Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Explosiv vara

Explosiva varor

Du behöver ansöka om tillstånd för explosiv vara. Läs mer i informationen här på sidan.

Om du har en verksamhet som hanterar explosiva varor behöver du ha tillstånd för det. Det finns lagar, regler och föreskrifter som styr hanteringen av explosiva varor.

Det här är explosiva varor

Exempel på explosiva varor är:

  • sprängämnen
  • tändmedel
  • krut, ammunition och pyrotekniska artiklar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har i uppgift att ta fram föreskrifter och allmänna råd om hur man ska hantera explosiva varor.
Det är också MSB som bestämmer vad som är en explosiv vara.

Tillstånd explosiv vara

Du behöver i princip alltid ha tillstånd för att förvara, hantera och överföra explosiva varor.

Det finns några undantag när du inte behöver tillstånd. Du behöver inte ha tillstånd för hantering om du:

  • har tillstånd enligt vapenlagen att ha ammunition eller vapen, och om du förvarar ammunition till det aktuella vapnet
  • har tillstånd enligt vapenlagen att ha vapen och om du hanterar max fem kilo krut i riskgrupp för det vapnet, alternativt 1,3 eller 1,4 kilo för eget bruk
  • förvarar ett antal produkter enligt särskilda villkor. Exempel är fyrverkeriartiklar för allmänheten, där du får hantera max högst fem kilo för eget bruk utan tillstånd.

Tillståndsprocessen

Du som ansöker kan följa de olika stegen i processen om tillståndet.

1. Inkommen ansökan och mottagningsbevis
När räddningstjänsten får tillståndsansökan diarieförs denna och en tillståndshandläggare får ärendet. Du kommer att få ett mottagningsbevis med information om ärendet.

2. Granskning av ansökan
Handläggaren kontrollerar din ansökan och dina handlingar.

3. Begäran om komplettering?
Om tillståndshandläggaren bedömer att det saknas viktig information eller om du behöver ändra något i din ansökan får du en begäran om komplettering.

4. Granskning av komplettering
Om du har behövt komplettera din ansökan granskar handläggaren dina handlingar igen. Om du skulle komplettera med fler uppgifter kontaktar handläggaren dig.

5. Tillståndsbevis
Handläggaren skriver ett tillståndsbevis när handlingarna är kompletta. Du får beviset och det är väldigt viktigt att du läser igenom det noga.

6. Kontroll av anläggningen
När du har fått tillståndsbeviset gör räddningstjänsten en granskning av din anläggning. Räddningstjänsten kontrollerar att du hanterar och förvarar varorna på rätt sätt och enligt de villkor som finns i ditt tillstånd. När du har fått en godkänd granskning, eller när du har åtgärdat brister från kontrollen, kan du få börja hantera explosiva varor.

7. Granskningsprotokoll
Räddningstjänsten skriver ett granskningsprotokoll när granskningen är gjord.

8. Tillståndet gäller och ärendet avslutas
Om det inte finns några brister vid granskningen, eller om bristerna har åtgärdats, gäller tillståndet för att hantera explosiv vara. Ärendet är därmed avslutat.

Vill du veta mer?

Kontakta räddningstjänsten för mer information.

Kontakt räddningstjänsten

Expanderad meny (byt namn)

Senast uppdaterad: