Framtidsresan

personer håller om varandra - Framtidsresan

Framtidsresan är en förstudie med syfte att utreda och stärka bred tvärsektoriell samverkan och samstämmighet för invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det gemensamma målet är att fler Perstorpsbor blir självförsörjande.

Framtidsresan är en förstudie med syfte att utreda och stärka bred tvärsektoriell samverkan och samstämmighet för invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det gemensamma målet är att fler Perstorpsbor blir självförsörjande.

Förstudien ska ta fram hur samverkan, mellan främst Arbetsmarknadsenheten, Ekonomiskt bistånd samt den kommunala vuxenutbildningen, kan se ut för att på bästa sätt arbeta mot målet. På så vis ämnar förstudien påbörja utvecklingen av en framtida arbetsmarknadsorganisation och samverkansstruktur. Fler aktörer kan komma att involveras succesivt.

Förstudien är förankrad hos följande externa aktörer: Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet NNV Skåne, Bjuvs kommun, Klippans kommun, Åstorps kommun.

Framtidsresan är en förstudie för överbryggning till kommande socialfondsprogram, finansierat av Europeiska Socialfonden. Den drivs av en styrgrupp bestående av representanter för Socialförvaltningen, Arbetsmarknadsenheten, Vuxenutbildningen samt Kundtjänst.


Kontakt: Projektledare Peter Lindow, telefon: 0435-391 95, e-post: peter.lindow@perstorp.se

Projektperiod: 2021-02-01 – 2021-10-31

Projektägare: Perstorps Kommun

Förstudien finansieras av Europeiska socialfonden.

EU-flagga

Senast uppdaterad: