Du är här:

Barn & utbildningsnämnden

Fyll i beskrivning av bilden

Barn & utbildningsnämnden

Ordförande: Marie Gärdby (C)
1:e vice ordförande: Kim Svitzer (PF)
2:e vice ordförande: Valter Titusson (S)


Ledamöter

Ersättare

Marie Gärdby (C)

Kerstin Gustafsson Andersson (C)

Kim Svitzer (PF)

Desiree Hansson (PF)

Valter Titusson (S)

Jeanette Larsson (S)

Yvonne Långström (PF)

Nicolas Leon (PF)

Anette Lantz (M)

Jakob Ströbeck (M)

Lis-Beth Wiberg (MP)

Håkan Abrahamsson (PF)

Veronicha Petersson (S)

Ljubica Marusic (S)

Pia Galia (SD)

Roger Svensson (SD)

Rickard Andersson (SD)

Katarina Svensson (SD)


Senast uppdaterad: