Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

PersonuppgiftsIncident

Fyll i beskrivning av bilden

Personuppgiftsincident kan vara då en lapp med ett namn, personnummer, bild, film eller en kombination av dessa kommit bort eller förlagts. Det kan även vara om ett lösenord till ett system kommit i fel händer.

 

En incident ska alltid anmälas!
Om du uppmärksammat eller misstänker att en incident kan ha skett ska du omedelbart kontakta kommunen för vidare hantering. Sker en incident internt i kommunen rapporteras detta i förstahand till kommunens dataskyddsombud. I de fall incidenten är av allvarligare karaktär ska även Integritetsmyndigheten(tidigare dataskyddsmyndigheten) kontaktas. Perstorps kommun är skyldiga att följa upp inträffade incienter och åtgärda felaktigheter för att skydda personuppgiftslämnarnas integritet.


Senast uppdaterad: