Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Kommunala bolag

Pesroner i ring har samlat sina händer ovampå varandra i mitten.

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Nedan information och länkar till bolag och styrelserepresentanter.

NÅRAB

Nårab

Norra Åsbo Renhållningsaktiebolag, Nårab, är ett kommunalt bolag med uppgift att svara för avfallshanteringen inom ägarkommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga.

Det ägs till 50 procent av Klippans kommun, 24 procent av Perstorps kommun och 26 procentav Örkelljunga kommun. Kommunerna utser styrelseledamöter och suppleanter. Kommunerna har tillsammans cirka 32.000 invånare, med en stor andel boende i småhus.

Nårab driver med egen anställd personal avfallsanläggningen i Hyllstofta, där också kontoret finns och de administrativa rutinerna, bland annat debiteringen av renhållningsavgifterna, utföres. De sju återvinningsgårdarna drivs också, med något undantag, av egen personal. Däremot sker intransporten av avfall genom anlitande av entreprenörer.

För mer information eller frågor besök NÅRAB:s hemsida eller kontakta huvudkontoret i Hyllstofta.

Webbplats: www.narab.se Länk till annan webbplats.

Kontakt:

Adress: Hyllstofta 6178, 264 93 KLIPPAN
Telefon: 0435-296 50
Fax: 0435-243330
E-post: kundservice@narab.se


Perstorp Näringslivs AB

Ändamålet med och föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta kommersiella lokaler,samt att bedriva rådgivande verksamhet och tillhandahålla information, allt i syfte att aktivt stödja, stimulera och utveckla näringslivet i Perstorps kommun.

Adress:
Kommunhuset, Torget 1
284 85 Perstorp

Kontaktperson:
Henry Roos, VD.
Perstorps Bostäder AB
Torggatan 3
284 31 Perstorp

Telefon: 0435-394 00 Direkt 0435-394 03
E-post: Henry.roos@perstorp.se


Perstorps Bostäder AB

PerstorpsBostäder


Tillhandahåller bostäder med trygghet och omtanke.

Webbplats: http://www.perstorpsbostader.se/ Länk till annan webbplats.

Adress:

Torggatan 3
284 31 Perstorp

Kontaktperson

Henry Roos, VD.
Perstorps Bostäder AB
Torggatan 3
284 31 Perstorp

Telefon: 0435-394 00 Direkt: 0435-394 03
E-post: Henry.roos@perstorp.se


Perstorps Fjärrvärme AB

Logotyp Perstorps Fjärrvärme


Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA)

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA)

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp är ett kommunalt bolag som levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga.

NSVA bildades år 2009 av kommunerna Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Bjuvs kommun anslöt år 2010 och Perstorps kommun år 2020. Från den 1 jan 2021 är också Örkelljunga en del av NSVA. Alla kommunerna äger en lika stor andel av bolaget.

På NSVA arbetar cirka 230 personer och huvudkontoret ligger i Helsingborg. Cirka 45 000 kunder, sammanlagt 250 000 invånare och företag, får sitt dricksvatten från NSVA.

Webbplats: www.nsva.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besöksadress
Rönnowsgatan 12
252 25 Helsingborg

Telefon: 010- 490 97 00

e-post: kundservice@nsva.se

Postadress
NSVA
Box 2022
250 02 Helsingborg

  • Perstorps styrelseledamöter är Ronny Nilsson och Charlotta Wendt (suppleant)

Senast uppdaterad: