Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Offentlighetsprincipen

Fyll i beskrivning av bilden

Offentlighetsprincipen

I kommunal verksamhet gäller offentlighetsprincipen. Detta innebär att alla inkommande och utgående handlingar är offentliga. Med detta menas att vem som helst, således även privatpersoner, äger rätt att ta del av inkomna handlingar. Pressen tittar dagligen på den inkommande och utgående posten och i vissa fall resulterar detta i en artikel i någon av lokaltidningarna.

I vissa undantagsfall har kommunen rätt att hemlighålla innehållet i inkommande och utgående handlingar. Det vanligaste exemplet är handlingar som innehåller uppgifter om en enskild persons hälsoläge, ekonomi och andra liknande uppgifter som skulle kunna vara till skada för den enskilde om de kom till allmänhetens kännedom.

I vissa undantagsfall kan handlingars innehåll hemlighållas till exempel på grund av att de innehåller hemliga uppgifter för försvaret, affärshemligheter eller hur kommunen planerar att hantera en förhandling med en motpart.

Som privatperson har du även rätt att få kopior av de handlingar du är intresserad av. Är det många handlingar kan du komma till kommunkontoret för att ta del av dem i stället för att eventuellt behöva betala en kopieringsavgift.

Offentlighetsprincipens effekt, att kommunen har mycket begränsade möjligheter att hemlighålla innehållet i en inkommen handling, kan vara viktig att känna till för de som tänker skriva till kommunen. Vetskapen om att det fungerar på detta sätt gör kanske att man i vissa fall finner anledning att uttrycka sig på ett annat sätt än om man inte känner till principens existens.

Senast uppdaterad: