Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Rätten till Dataportabilitet

Fyll i beskrivning av bilden

Kapitel 3, Artikel 20
I vissa fall har du som lämnat personuppgifter rätt att få ut och använda personuppgifterna på annat håll (rätten till dataportabilitet). Den ansvariga nämnden i kommunen är därför skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter.
En förutsättning för att denna rättighet ska kunna aktualiseras är att personuppgiftsbehandlingen måste ske med stöd av ett samtycke från den registrerade eller för att uppfylla ett avtal med den registrerade. Dataportabilitet gäller också bara sådana personuppgifter som den registrerade själv har lämnat.


Senast uppdaterad: