Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Covid-19 vecka 13: Tolv nya fall konstaterade lokalt

Enligt den senaste statistiken för vecka 13 som publiceras på Region Skånes lägesbild har Perstorp 599 konstaterade personer som är folkbokförda i kommunen och som någon gång sedan den 2 mars 2020 konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning. Det är 12 fler än vecka 12.

Håll avstånd och ta ansvar. Hitta inte på några ursäkter. Covid-19 virus. Läget är allvarligt. Testa dig vid symtom. Information om vaccination via 1177.se

För att bromsa smittspridningen av covid-19 behöver vi alla ta egenansvar och undvika platser och situationer där trängsel kan uppstå. Så fortsätt håll avstånd, träffa så få personer som möjligt, arbeta hemifrån och följ myndigheternas rekommendationer och restriktioner. Hitta heller inte på några ursäkter. Klicka på bilden för att komma till pdf med tips på viktiga saker vi alla kan göra för att bidra till att smittspridningen stoppas.

Läget i kommunen


Perstorps kommun följer och agerar kring utvecklingen coronaviruset och covid-19.

Allt vårt arbete följer myndigheternas rekommendationer.

En stab träffas regelbundet varje vecka. Läget i kommunen är stabilt. Verksamheter bedrivs i vanlig ordning under rådande omständigheter. Personal som kan arbetar så mycket som möjligt hemifrån.

Få konstaterade fall finns i verksamheten men dessa hanteras enligt gällande rutiner och påverkar inte verksamheten. Att fall konstaterats av covid-19 förändrar inte kommunens arbete - vi är förbereda och hanterar situationer som uppkommer.
På grund av patientsekretessen går vi inte in på enskilda sjukdomsfall.
Vaccination mot covid-19 pågår


I Perstorp har personal och brukare på de särskilda boendena Österbo och Ybbåsen som önskat vaccin fått det. Den så kallade Fas 1 är klar. Fas 2 är snart slutförd (inkluderar LSS, alla brukare med en beviljad insats) och planering av Fas 3 pågår.
Kommunens arbete följer Folkhälsomyndighetes riktlinjer och hur vaccinationstillgången ser ut.
Under veckorna 16-19 väntas en ökad mängd vaccin levereras.


 • Alla erbjuds vaccin och det är gratis. De äldsta går först. Det går inte att boka tid förrän man fått ett brev från Region Skåne där vaccinering erbjuds och att man blir ombedd att boka tid.

 • Under veckan skickades informationsbrev med erbjudande om vaccination till skåningar i åldrarna 70-75 år. Åldersgruppen 65-69 år får sina brev veckan därpå, med start den 13 april, under förutsättning att vaccintillgången följer prognosen.


Det går inte att boka tid för vaccination via 1177 på telefon. Det går inte heller att välja vaccin. Vårdcentralerna erbjuder det vaccin som finns att tillgå.


 


Tidplan för vaccineringen:

De äldsta i varje fas vaccineras först, enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.


Tidplan vaccinering mot covid-19

Vaccinationen är igång i Skåne. Du kan inte själv boka en tid för vaccination ännu. På den grafiska bilden ovan och i texten nedan du se när olika personer får vaccinera sig i Skåne. Tidsplanen är preliminär och kan ändras. Det beror bland annat på hur många doser vaccin som Region Skåne får och när leveranserna av vaccin kommer. Dessutom har Folkhälsomyndigheten beslutat att pausa all vaccinering med Astra Zenecas vaccin mot covid-19 som en förbyggande åtgärd

Region Skåne uppger att vaccinationsviljan är mycket stor bland skåningarna. Region Skåne fortsätter att vaccinera enligt plan.

Det kan ibland vara svårt att komma fram direkt till sin vårdcentral eller boka digitalt genom 1177.se.

− Vi förstår att man vill boka tid så snart som möjligt men det går bra att vänta någon dag. Det finns vaccin till alla och varje vaccinationsdos har ett namn på sig, säger Maria Landgren, läkemedelschef och vaccinsamordnare i Region Skåne till Regionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Just nu vaccinerar Region Skåne enligt fas två. Det är de äldre som prioriteras och de vaccineras först inom den gruppen. Patienter i dialys och de som är organtransplanterade samt deras hushållskontakter är i princip klara med första dosen.

Lagom till sommarsemestern får allmänheten vaccinerbjudande. För att garantera en god tillgänglighet för invånarna ska det finnas minst ett vaccinationsställe i varje kommun. Det är i dagsläget inte klart hur många vaccinationsställen det blir framöver i Skåne. Men vaccinationsstarten i fas fyra, personer i åldern 18-59 år, påverkas inte. Den planeras att starta i juni.

 

Region Skånes vaccinationsplan just nu:

Fas 2

 

I slutet av april bör samtliga personer som är 65 och äldre ha fått en första dos och vara färdigvaccinerade månadsskiftet juni/juli.

Vaccination av personer med LSS-stöd och personalen som arbetar nära den gruppen har påbörjats. Förberedelse för vaccination av övrig personal som arbetar patientnära fortgår, men dessa kommer inte att prioriteras den närmaste tiden.

Fas 3

Beräknas kunna starta månadsskiftet april/maj och samtliga ska ha fått en första dos i början av juni. Andra dosen bör vara klar i mitten på juli.

Fas 4

Vaccineringen av allmänheten, det vill säga personer i åldern 18-59 år, startar i början av juni. Första dosen bör vara klar i mitten på juli. Då startar andra dosen och beräknas vara klar i slutet av augusti.

 

Region Skånes vaccinationsplan är baserad nuvarande leveransprognoser av vaccin, att åtta av tio skåningar tackar ja till vaccinerbjudandet samt att Astra Zenecas vaccin inte används till de yngre än 65.

– Den bygger på de prognoser som Folkhälsomyndigheten aviserat och den gäller om inget oförutsett händer. Om det blir ändringar i denna prognos får vi planera om. Det gäller också om det blir ändringar gällande Astra Zenecas vaccin. Då kanske vi kan komma i gång med fas fyra lite tidigare, säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare och vaccinsamordnare i Region Skåne till Regionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fakta/Så fördelas vaccinet mot covid-19

 

Vaccinering genomförs utifrån Folkhälsmyndighetens prioriteringsordning, enligt fyra faser:

Fas 1

 • Boende och personal vid särskilda boenden för äldre.
 • Personer som får hemsjukvård och hemtjänst med omvårdnad och deras hushållkontakter.
 • Personal inom kommunal omsorg som arbetar nära dessa grupper.

Fas 2

 • 65 år eller äldre, de äldsta vaccineras först.
 • Personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation och deras hushållskontakter.
 • Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter.
 • Personer med insatser enligt LSS (lagen om stöd och service) eller har personlig assistans.
 • Personal inom vård och omsorg som arbetar patientnära.

Fas 3

 • Personer 60-64 år.
 • Medicinska riskgrupper under 65 år som definieras av Folkhälsomyndigheten.
 • Personer som har svårt att följa smittskyddsåtgärder.

Fas 4

 • Alla mellan 18 och 59 år.


Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19. På 1177.se Länk till annan webbplats.finns all information om vaccinering samlad.

Det går inte att boka tid till vaccination utan information skickas ut allt eftersom av Region Skåne.

 


Avrådan från besök

Med anledning av den allvarliga situation vi befinner oss i i länet och landet, fortsätter vi avråda från att tills vidare besöka kommunens äldreboenden. (Om besök trots allt behöver göras - läs här vad som gäller).  Öppnas i nytt fönster.Avrådan ligger i linje med Folkhälsomyndighetens beslut som avråder alla som vistas i Skåne att umgås inomhus med andra personer än de som man bor med.


Anpassning av verksamheter

För att möta råden och restriktionerna från myndigheter har vissa verksamheter i kommunen anpassats:


Följ gällande nationella restriktionerna (Läs dem längre ner på sidan genom att trycka på plusset till höger i den gula balken). Fortfarande gäller att hålla avstånd, undvika situationer och miljöer med trängsel samt minimera kontakten med andra människor.

Viktigt är att vi alla tänker uthållighet och fortsätter att egenansvar och följer myndigheternas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. råd.

Läs mer om Covid-19 och vaccinering på Folhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsammans bromsar vi smittspridningen!


Enligt den senaste statistiken över konstaterade personer med Covid-19 per kommun som publiceras på Smittskydd Skånes webbplats Länk till annan webbplats. har Perstorp 599 konstaterade personer med covid 19. Det är 12 fler än förgående vecka och 577 fler än vecka 35 då smittspridningen tog fart i kommunen. (Källa: Smittskydd Skåne)


Covid-19 statistik. Kommunvis Skåne.

Enligt den senaste statistiken som publiceras på Region Skånes webbplats har Perstorp 599 konstaterade personer som någon gång sedan den 2 mars 2020 har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning. Klicka på bilden för att komma till webbplatsen med statistik över aktuell lägesbild med siffror över provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.


Läget i länet

 

Region Skåne meddelar att covid-läget är fortsatt allvarligt och att sitiationen i länet är fortsatt skör.

Antalet fall i Skåne har passerat 128 000.

 

Det är viktigt att alla fortsätter att följa regler och rekommendationer för att bromsa smittspridningen av covid-19.


Region Skåne upopger att de har kapacitet, personal och material att fortsätta öka vaccinationstakten i april. Men trots att vaccinationen nu börjar komma igång på allvar är det inte läge att slappna av. Skåne har fortfarande en betydande samhällsspridning. Vårdcentralerna vaccinerar för fullt i takt med att vaccinleveranserna ökar. Planen är att alla över 65 år ska ha erbjudits och fått en första dos före april månads slut.

- Vi planerar just nu för fas 3. Vi kommer först att vaccinera gruppen 60 till 64 år som får brev från sin vårdcentral när det är dags. Förhoppningen är att de ska kunna påbörja sina vaccinationer i början på maj. Vaccinationen av den breda allmänheten, fas 4, planerar vi att starta första veckan i juni. Vår plan är ha många vaccinationsplatser – det ska vara lätt att vaccinera sig, säger Maria Landgren till Regionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

 

Fakta: vaccinationer

 

Att vaccinera sig mot covid-19 är ett bra sätt att skydda sig själv och andra.

Vaccinationen är både gratis och frivillig. Vaccin kan inte väljas. Vill man vänta går det bara att vaccinera sig vid ett senare tillfälle.

Alla kommer att kunna boka en lämplig tid. Även om det kan ta några dagar från det att man bokar till dess att man får en tid. Det är bara tiden för den första sprutan som bokas själv. Tid för spruta nummer två fås vid första sticket.

I det informationsbrev som skickas ut av Region Skåne finns information om hur vacciinationstid enkelt och smidigt bokas genom att logga in i e-tjänsterna på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det går också bra att ringa sin vårdcentral. Observera att det inte går att boka tid via 1177 på telefon.

Breven skickas i kuvert med Region Skånes logotyp. Avsändare är den vårdcentral man brukar gå till, privat eller offentlig.

1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns faktabaserad och uppdaterad information kring vaccination mot covid-19 översatt till olika språk samt lätt svenska.

 

Vaccinationen är ett erbjudande och kostar inget.

Vaccinering ger ett bra skydd, men inte immunitet mot sjukdom. Den som blivit vaccinerad kan, även om risken är liten, fortfarande både bli sjuk och smitta andra. Därför är det fortsatt viktigt att alla följer de generella restriktioner och rekommendationer som gäller idag.

Först vid två doser räknas man som fullvaccinerad. Efter andra dosen tar det en till två veckor innan man har ett bra skydd mot viruset. Då är risken att bli svårt sjuk i covid-19 mycket lägre.

Fyra punkter om vaccineringen

 • Efter andra dosen tar det en till två veckor innan man har ett bra skydd.

 • Det finns en liten risk för att få sjukdomen, även om man är vaccinerad. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd.

 • Det finns också en liten risk att man kan bli smittad och sprida viruset, även om man själv inte får symtom.

 • Vaccinet är nytt. Därför är det oklart hur länge skyddet mot sjukdomen finns kvar efter vaccinationen.


 

 

Råd för att minska smittspridningen

Du har ett personligt ansvar att skydda dig själv och andra. Genom att följa de nationella råden tar du ditt ansvar för att minska smittspridningen.

Råd för att minska smittspridningen (1177.se) Länk till annan webbplats.(Klicka på plusset i gula balken nedan till höger för att läsa gällande restriktioner och råd i sin helhet.)

Regeringens restriktioner - det här gäller
Skärpta nationella rådFolkhälsomyndighetens statistik

Kommunsiffrorna som redovisas via www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. speglar inte hur många som är sjuka av covid-19 just nu, utan det totala antalet personer som är folkbokförda i respektive kommun och som någon gång sedan den 2 mars 2020 har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.

Via Folkhälsomyndigheten går det även att följa antal fall av covid-19 i Sverige på kommunnivå. Länk till annan webbplats.


 

Kartan visar hur många personer som genom virusprovtagning konstaterats med covid-19 den senaste veckan i förhållande till antalet invånare som finns i kommunen.

På så sätt blir siffrorna jämförbara mellan kommunerna. Folkhälsomyndigheten gör en omräkning till antal nya fall senaste veckan per 100 000 invånare.


Nya konstaterade covid-19 fall per 100 000 invånare per kommun den senaste veckan:

 • Snitt för Skåne vecka 13: 253 nya konstaterade covid-19 fall per 100 000 invånare. (- 1 jämfört med vecka 12)

 • Perstorps tal vecka 13 är 160 vilket kan jämföras med vecka 35 då motsvarande siffra var 146. (Och jämfört med vecka 12 är det - 54)

(Viktigt att komma i håg är att det inte är lika med antalet personer som testats positiva utan ett jämförelsetal.)

Statistik Folkhälsomyndigheten kommunvis Perstorp. Vecka 13

Folkhälsomyndigheten uppdaterar veckovis covid-19 statistiken för Sverige på kommunnivå. Data uppdateras med föregående veckas data. Klicka på bilden för att komma till statistiken där det går att söka upp Perstorp.

Glöm inte - fortsätt följ rekommendationerna

 • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik

 • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten. Använd handsprit om tillgång till tvål och vatten inte finns.

 • Hosta och nys i armvecket.

 • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.

 • Om du får förkylningssymtom – stanna hemma och beställ ett gratis självtest via 1177.se Länk till annan webbplats.. Om du har covid-19 ska du stanna hemma minst sju dagar, inklusive två symtomfria dagar.

 • Friska personer i samma hushåll som en person med diagnosen covid-19 har en skyldighet att stanna hemma under en begränsad tid. Förhållningsreglerna gäller i sju dagar. Barn i för- och grundskolan ska också stanna hemma enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

 • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest Länk till annan webbplats. för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.

 • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.

 • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Senast uppdaterad: