Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Covid-19 vecka 14: 16 nya fall konstaterade lokalt

Enligt den senaste statistiken för vecka 14 som publiceras på Region Skånes lägesbild har Perstorp 615 konstaterade personer som är folkbokförda i kommunen och som någon gång sedan den 2 mars 2020 konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning. Det är 16 fler än vecka 13.

Håll avstånd och ta ansvar. Hitta inte på några ursäkter. Covid-19 virus. Läget är allvarligt. Testa dig vid symtom. Information om vaccination via 1177.se

För att bromsa smittspridningen av covid-19 behöver vi alla ta egenansvar och undvika platser och situationer där trängsel kan uppstå. Så fortsätt håll avstånd, träffa så få personer som möjligt, arbeta hemifrån och följ myndigheternas rekommendationer och restriktioner. Hitta heller inte på några ursäkter. Klicka på bilden för att komma till pdf med tips på viktiga saker vi alla kan göra för att bidra till att smittspridningen stoppas.

Läget i kommunen

Perstorps kommun följer och agerar kring utvecklingen coronaviruset och covid-19.

Allt vårt arbete följer myndigheternas rekommendationer.

En stab träffas regelbundet varje vecka. Läget i kommunen är stabilt. Verksamheter bedrivs i vanlig ordning under rådande omständigheter. Personal som kan arbetar så mycket som möjligt hemifrån.

Få konstaterade fall finns i verksamheten och dessa hanteras enligt gällande rutiner och påverkar inte verksamheten. Att fall konstaterats av covid-19 förändrar inte kommunens arbete - vi är förbereda och hanterar situationer som uppkommer.
På grund av patientsekretessen går vi inte in på enskilda sjukdomsfall.

 


Vaccination mot covid-19 pågår

I Perstorp har personal och brukare på de särskilda boendena Österbo och Ybbåsen som önskat vaccin fått det. Den så kallade Fas 1 är klar. Fas 2 är snart slutförd (inkluderar LSS, alla brukare med en beviljad insats) och planering av Fas 3 pågår.
Kommunens arbete följer Folkhälsomyndighetes riktlinjer och hur vaccinationstillgången ser ut.
Under veckorna 16-19 väntas en ökad mängd vaccin levereras.


 • Alla erbjuds vaccin och det är gratis. De äldsta går först. Det går inte att boka tid förrän man fått ett brev från Region Skåne där vaccinering erbjuds och att man blir ombedd att boka tid.


Det går inte att boka tid för vaccination via 1177 på telefon.
Det finns inte möjlighet att välja vaccin vid vaccinationstillfället. Tackar man nej finns det möjlighet att boka in sig vid ett senare tillfälle, men inte heller då kan man välja viket vaccin man får.
Detta är helt beroende av vaccintillgången.


 


Tidplan för vaccineringen:

De äldsta i varje fas vaccineras först, enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.


Tidplan vaccinering mot covid-19

Vaccinationen är igång i Skåne. Du kan inte själv boka en tid för vaccination ännu. På den grafiska bilden ovan och i texten nedan du se när olika personer får vaccinera sig i Skåne. Tidsplanen är preliminär och kan ändras. Det beror bland annat på hur många doser vaccin som Region Skåne får och när leveranserna av vaccin kommer. Dessutom har Folkhälsomyndigheten beslutat att pausa all vaccinering med Astra Zenecas vaccin mot covid-19 som en förbyggande åtgärd

Region Skåne uppger att vaccinationsviljan är mycket stor bland skåningarna. Region Skåne fortsätter att vaccinera enligt plan. Målet är att alla skåningar över 65 år ska ha fått ha fått en första dos i slutet av april. Detta kan dock ta någon vecka längre på grund av den höga vaccinationsviljan där över 200 000 skåningar, var femte skåning över 18 år, fått den första dosen vaccin.

Men smittspridningen i Skåne går enligt regionen åt fel håll för närvarande åt fel håll varför det är av största vikt att hålla i restriktionerna och tacka ja till vaccination när det är dags.

Vad gäller Astra Zenecas vaccin har den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) gjort en särskild utredning och konstaterat att det inte finns någon ökad förekomst av blodproppar bland de som vaccinerats. I Europa har mer än 34 miljoner doser givits. Den mycket ovanliga kombination av blodproppar och låga blodplättar som rapporterats som en möjlig biverkan har setts hos ett fåtal personer under 65 års ålder, och är inte av samma typ som de blodproppar som är mer vanligt förekommande.

– Man kan tryggt vaccineras med Astras vaccin även om man tidigare har haft blodpropp eller tar blodförtunnande medicin. Vaccinet ger ett mycket bra skydd mot allvarlig covid-19, säger Per Hagstam, vaccinsamordnare och biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne till regionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Viktigt vaccinera på samma plats

Alla som vistas i Skåne under en längre tid är välkomna att vaccinera sig i länet (det fria vårdvalet) men det är viktigt för patientsäkerheten att man får båda vaccindoserna på samma plats.

– Vi vet att många vill vaccinera sig och det är glädjande, men samtidigt är det viktigt att både dos 1 och 2 tas på samma plats. Vi måste kunna garantera att det finns rätt vaccin vid rätt tidpunkt. Det är en viktig patientsäkerhetsfråga, säger Maria Landgren, vaccinsamordnare i Region Skåne till regionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den som vill vaccinera sig i Skåne ska kunna vara på plats för både dos 1 och dos 2. Är man är folkbokförd i en annan region och har fått sin första dos covidvaccin där, är rekommendationen att man får även den andra dosen i hemregionen.

Intervallet mellan doserna för de vaccin som är godkända i dag varierar mellan sex och tio veckor.

När och hur kan jag vaccinera mig mot covid-19? (1177.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagom till sommarsemestern får allmänheten vaccinerbjudande. För att garantera en god tillgänglighet för invånarna ska det finnas minst ett vaccinationsställe i varje kommun. Det är i dagsläget inte klart hur många vaccinationsställen det blir framöver i Skåne. Men vaccinationsstarten i fas fyra, personer i åldern 18-59 år, påverkas inte. Den planeras att starta i juni.


 

Region Skånes vaccinationsplan just nu:

Fas 2


 

I slutet av april bör samtliga personer som är 65 och äldre ha fått en första dos och vara färdigvaccinerade månadsskiftet juni/juli.

Vaccination av personer med LSS-stöd och personalen som arbetar nära den gruppen har påbörjats. Förberedelse för vaccination av övrig personal som arbetar patientnära fortgår, men dessa kommer inte att prioriteras den närmaste tiden.

Fas 3

Beräknas kunna starta månadsskiftet april/maj och samtliga ska ha fått en första dos i början av juni. Andra dosen bör vara klar i mitten på juli.

Fas 4

Vaccineringen av allmänheten, det vill säga personer i åldern 18-59 år, startar i början av juni. Första dosen bör vara klar i mitten på juli. Då startar andra dosen och beräknas vara klar i slutet av augusti.


 

Region Skånes vaccinationsplan är baserad nuvarande leveransprognoser av vaccin, att åtta av tio skåningar tackar ja till vaccinerbjudandet samt att Astra Zenecas vaccin inte används till de yngre än 65.

– Den bygger på de prognoser som Folkhälsomyndigheten aviserat och den gäller om inget oförutsett händer. Om det blir ändringar i denna prognos får vi planera om. Det gäller också om det blir ändringar gällande Astra Zenecas vaccin. Då kanske vi kan komma i gång med fas fyra lite tidigare, säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare och vaccinsamordnare i Region Skåne till Regionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fakta/Så fördelas vaccinet mot covid-19


 

Vaccinering genomförs utifrån Folkhälsmyndighetens prioriteringsordning, enligt fyra faser:

Fas 1

 • Boende och personal vid särskilda boenden för äldre.
 • Personer som får hemsjukvård och hemtjänst med omvårdnad och deras hushållkontakter.
 • Personal inom kommunal omsorg som arbetar nära dessa grupper.

Fas 2

 • 65 år eller äldre, de äldsta vaccineras först.
 • Personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation och deras hushållskontakter.
 • Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter.
 • Personer med insatser enligt LSS (lagen om stöd och service) eller har personlig assistans.
 • Personal inom vård och omsorg som arbetar patientnära.

Fas 3

 • Personer 60-64 år.
 • Medicinska riskgrupper under 65 år som definieras av Folkhälsomyndigheten.
 • Personer som har svårt att följa smittskyddsåtgärder.

Fas 4

 • Alla mellan 18 och 59 år.


Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19. På 1177.se Länk till annan webbplats.finns all information om vaccinering samlad.

Det går inte att boka tid till vaccination utan information skickas ut allt eftersom av Region Skåne.

 


Avrådan från besök

Med anledning av den allvarliga situation vi befinner oss i i länet och landet, fortsätter vi avråda från att tills vidare besöka kommunens äldreboenden. (Om besök trots allt behöver göras - läs här vad som gäller).  Öppnas i nytt fönster.Avrådan ligger i linje med Folkhälsomyndighetens beslut som avråder alla som vistas i Skåne att umgås inomhus med andra personer än de som man bor med.


Anpassning av verksamheter

För att möta råden och restriktionerna från myndigheter har vissa verksamheter i kommunen anpassats:

 • Ugglebadet/Hälsoteket, idrottshallar, fritidsgård är öppna för barn och ungdomar födda 2002 och senare på inrådan av Smittskydd Skåne. Plan finns för att öppna igen när smittskydd säger att det är okej att göra så.
  Läs vad som gäller för respektive verksamhet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Biblioteket har öppet måndag-fredag 10-17 för in- och utlåning. En publik dator finns att tillgång och begräsat antal platser för kort tids tidningsläsning erbjuds. Obemannat bibliotek stängt tillsvidare.


Följ gällande nationella restriktioner (Läs dem längre ner på sidan genom att trycka på plusset till höger i den gula balken). Fortfarande gäller att hålla avstånd, undvika situationer och miljöer med trängsel samt minimera kontakten med andra människor.

Viktigt är att vi alla tänker uthållighet och fortsätter att egenansvar och följer myndigheternas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. råd.

Läs mer om Covid-19 och vaccinering på Folhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsammans bromsar vi smittspridningen!


Enligt den senaste statistiken över konstaterade personer med Covid-19 per kommun som publiceras på Smittskydd Skånes webbplats Länk till annan webbplats. har Perstorp 615 konstaterade personer med covid 19. Det är 16 fler än förgående vecka och 593 fler än vecka 35 då smittspridningen tog fart i kommunen. (Källa: Smittskydd Skåne)


Covid-19 statistik. Kommunvis Skåne.

Enligt den senaste statistiken som publiceras på Region Skånes webbplats har Perstorp 615 konstaterade personer som någon gång sedan den 2 mars 2020 har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning. Klicka på bilden för att komma till webbplatsen med statistik över aktuell lägesbild med siffror över provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Läget i länet

Region Skåne meddelar att smittspridningen ökar

Antalet fall i Skåne är nära 133 000.

Det är viktigt att alla fortsätter att följa regler och rekommendationer för att bromsa smittspridningen av covid-19.

Från vecka 13 till vecka 14 ökade antalet rapporterade fall från cirka 3 300 till drygt 4 000 fall. Ökningen ses i hela Skåne och sker i alla åldrar, utom hos de allra äldsta. Trycket på sjukvården är hårt och den senaste veckan har antalet inlagda med covid-19 legat något högre än tidigare.

Smittskyddsläkare Eva Melander betonar att det är fortsatt viktigt att alla följer de rekommendationer som gäller för att hålla smittspridningen nere. Ännu är inte tillräckligt många vaccinerade för att restriktionerna ska kunna lättas

Nya riktlinjer för vaccinerade

Folkhälsomyndigheten ändrade på fredagen den 16 april sina rekommendationer för dem som har blivit vaccinerade. De som har vaccinerats kan nu träffa personer (även infomhus) från andra hushåll.

Detta gäller tre veckor efter den första sprutan.

Enligt myndigheten är anpassningen av rekommendationerna en avvägning mellan risken med att lätta på åtgärderna, och nyttan för de som berörs . Det är därför mycket viktigt att alla följer vaccinationsschemat och tar sin andra dos för att få ett bra och bestående skydd.

– Det är glädjande med lättnaderna för de som vaccinerats. Även om man ska fortsätta följa de allmänna råd och restriktioner som gäller är det ett första steg mot ett mer normalt liv. Nu arbetar vi för fullt med att anpassa Folkhälsomyndighetens vägledning till regionala råd och rekommendationer som ska gälla i Skåne, säger Eva Melander till regionens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten bedömer också att när personer i äldreomsorgen, de som bor med dem samt personalen är vaccinerade, så kan gemensamma aktiviteter på särskilda boenden och dagverksamhet återupptas. Vaccinerade personer inom äldreomsorgen kan även göra besök utanför sin bostad, till exempel hos närstående. Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Fakta: vaccinationer

Att vaccinera sig mot covid-19 är ett bra sätt att skydda sig själv och andra.

Vaccinationen är både gratis och frivillig. Vaccin kan inte väljas. Vill man vänta går det bara att vaccinera sig vid ett senare tillfälle men inte heller då kan vaccin väljas.

Alla kan boka en lämplig tid. Även om det kan ta några dagar från det att man bokar till dess att man får en tid. Det är bara tiden för den första sprutan som bokas själv. Tid för spruta nummer två fås vid första sticket.

I det informationsbrev som skickas ut av Region Skåne finns information om hur vaccinationstid enkelt och smidigt bokas genom att logga in i e-tjänsterna på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det går också bra att ringa sin vårdcentral. Observera att det inte går att boka tid via 1177 på telefon.

Breven skickas i kuvert med Region Skånes logotyp. Avsändare är den vårdcentral man brukar gå till, privat eller offentlig.

1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns faktabaserad och uppdaterad information kring vaccination mot covid-19 översatt till olika språk samt lätt svenska.

Vaccinationen är ett erbjudande och kostar inget.

Vaccinering ger ett bra skydd, men innebär inte immunitet mot sjukdom. Den som blivit vaccinerad kan, även om risken är liten, fortfarande både bli sjuk och smitta andra. Därför är det fortsatt viktigt att alla följer de generella restriktioner och rekommendationer som gäller idag.

Först vid två doser räknas man som fullvaccinerad. Efter andra dosen tar det en till två veckor innan man har ett bra skydd mot viruset. Då är risken att bli svårt sjuk i covid-19 mycket lägre.
Råd för att minska smittspridningen

Du har ett personligt ansvar att skydda dig själv och andra. Genom att följa de nationella råden tar du ditt ansvar för att minska smittspridningen.

Råd för att minska smittspridningen (1177.se) Länk till annan webbplats.(Klicka på plusset i gula balken nedan till höger för att läsa gällande restriktioner och råd i sin helhet.)

Regeringens restriktioner - det här gäller
Skärpta nationella rådFolkhälsomyndighetens statistik

Kommunsiffrorna som redovisas via www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. speglar inte hur många som är sjuka av covid-19 just nu, utan det totala antalet personer som är folkbokförda i respektive kommun och som någon gång sedan den 2 mars 2020 har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.

Via Folkhälsomyndigheten går det även att följa antal fall av covid-19 i Sverige på kommunnivå. Länk till annan webbplats.


 

Kartan visar hur många personer som genom virusprovtagning konstaterats med covid-19 den senaste veckan i förhållande till antalet invånare som finns i kommunen.

På så sätt blir siffrorna jämförbara mellan kommunerna. Folkhälsomyndigheten gör en omräkning till antal nya fall senaste veckan per 100 000 invånare.


Nya konstaterade covid-19 fall per 100 000 invånare per kommun den senaste veckan:

 • Snitt för Skåne vecka 14: 295 nya konstaterade covid-19 fall per 100 000 invånare. (+42 jämfört med vecka 13)

 • Perstorps tal vecka 14 är 214 vilket kan jämföras med vecka 35 då motsvarande siffra var 146. (Och jämfört med vecka 13 är det +54)

(Viktigt att komma i håg är att det inte är lika med antalet personer som testats positiva utan ett jämförelsetal.)

Statistik Folkhälsomyndigheten kommunvis Perstorp. Vecka 14

Folkhälsomyndigheten uppdaterar veckovis covid-19 statistiken för Sverige på kommunnivå. Data uppdateras med föregående veckas data. Klicka på bilden för att komma till statistiken där det går att söka upp Perstorp.

Glöm inte - fortsätt följ rekommendationerna

 • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik

 • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten. Använd handsprit om tillgång till tvål och vatten inte finns.

 • Hosta och nys i armvecket.

 • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.

 • Om du får förkylningssymtom – stanna hemma och beställ ett gratis självtest via 1177.se Länk till annan webbplats.. Om du har covid-19 ska du stanna hemma minst sju dagar, inklusive två symtomfria dagar.

 • Friska personer i samma hushåll som en person med diagnosen covid-19 har en skyldighet att stanna hemma under en begränsad tid. Förhållningsreglerna gäller i sju dagar. Barn i för- och grundskolan ska också stanna hemma enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

 • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest Länk till annan webbplats. för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.

 • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.

 • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Senast uppdaterad: