Räddningsnämnden

Fyll i beskrivning av bilden

Ledamöter & ersättare - RN

Ordförande: Torgny Lindau (PF) 
1:e vice ordförande: Patrik Ströbeck (M)
2:e vice ordförande: Ronny Nilsson (S)

Ledamöter

Ersättare

Torgny Lindau (PF)

Lennart Johansson (PF)

Patrik Ströbeck (M)

Jenny Delén (M)

Ronny Nilsson (S)

Elisabeth Holmer (S)

Lennart Johansson (PF)

Göran Långström (PF)

Hans Stifors (PF)

Ulla-Britt Brandin (KD)

Bengt Marntell (C)

Kerstin Andersson (C)

Boel Rosdahl (S)

Kristina Hovander (MP)

Pia Galia (SD)

Anders Jelander (SD)

Jack Henriksen (SD)

Putte Schüler (SD)

Senast uppdaterad: