Du är här:

Kultur- och fritidsnämnden

Fyll i beskrivning av bilden

Ledamöter & ersättare - KFN

Ordförande: Håkan Abrahamsson (M)
Vice ordförande: Veronicha Pettersson (S)


Ledamöter

Ersättare

Håkan Abrahamsson (M)

Tanja Ilic (M)

Veronicha Pettersson (S)

Margita Krätzer (C)

Rose-Marie Jönsson (C)

Yvonne Långström (PF)

Jan Aronsson (PF)

Anneli Rosdal (S)

Mona Lisa Stålbrand (SD)

Ingvar Dehlin (SD)


Senast uppdaterad: