-07, på granskning enligt reglerna i Plan- och bygglagen (PBL). Granskningstiden pågår från 2020-06-16 t.o.m. 2020-07-07.

Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och ska ha inkommit senast 2020-07-07, annars kan rätten att i ett senare skede överklaga detaljplanen gå förlorad.

Synpunkterna skickas till Byggnadsnämnden, Perstorps kommun, 284 85 Perstorp alternativt via e-post til: bn@perstorp.se.

Eventuella frågor besvaras av:
Mattias Bjellvi, Stadsarkitekt, Plan- och byggchef eller Marcus Ekström, planarkitekt

Aktuella dokument:


PERSTORP.SE

PERSTORP.SE

PERSTORPS KOMMUN

Besöksadress

Hantverkaregatan 9D

284 31 Perstorp

Hitta hit


Organisationsnummer:

212000-0910

Kontakta kommunen

Perstorps Kommun

284 85 Perstorp


Telefon: 0435-390 00

Skicka e-post


Öppettider Kundtjänst

Måndag-torsdag: 10:00-12:00, 13:30-15:30

Fredagar: 10:00-12:00, 13:30-15:00


FÖLJ oss här

Facebook
Twitter
Instagram