Styrande dokument

Styrande dokument

Styrande dokument finns till för att styra kommunen utifrån lagar, krav eller beslut. De anger vad nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag ska göra, vem som ska göra det och hur det ska göras. Styrande dokument innehåller vad vi som kommun, chef, eller medarbetare behöver förhålla oss till i vårt dagliga arbete.

Ett stryrande dokument är att förtydliga en viljeinriktning eller ett förhållningssätt.

Nedan presenteras Perstorps kommuns styrande dokument som är beslutade av kommunfullmäktige.

Perstorps kommuns styrande dokument

Senast uppdaterad: