Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Omsorg och stöd

Omsorg och stöd resultat

För att kvalitetssäkra Socialtjänstens verksamhet arbetar Socialförvaltningen aktivt med verksamhetsutveckling. Verktyg och metoder som används kan du läsa om nedan.

Öppna jämförelser

Öppna jämförelser syftar till att ge insyn i verksamheter och möjlighet till jämförelse men även ge underlag för kommunen att analysera verksamheten och förbättra kvaliteten. Ansvariga myndigheter är Socialstyrelsen tillsammans med SKR (Sveriges kommuner och Regioner)

Patientsäkerhetsberättelse

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, MAS, har till uppgift att säkra att kraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet enligt hälso- och sjukvårdslagen tillgodoses i vår kommun. Årligen publiceras en patientsäkerhetsberättelse.

Vårt systematiska kvalitetsarbete

Socialförvaltningens systematiska kvalitetsarbete har i syfte att ständigt förbättra våra verksamheten till det bättre. Att på ett systematiskt sätt undanröja risker för våra brukare och klienter. Våra förbättringar bidrar till arbetet att öka kvaliten samt att kvalitetsäkra våra verksamheter.

Riktlinjer och rutiner

Socialförvaltningen arbetar aktivt med riktlinjer och rutiner som finns för att kvalitetssäkra vår verksamhet. Dessa utvecklas och uppdateras kontinuerligt eller efter behov.

Senast uppdaterad: