Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Covid-19 vecka 12: Liksom i övriga länet ökar antal fall lokalt

Enligt den senaste statistiken för vecka 12 som publiceras på Region Skånes lägesbild har Perstorp 587 konstaterade personer som är folkbokförda i kommunen och som någon gång sedan den 2 mars 2020 konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning. Det är 16 fler än vecka 11.
Antalet konstaterade fall ökar långsamt i Skåne och om trenden ska brytas måste vi alla respektera gällande råd och regler.

Håll avstånd och ta ansvar. Hitta inte på några ursäkter. Covid-19 virus. Läget är allvarligt. Testa dig vid symtom. Information om vaccination via 1177.se

Läget är fortsatt allvarligt. För att bromsa smittspridningen behöver vi alla ta egenansvar och undvika platser och situationer där trängsel kan uppstå. Så fortsätt håll avstånd, träffa så få personer som möjligt, arbeta hemifrån och följ myndigheternas rekommendationer och restriktioner så smittspridningen kan bromsas ytterligare. Hitta heller inte på några ursäkter. Klicka på bilden för att komma till pdf med tips på viktiga saker vi alla kan göra för att bidra till att smittspridningen stoppas.

Läget i kommunen


Perstorps kommun följer och agerar kring utvecklingen coronaviruset och covid-19.

Allt vårt arbete följer myndigheternas rekommendationer.

En stab träffas regelbundet varje vecka. Läget i kommunen är stabilt. Verksamheter bedrivs i vanlig ordning under rådande omständigheter. Personal som kan arbetar så mycket som möjligt hemifrån.

Konstaterade fall finns i verksamheten men dessa hanteras enligt gällande rutiner och påverkar inte verksamheten. Att fall konstaterats av covid-19 förändrar inte kommunens arbete - vi är förbereda och hanterar situationer som uppkommer.
På grund av patientsekretessen går vi inte in på enskilda sjukdomsfall.


Uppmaning från regeringen inför påsk

På en pressträff den 31 mars där statsminister Stefan Löfven, socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson medverkade betonades betydelsen att uppmaningarna att bara umgås med sina allra närmaste, att stanna hemma om man känner minsta symptom och att testa sig.

Om man planerar en resa så är det viktigt att den görs på ett smittsäkert sätt. Alla som kan ska arbeta hemma. Vidare gäller att undvika trängsel, tvätta händerna och hålla avstånd. Det här är det viktigaste som alla kan bidra med för att få ner smittspridningen.

Påsken måste firas begränsat. Det är upp till var och en att hålla sig uppdaterad om vilka restriktioner som gäller i den region man befinner sig i.Vaccination mot covid-19 pågår


I Perstorp har personal och brukare på de särskilda boendena Österbo och Ybbåsen som önskat vaccin fått det. Den så kallade Fas 1 är klar. Fas 2 pågår (inkluderar LSS, alla brukare med en beviljad insats) och är på väg att slutföras. Kommunens arbete följer Folkhälsomyndighetes riktlinjer och hur vaccinationstillgången ser ut. Under veckorna 16-19 väntas en ökad mängd vaccin

 
 • Alla erbjuds vaccin och det är gratis. De äldsta går först. Det går inte att boka tid förrän man fått ett brev från Region Skåne där vaccinering erbjuds och att man blir ombedd att boka tid.

 • Under nästa vecka, med start den 6 april, skickas informationsbrev med erbjudande om vaccination till skåningar i åldrarna 70-75 år. Åldersgruppen 65-69 år får sina brev veckan därpå, med start den 13 april, under förutsättning att vaccintillgången följer prognosen.

Det går inte att boka tid för vaccination via 1177 på telefon. Det går inte heller att välja vaccin. Vårdcentralerna erbjuder det vaccin som finns att tillgå.Tidplan för vaccineringen:

De äldsta i varje fas vaccineras först, enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.


Tidplan vaccinering mot covid-19

Vaccinationen är igång i Skåne. Du kan inte själv boka en tid för vaccination ännu. På den grafiska bilden ovan och i texten nedan du se när olika personer får vaccinera sig i Skåne. Tidsplanen är preliminär och kan ändras. Det beror bland annat på hur många doser vaccin som Region Skåne får och när leveranserna av vaccin kommer. Dessutom har Folkhälsomyndigheten beslutat att pausa all vaccinering med Astra Zenecas vaccin mot covid-19 som en förbyggande åtgärd

Region Skåne uppger att vaccinationsviljan är mycket stor bland skåningarna. Region Skåne fortsätter att vaccinera enligt plan. Första fasen är i princip klar.

Över 90 procent av alla 90-åringar har tackat ja till vaccin mot covid-19 och drygt 60 procent av alla mellan 80 och 89 år är vaccinerade.

Fram till idag har drygt 150 000 personer har fått sin första dos, vilket motsvarar 13 procent av den vuxna befolkningen i Skåne. Nästan 60 000 har fått två doser.

Just nu vaccinerar Region Skåne enligt fas två. Det är de äldre som prioriteras och de vaccineras först inom den gruppen. Patienter i dialys och de som är organtransplanterade samt deras hushållskontakter är i princip klara med första dosen. Lagom till sommarsemestern får allmänheten vaccinerbjudande. För att garantera en god tillgänglighet för invånarna ska det finnas minst ett vaccinationsställe i varje kommun. Det är i dagsläget inte klart hur många vaccinationsställen det blir framöver i Skåne. Men vaccinationsstarten i fas fyra, personer i åldern 18-59 år, påverkas inte. Den startar som planerat i början på juni.

Region Skånes vaccinationsplan just nu:

Fas 2

I slutet av april bör samtliga personer som är 65 och äldre ha fått en första dos och vara färdigvaccinerade månadsskiftet juni/juli.

Vaccination av personer med LSS-stöd och personalen som arbetar nära den gruppen har påbörjats. Förberedelse för vaccination av övrig personal som arbetar patientnära fortgår, men dessa kommer inte att prioriteras den närmaste tiden.

Fas 3

Beräknas kunna starta månadsskiftet april/maj och samtliga ska ha fått en första dos i början av juni. Andra dosen bör vara klar i mitten på juli.

Fas 4

Vaccineringen av allmänheten, det vill säga personer i åldern 18-59 år, startar i början av juni. Första dosen bör vara klar i mitten på juli. Då startar andra dosen och beräknas vara klar i slutet av augusti.

Region Skånes vaccinationsplan är baserad nuvarande leveransprognoser av vaccin, att åtta av tio skåningar tackar ja till vaccinerbjudandet samt att Astra Zenecas vaccin inte används till de yngre än 65.

– Den bygger på de prognoser som Folkhälsomyndigheten aviserat och den gäller om inget oförutsett händer. Om det blir ändringar i denna prognos får vi planera om. Det gäller också om det blir ändringar gällande Astra Zenecas vaccin. Då kanske vi kan komma i gång med fas fyra lite tidigare, säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare och vaccinsamordnare i Region Skåne till Regionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fakta/Så fördelas vaccinet mot covid-19

Vaccinering genomförs utifrån Folkhälsmyndighetens prioriteringsordning, enligt fyra faser:

Fas 1

 • Boende och personal vid särskilda boenden för äldre.
 • Personer som får hemsjukvård och hemtjänst med omvårdnad och deras hushållkontakter.
 • Personal inom kommunal omsorg som arbetar nära dessa grupper.

Fas 2

 • 65 år eller äldre, de äldsta vaccineras först.
 • Personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation och deras hushållskontakter.
 • Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter.
 • Personer med insatser enligt LSS (lagen om stöd och service) eller har personlig assistans.
 • Personal inom vård och omsorg som arbetar patientnära.

Fas 3

 • Personer 60-64 år.
 • Medicinska riskgrupper under 65 år som definieras av Folkhälsomyndigheten.
 • Personer som har svårt att följa smittskyddsåtgärder.

Fas 4

 • Alla mellan 18 och 59 år.


Avrådan från besök

Med anledning av den allvarliga situation vi befinner oss i i länet och landet, fortsätter vi avråda från att tills vidare besöka kommunens äldreboenden. (Om besök trots allt behöver göras - läs här vad som gäller).  Öppnas i nytt fönster.Avrådan ligger i linje med Folkhälsomyndighetens beslut som avråder alla som vistas i Skåne att umgås inomhus med andra personer än de som man bor med.


Anpassning av verksamheter

För att möta råden och restriktionerna från myndigheter har vissa verksamheter i kommunen anpassats:

 • För högstadiet årskurs 7-9 på Centralskolan som under vecka 13 har påsklov gäller från vecka 14 en återgång till normal närundervisning på plats. Detta enligt rekommendation från Smittskydd Skåne.

Elever och vårdnadshavare har fått information från skolan vad som gäller via skolportalen Infomentor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Följ gällande nationella restriktionerna (Läs dem längre ner på sidan genom att trycka på plusset till höger i den gula balken). Fortfarande gäller att hålla avstånd, undvika situationer och miljöer med trängsel samt minimera kontakten med andra människor.

Viktigt är att vi alla tänker uthållighet och fortsätter att egenansvar och följer myndigheternas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. råd.

Läs mer om Covid-19 och vaccinering på Folhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsammans bromsar vi smittspridningen!


Enligt den senaste statistiken över konstaterade personer med Covid-19 per kommun som publiceras på Smittskydd Skånes webbplats Länk till annan webbplats. har Perstorp 587 konstaterade personer med covid 19. Det är 16 fler än förgående vecka och 565 fler än vecka 35 då smittspridningen tog fart i kommunen. (Källa: Smittskydd Skåne)


Covid-19 statistik. Kommunvis Skåne.

Enligt den senaste statistiken som publiceras på Region Skånes webbplats har Perstorp 587 konstaterade personer som någon gång sedan den 2 mars 2020 har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning. Klicka på bilden för att komma till webbplatsen med statistik över aktuell lägesbild med siffror över provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.


Läget i länet


 

Region Skåne meddelar att covid-läget är fortsatt allvarligt och att samhällsspridningen är fortsatt hög. Antalet fall i Skåne har passerat 124 000.

De senaste två veckorna har det genomsnittliga antalet rapporterade antal fall per dag ökat. Ökningen sker i hela Skåne, men är störst i mellersta, nordöstra och sydöstra Skåne. Antalet fall ökar i åldersgrupperna 10 till 60 år, men den största ökningen ses hos barn och ungdomar 10-29 år.


 

Det är viktigt att alla fortsätter att följa regler och rekommendationer för att bromsa smittspridningen av covid-19.

 

Det är också viktigt att fortsätta provta sig vid minsta misstanke om covid-19, särskilt nu inför, under och efter påsk.

Provtagning, som görs hemma eller på en särskild provtagningsplats för bil, beställa genom att logga in på 1177.se. Egenprovtagningskit hämtas alltid av friskt ombud på apotek.

Under påskhelgen har både apoteken och provtagningsplatserna särskilda öppettider. På 1177.se går det att se vilka som har öppet.

Observera att också personer, som haft nära kontakt någon som har bekräftad covid-19, ska testa sig direkt samt på dag fem, även om de inte har symtom.
Det gäller alla, inklusive barn från sex år och uppåt, såväl familjemedlemmar som andra utanför närmaste kretsen. Med nära kontakt menas att man varit närmare än två meter under sammanlagt 15 minuter.

Sju dagars karantän vid resa från utlandet

Alla som reser in i Sverige ska undvika nära kontakter i minst sju dagar, testa sig vid inresan till Sverige och på dag fem efter ankomst. Rekommendationerna gäller både svenska och utländska medborgare, födda 2014 eller tidigare. Alla som varit utomlands berörs, oavsett vilket land man besökt, och även de som tidigare haft covid-19. Läs mer på folkhälsomyndigheten.se Länk till annan webbplats. och regeringen.se Länk till annan webbplats. samt 1177.se Länk till annan webbplats..

 
 

Fakta: vaccinationer


 

Att vaccinera sig mot covid-19 är ett bra sätt att skydda sig själv och andra.

Vaccinationen är både gratis och frivillig. Vaccin kan inte väljas. Vill man vänta går det bara att vaccinera sig vid ett senare tillfälle.

Alla kommer att kunna boka en lämplig tid. Även om det kan ta några dagar från det att man bokar till dess att man får en tid. Det är bara tiden för den första sprutan som bokas själv. Tid för spruta nummer två fås vid första sticket.

I det informationsbrev som skickas ut av Region Skåne finns information om hur vacciinationstid enkelt och smidigt bokas genom att logga in i e-tjänsterna på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det går också bra att ringa sin vårdcentral. Observera att det inte går att boka tid via 1177 på telefon.

Breven skickas i kuvert med Region Skånes logotyp. Avsändare är den vårdcentral man brukar gå till, privat eller offentlig.

1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns faktabaserad och uppdaterad information kring vaccination mot covid-19 översatt till olika språk samt lätt svenska.

 

 

Vaccinationen är ett erbjudande och kostar inget.

Vaccinering ger ett bra skydd, men inte immunitet mot sjukdom. Den som blivit vaccinerad kan, även om risken är liten, fortfarande både bli sjuk och smitta andra. Därför är det fortsatt viktigt att alla följer de generella restriktioner och rekommendationer som gäller idag.

Först vid två doser räknas man som fullvaccinerad. Efter andra dosen tar det en till två veckor innan man har ett bra skydd mot viruset. Då är risken att bli svårt sjuk i covid-19 mycket lägre.

Fyra punkter om vaccineringen

 • Efter andra dosen tar det en till två veckor innan man har ett bra skydd.

 • Det finns en liten risk för att få sjukdomen, även om man är vaccinerad. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd.

 • Det finns också en liten risk att man kan bli smittad och sprida viruset, även om man själv inte får symtom.

 • Vaccinet är nytt. Därför är det oklart hur länge skyddet mot sjukdomen finns kvar efter vaccinationen.


 

Råd för att minska smittspridningen

Du har ett personligt ansvar att skydda dig själv och andra. Genom att följa de nationella råden tar du ditt ansvar för att minska smittspridningen.

Råd för att minska smittspridningen (1177.se) Länk till annan webbplats.(Klicka på plusset i gula balken nedan till höger för att läsa gällande restriktioner och råd i sin helhet.)

Regeringens restriktioner - det här gäller
Skärpta nationella rådFolkhälsomyndighetens statistik

Kommunsiffrorna som redovisas via www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. speglar inte hur många som är sjuka av covid-19 just nu, utan det totala antalet personer som är folkbokförda i respektive kommun och som någon gång sedan den 2 mars 2020 har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.

Via Folkhälsomyndigheten går det även att följa antal fall av covid-19 i Sverige på kommunnivå. Länk till annan webbplats.


 

Kartan visar hur många personer som genom virusprovtagning konstaterats med covid-19 den senaste veckan i förhållande till antalet invånare som finns i kommunen.

På så sätt blir siffrorna jämförbara mellan kommunerna. Folkhälsomyndigheten gör en omräkning till antal nya fall senaste veckan per 100 000 invånare.


Nya konstaterade covid-19 fall per 100 000 invånare per kommun den senaste veckan:

 • Snitt för Skåne vecka 12: 254 nya konstaterade covid-19 fall per 100 000 invånare. (+ 41 jämfört med vecka 11)

 • Perstorps tal vecka 12 är 214 vilket kan jämföras med vecka 35 då motsvarande siffra var 146. (Och jämfört med vecka 1 är det + 96)

(Viktigt att komma i håg är att det inte är lika med antalet personer som testats positiva utan ett jämförelsetal.)

Statistik Folkhälsomyndigheten kommunvis Perstorp. Vecka 12

Folkhälsomyndigheten uppdaterar veckovis covid-19 statistiken för Sverige på kommunnivå. Data uppdateras med föregående veckas data. Klicka på bilden för att komma till statistiken där det går att söka upp Perstorp.

Glöm inte - fortsätt följ rekommendationerna

 • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik

 • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten. Använd handsprit om tillgång till tvål och vatten inte finns.

 • Hosta och nys i armvecket.

 • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.

 • Om du får förkylningssymtom – stanna hemma och beställ ett gratis självtest via 1177.se Länk till annan webbplats.. Om du har covid-19 ska du stanna hemma minst sju dagar, inklusive två symtomfria dagar.

 • Friska personer i samma hushåll som en person med diagnosen covid-19 har en skyldighet att stanna hemma under en begränsad tid. Förhållningsreglerna gäller i sju dagar. Barn i för- och grundskolan ska också stanna hemma enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

 • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest Länk till annan webbplats. för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.

 • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.

 • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Senast uppdaterad: