Till startsidan
Självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Synpunkter & felanmälan

Synpunkter & Felanmälan

Lyssna

Lyssna

Kontakta oss

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Kommunövergripande

Kommunövergripande resultat

På kommunövergripande nivå görs flera undersökningar som mäter kvaliteten. Kommunens Kvalitet i Korthetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (KKiK), Medborgarundersökningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Öppna jämförelserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är några exempel på undersökningar som ger en indikation på vilken nivå kommunen håller. Här följer en överblick över Perstorps kommuns resultat i de olika undersökningarna.

Kommunens kvalitet i korthet, KKIK

Undersökningen består av ett antal områden som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet ur ett invånarperspektiv. Eftersom över 260 kommuner arbetar med KKiK är verktyget en bra måttstock för att jämföra resultatet med andra kommuner inom områdena Barn och unga, Stöd och omsorg och Samhälle och miljö.

Vill du veta mer om KKIK? Läs här (SKR)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ta del av Perstorps kommuns resultat via Koladalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Medborgarundersökningen

Statistiska centralbyrån (SCB) genomför årligen en medborgarundersökning i de kommuner som väljer att delta. Undersökningen vänder sig till slumpmässigt utvalda kommuninvånare mellan 18-84 år och hjälper oss att få reda på vad våra invånare tycker om vår kommun. Undersökningen är indelad i tre huvudområden: kommunen som en plats att leva och bo på, kommunens verksamheter, och möjlighet till inflytande.

Under 2020 valde sammanlagt 100 kommuner i Sverige att delta.

Om medborgarundersökningen 2020 och resultatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Resultatet från medborgarundersökningen används för att t.ex följa upp kommunens måluppfyllelse som presenteras i kommunens årsredovisning. Resultatet används också som ett underlag för framtida utveckling av Perstorps kommun. Därför är det viktigt för oss att du som får enkäten verkligen svarar då ett högt deltagande ger en tydligare bild hur du som kommuninvånare upplever Perstorps kommun.

I medborgarundersökningen 2020 hade Perstorps kommun en svarsfrekvens på 39% jämfört med rikets snitt på 41%.

Läs nedan mer om Perstorps kommuns resultat

Resultat medborgarundersökning 2020 Perstorps kommunPDF

Svenskt Näringslivs kommunranking

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner med syfte att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. I undersökningen betygsätter företagen sina hemkommuner gällande servicen till företag, kommunikationer samt kommunpolitikers och skolans attityder till företagande.

2019 placerar Perstorp sig på plats 150 av Sveriges 290 kommuner. Rankingen bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC. Perstorps målsättning för 2020 är att placera sig topp 130.

Resultat Svenskt Näringslivs kommunrankinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppna jämförelser: Trygghet och säkerhet

Rapporten sammanställs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och redovisar indikatorer på hur Sveriges kommuner ligger till i arbetet med trygghet och säkerhet. Uppgifterna i rapporten bygger på nationell statistik från Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Statistiska centralbyrån (SCB), Brottsförebyggande rådet (BRÅ) samt SOS Alarm AB.

Resultat Öppna jämförelser: Trygghet och säkerhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

PERSTORP.SE

PERSTORP.SE

PERSTORPS KOMMUN

Besöksadress

Hantverkaregatan 9D

284 31 Perstorp

Hitta hit


Organisationsnummer:

212000-0910

Kontakta kommunen

Perstorps Kommun

284 85 Perstorp


Telefon: 0435-390 00

Skicka e-post


Öppettider Kundtjänst

Måndag-torsdag: 10:00-12:00, 13:30-15:30

Fredagar: 10:00-12:00, 13:30-15:00


FÖLJ oss här

Facebook
Twitter
Instagram