Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Digital anslagstavla

Fyll i beskrivning av bilden

Här hittar du anslag för protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna samt kungörelser.

När ett protokoll har justerats meddelas det genom anslag på denna sida. Du kan läsa protokollet genom att klicka på länken. Tidigare protokoll når du under respektive nämnds sida i menyn till vänster.

Vill du överklaga ett beslut ska det göras till förvaltningsrätten i Malmö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.inom den tid anslaget sitter uppe.

 

Kungörelser

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder den 19 juni kl 16.00 i Centrumhusets Sessionssal på Torget 1. Allmänheten är välkommen att följa sammanträdet på plats. Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund. Om svar ska kunna påräknas vid denna frågestund ska frågan vara skriftlig och ställd till namngiven ledamot senast en vecka före sammanträdet. Frågan ska avse ärende inom kommunens kompetensområde och får ej avse enskild person.

Länk till kallelse och reviderade handlingar Pdf, 105.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Länk till kallelse och handlingar Pdf, 98.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunal plan för räddningsinsats

Kommunens plan för räddningsinsats beskriver Perstorps kommuns planering för räddningsinsater vid allvarliga kemikalieolyckor inom verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningens högre kravnivå.

Planen (styrdokumentet) som beslutades 27 november gäller tills vidare. Revidering görs vid behov.

Länsstyrelsen

Kungörelse slutlig rösträkning Word, 49.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Av kungörelsen framgår när och var den slutliga rösträkningen sker, samt hur länsstyrelsen har öppet för utlämning av dubblettröstkort.

Kungörelse om samråd avseende detaljplan för Perstorp 25:114 "Industriparken"

Byggnadsnämnden beslutade 2024-06-17 35 § att sända förslag till detaljplan på samråd.

Planområdet är lokaliserat söder om Perstorps tätort och Rv. 21. Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten inom planområdet, vilket krävs för verksamhetens utveckling. Planförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan varpå det tas fram enligt uttökat förfarande PBL 5 kap. 7§. Planförslaget är i enlighet med kommunens översiktsplan.

Samrådsperioden är 2024-06-26 t.om. 2024-07-28 och under hela denna period
kan du som vill lämna synpunkter på förslaget. Planhandlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida:

perstorp.se/detaljplaner Öppnas i nytt fönster.

eller fysiskt hos kommunens kundtjänst:

Torget 1, 28431 Perstorp, under deras öppetider.

Lämna synpunkter senast 28/7 till: Perstorps kommun, Plan- och byggförvaltningen, 284 85 Perstorp eller via e-post till bn@perstorp.se.

Den sakägare som inte framfört sina synpunkter på förslaget till detaljplan skriftligt senast under granskningen kan förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Anslag

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdag: Onsdag 29 maj 2024
Justeringsdatum: Onsdag 29 maj 2024
Anslaget: Torsdag 30 maj 2024
Nedtas: Måndag 24 juni 2024

Länk till kommunfullmäktiges protokoll Pdf, 5.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Länk till närvarolista och ev voteringar Excel, 13.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdag: Onsdag 12 juni 2024
Justeringsdatum: Onsdag 12 juni 2024
Anslaget: Onsdag 12 juni 2024
Nedtas: Lördag 6 juli 2024

Länk till kommunstyrelsens protokoll Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdag: Onsdag 5 juni 2024
Justeringsdatum: Onsdag 5 juni 2024
Anslaget: Onsdag 5 juni 2024
Nedtas: Fredag 28 juni 2024

Länk till arbetsutskottets protokoll Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Sammanträdesdag: Onsdag 5 juni 2024
Justeringsdatum: Onsdag 5 juni 2024
Anslaget: Onsdag 5 juni 2024
Nedtas: Måndag 1 juli 2024

Protokollet förvaras på kommunledningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag: Tisdag 18 juni 2024

Justeringsdatum: Tisdag 18 juni 2024
Anslaget: Onsdag 19 juni 2024

Nedtas: Fredag 12 juli 2024

Länk till barn- och utbildningsnämndens protokoll Pdf, 1.6 MB.

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdag: Tisdag 11 juni 2024

Justeringsdatum: Tisdag 11 juni 2024
Anslaget: Onsdag 12 juni 2024
Nedtas: Fredag 5 juli 2024

Länk till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott protokoll Pdf, 1 MB.

Socialnämnden

Sammanträdesdag: Tisdag 18 juni 2024
Justeringsdatum: Tisdag 18 juni 2024
Anslaget: Onsdag 19 juni 2024
Nedtas: Torsdag 11 juli 2024

Länk till socialnämndens protokoll Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdag: Tisdag 25 juni 2024
Justeringsdatum: Tisdag 25 juni 2024
Anslaget: Onsdag 26 juni 2024
Nedtas: Lördag 20 juli 2024

Länk till socialnämndens arbetsutskotts protokoll Pdf, 227 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdag: Tisdag 16 juli 2024
Justeringsdatum: Tisdag 16 juli 2024
Anslaget: Onsdag 17 juli 2024
Nedtas: Fredag 8 augusti 2024

Förvaring: Socialförvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdag: Måndag 27 maj 2024
Justeringsdatum: Måndag 27 maj 2024
Anslaget: Tisdag 28 maj 2024
Nedtas: Torsdag 20 juni 2024

Länk till kultur- och fritidsnämndens protokoll Pdf, 1.7 MB.

Byggnadsnämndens beredningsutskott

Sammanträdesdag: 2024-06-10
Justeringsdatum: 2024-06-10
Anslaget: 2024-06-11

Nedtas: 2024-07-02

Länk till byggnadsnämndens beredningsutskotts protokoll Pdf, 492.5 kB.

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdag: 2024-06-17
Justeringsdatum: 2024-06-17
Anslaget: 2024-06-18
Nedtas: 2024-07-09

Länk till byggnadsnämndens protokoll Pdf, 1.1 MB.

Räddningsnämnden

Sammanträdesdag: Onsdag 12 juni 2024
Justeringsdatum: Onsdag 12 juni 2024
Anslaget: Onsdag 12 juni 2024
Nedtas: Lördag 6 juli 2024

Länk till räddningsnämndens protokoll Pdf, 946.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionen

Sammanträdesdag:
Justeringsdatum:
Anslaget: 
Nedtas:

Länk till revisionens protokoll

Överförmyndarnämnden 4K

Sammanträdesdag: Tisdag 25 juni 2024
Justeringsdatum: Tisdag 25 juni 2024
Anslaget: Tisdag 25 juni 2024
Nedtas: Fredag 19 juli 2024

Förvaring: Överförmyndarens kansli

Valnämnden

 Sammanträdesdag: Onsdag 12 juni 2024
Justeringsdatum: Onsdag 12 juni 2024
Anslaget: Onsdag 12 juni 2024
Nedtas: Lördag 6 juli 2024

Förvaring: Kommunledningsförvaltningens kansli

Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesdag: Onsdag 8 maj 2024
Justeringsdatum: Onsdag 8 maj 2024
Anslaget: Onsdag 8 maj 2024
Nedtas: Måndag 3 juni 2024

Förvaring: Kommunledningsförvaltningens kansli  

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdag: Torsdag 7 mars 2024

Justeringsdatum: Torsdag 7 mars 2024
Anslaget: Torsdag 7 mars 2024
Nedtas: Lördag 30 mars 2024

Länk till valberedningens protokoll Pdf, 242.4 kB.

Länsstyrelsen Skåne

Senast uppdaterad: