Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Registerutdrag

Fyll i beskrivning av bilden

Kapitel 3, Artikel 15

Alla som Perstorps kommun behandlar personuppgifter om har på begäran rätt att få information om och ta del av de uppgifter som behandlas genom ett registerutdrag. Med behandling menas alla sätt som kommunen använder personuppgifter, oavsett om det är på papper eller digitalt, i olika datasystem eller som lagrade filer.

Nämnden ska tillhandahålla registerutdraget inom en månad från att begäran inkommit. Om nämnden konstaterar att registerutdraget inte kommer kunna sammanställas och tillhandahållas inom en månad kommer du bli informerade.

Du kan endast begära ut registerutdrag för de behandlingar som berör dig, aldrig någon annan. Därför behöver vi vara säkra på att registerutdraget tillhandahålls rätt person. Det gör vi genom att du legitimerar dig vid utlämnandet.

Du kan antingen begära registerutdrag genom e-tjänst, mail till den nämnd som du vill få ditt registerutdrag från eller genom att skicka ett brev. Begär du ut registerutdraget via e-tjänst kan du välja om du vill få ditt utdrag via mina sidor där du legitimerar dig med bankID. Föredrar du att få det i fysiska papper kan du antingen begära att få registerutdraget skickat till dig med rekomenderat brev eller kan du hämta ut det i kundtjänst mot att du legitimerar dig.


Registerutdraget innehåller:

a) Ändamålen med behandlingen
b) De kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller
c) Rättsliggrund
d) De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas
e) Om det finns risk för att personuppgifterna överförs till tredjeländer eller internationella organisationer
f) Lagringstiden
g) Hur personuppgifterna inhämtas
h) Förekomsten av automatiserat beslutsfattande och profilering
i) Förekomsten av rätten att av den personuppgiftsansvarige begära rättelse eller radering av personuppgifterna eller begränsningar av behandling av personuppgifter som rör den registrerade eller att invända mot sådan behandling
j) Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighetSenast uppdaterad: