Till startsidan
Självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Synpunkter & felanmälan

Synpunkter & Felanmälan

Lyssna

Lyssna

Kontakta oss

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Egen brunn

Vattenpump

Brunnsägarna har ansvar för att vattnet har bra kvalitet.

 

Ett bra dricksvatten är viktigt för vår hälsa. Den som tar sitt vatten från en enskild brunn bör ta vattenprover för att undersöka vattnets kvalitet. Genom en vattenanalys kan man låta undersöka vattnets mikrobiella och kemiska egenskaper för att se om det är olämpligt som dricksvatten. Man bör också se över och sköta sin brunn för bästa kvalitet.

Provtagning

Många brunnsägare tar bara prov på sitt dricksvatten då man känner smakförändringar eller det luktar konstigt eller ändrar färg men det kan vara problem med vattnet utan att man märker det. Därför bör provtagningar göras med jämna mellanrum. Livsmedelsverkets rekommendation är att ta prov var tredje år på sitt brunnsvatten. Har man småbarn i familjen bör man vara extra noggrann med provtagning eftersom små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen.

Information om vart du ska vända dig för att testa brunnens vattenkalitet och om det är något särskilt du ska tänka på när det gäller just ditt område kan du få från Söderåsens Miljöförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som är Perstorps Kommuns miljö- och hälsoskyddskontor.

Kontakt:
Telefon: 0435-78 24 70
E-post: info@smfo.se

Om analysresultaten visar på anmärkningar av något slag bör brunnen ses över. Brunnsägaren måste försöka komma fram till vad som är orsaken till det dåliga vattenresultatet. Det är ganska vanligt att man behöver täta brunnens övre delar och lock, där ytligt vatten kan rinna in och försämra dricksvattnet. För att åtgärda problem med vissa kemiska egenskaper behöver man ibland installera filter. Kontakta fackkunnig för att diskutera detta.

Livsmedelsverket tillsammans med SGU har tagit fram två olika broschyrer vad man ska tänka på när man anlägger en egen brunn och hur man sköter brunnen för att ha ett bra dricksvatten. Livsmedelsverket har också tagit fram råd om enskild dricksvattenförsörjning.

Om din privata brunn håller på att sina ska du kontakta ett firma som kan leverera vatten till dig, till exempel en spolbilsfirma. Kostnaden för vattenleveransen står du själv för.

Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns all information och tips för dig med egen brunn.

Sveriges Geologiska Undersökninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (SGU), har också en informativ webbplats med myckat fakta.

 

PERSTORP.SE

PERSTORP.SE

PERSTORPS KOMMUN

Besöksadress

Hantverkaregatan 9D

284 31 Perstorp

Hitta hit


Organisationsnummer:

212000-0910

Kontakta kommunen

Perstorps Kommun

284 85 Perstorp


Telefon: 0435-390 00

Skicka e-post


Öppettider Kundtjänst

Måndag-torsdag: 10:00-12:00, 13:30-15:30

Fredagar: 10:00-12:00, 13:30-15:00


FÖLJ oss här

Facebook
Twitter
Instagram