Du är här:

Kommunövergripande mål

Kommunövergripande mål

Ovan ses kommunens mål (klicka på bilden för att se den i pdf-format). Målen är fastställda av kommunfullmäktige.

Syftet med att Perstorp jobbar mot gemensamma mål är att få en tydlig riktning vad vi tillsammans ska uppnå.

Nedan presenteras en bild på hur Perstorps kommun målkedja hänger samman, från kommunövergripande mål till medarbetarens mål:

Målkedja för Perstorps kommun

Senast uppdaterad: