Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Covid-19 vecka 16: Nio nya konstaterade fall

Enligt den senaste statistiken för vecka 16 som publiceras på Region Skånes lägesbild har Perstorp 645 konstaterade personer som är folkbokförda i kommunen och som någon gång sedan den 2 mars 2020 konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning. Det är nio fler än vecka 15 vilket ger jämförelsetalet 120 fall per 100 000 invånare. Det är näst lägst i Skåne och kan jämföras med snittet för länet som är 274.

Håll avstånd och ta ansvar. Hitta inte på några ursäkter. Covid-19 virus. Läget är allvarligt. Testa dig vid symtom. Information om vaccination via 1177.se

Vaccinationen mot covid-19 pågår för fullt. Vi tar oss igenom pandemin tillsammans. Alla som vill kommer att erbjudas vaccin - enligt den rådande prioritetsordningen. För varje dos kommer vi närmare det som många längtar efter till exempel att träffas, att resa eller gå på ett idrotts- eller kulturevenemang. För att bromsa smittspridningen av covid-19 behöver vi alla ta egenansvar och undvika platser och situationer där trängsel kan uppstå. Så fortsätt håll avstånd, träffa så få personer som möjligt, arbeta hemifrån och följ myndigheternas rekommendationer och restriktioner. Hitta heller inte på några ursäkter. Klicka på bilden för att komma till pdf med tips på viktiga saker vi alla kan göra för att bidra till att smittspridningen stoppas.

Läget i landet

 

Smittspridningen i Sverige ligger fortsatt på en hög nivå och sjukvården påverkas.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har förlängt ett antal smittskyddsåtgärder ytterligare en tid.

Regeringen strävar efter att så snart som möjligt kunna öppna upp samhället mer men det förutsätter ett bättre epidemiologiskt läge. En nedtrappning av restriktioner planeras successivt med hänsyn till åtgärdernas påverkan på smittspridningen och sjukvården.

Folkhälsomyndigheten har därför föreslagit att datumet för när åtgärder stegvis kan börja anpassas skjuts fram till den 17 maj.

Regeringen berättade Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på fredagen den 30 april också att vaccinprognosen skjuts upp. Alla ska ha erbjudits en dos vaccin mot covid-19 till den 5 september. Tidigare var datumet 15 augusti. Anledningen till att den tidigare prognosen, 15 augusti, justeras beror främst på att Folkhälsomyndigheten har rekommenderat fortsatt paus i användningen av Janssens vaccin för hela befolkningen. 

 

 

Barn och unga kan spela matcher utomhus

 

Från och med den 28 april 2021 kan föreningar med lagidrotter anordna en match eller tävlingsdag per lag och vecka utomhus för barn och unga födda 2002 eller senare.

För individuella idrotter gäller att barn och unga kan tävla eller delta i en match utomhus max en gång per vecka. Matcher och tävlingar ska genomföras lokalt, eller med ett begränsat resande.
Förändringarna sker efter en justering i de allmänna råden för idrott, kultur och fritid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Notera att det är fortsatt viktigt att alla verksamheter vidtar åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att minimera risken för smitta.

– Det är viktigt att man fortsätter att hålla avstånd, tvättar händerna och stannar hemma om man känner sig sjuk eller är nära kontakt till någon som har covid-19, säger Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne till Regionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Vuxna, förutom yrkesidrottare, bör fortsatt avstå matcher och tävlingar och träna utomhus om man kan.


Fortsätt följ gällande nationella restriktioner (Läs dem längre ner på sidan genom att trycka på plusset till höger i den gula balken).

Fortfarande gäller att hålla avstånd, undvika situationer och miljöer med trängsel samt minimera kontakten med andra människor.

Viktigt är att vi alla tänker uthållighet och fortsätter att egenansvar och följer myndigheternas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. råd.

 

Läget i kommunen

Perstorps kommun följer och agerar kring utvecklingen coronaviruset och covid-19.

Allt vårt arbete följer myndigheternas råd och rekommendationer.

En stab träffas regelbundet två gånger per vecka. Läget i kommunen är stabilt. Verksamheter bedrivs i vanlig ordning under rådande omständigheter. Personal som kan arbetar så mycket som möjligt hemifrån.

Enstaka konstaterade fall finns i verksamheten och dessa hanteras enligt gällande rutiner och påverkar inte pågående verksamhet.

Att fall konstaterats av covid-19 förändrar inte kommunens arbete - vi har erfarenhet och hanterar situationer som uppkommer. På grund av patientsekretessen går vi inte in på enskilda sjukdomsfall.Vaccination mot covid-19 pågår

I Perstorp har personal och brukare på de särskilda boendena Österbo och Ybbåsen som önskat vaccin fått det. Den så kallade Fas 1 är klar. Fas 2 är snart slutförd (inkluderar LSS, alla brukare med en beviljad insats) och planering av Fas 3 pågår.
Kommunens arbete följer Folkhälsomyndighetes riktlinjer och hur vaccinationstillgången ser ut.
Under veckorna 16-19 väntas en ökad mängd vaccin levereras.


Vårdcentralen Perstorp

Vårdcentralen i Perstorp, Bryggaregatan 15

Öppet för tidsbokning på vårdcentral för personer i åldern 60-64 år listade på VC Perstorp

Du som är mellan 60 - 64 år och är listad på VC Perstorp kan boka dig för vaccination mot Covid-19 på 1177 Vårdguiden.

Breven med information kom ut vecka 17. Helst ser VC Perstorp att bokning görs själv via 1177.se Länk till annan webbplats., men om någon hellre vill ringa till vårdcentralen så nås den på 0435-66 63 30. Tänk på att välja menyval 8.

 • I breven finns information om hur man bokar vaccinationstid online genom att logga in i e-tjänsterna på 1177.se. Breven skickas i kuvert med Region Skånes logotyp. Avsändare är den vårdcentral man brukar gå till, privat eller offentlig.

 • 1177.se Länk till annan webbplats.finns information om hur och när olika grupper erbjuds vaccin mot covid-19.
 • Alla erbjuds vaccin och det är gratis. De äldsta går först. Det går inte att boka tid förrän man fått ett brev från Region Skåne där vaccinering erbjuds och att man blir ombedd att boka tid.


Notera att:

- det inte går att boka tid för vaccination via 1177 på telefon.

- det vid vaccinationstillfället inte finns möjlighet att välja vaccin.

- om man väljer att tacka nej så finns möjligheten att boka in sig vid ett senare tillfälle, men inte heller då kan vaccin väljas. Vilket som erbjuds är helt beroende av vaccintillgången.


Tidplan för vaccineringen:

De äldsta i varje fas vaccineras först, enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.


Tidplan vaccinering mot covid-19

Vaccinationen är igång i Skåne. På den grafiska bilden ovan och i texten nedan du se när olika personer får vaccinera sig i Skåne. Tidsplanen är preliminär och kan ändras. Det beror bland annat på hur många doser vaccin som Region Skåne får och när leveranserna av vaccin kommer. Klicka på bilden för att komma direkt till 1177 Vårdguiden där all information kring vaccinering finns samlad.

Region Skåne har uppnått nationellt vaccinmål

I veckan presenterades siffror som gör gällande att över 81 procent av alla skåningar över 65 år är vaccinerade med en första dos.

Därmed har Skåne uppnått ett av det nationella målen för covid-19-vaccination där 80 procent av personer 65 år och äldre ska vara vaccinerade innan den 16 maj.

Region Skåne uppger vidare att vaccinationsviljan är mycket stor bland skåningarna. Regionen fortsätter att vaccinera enligt plan. Över 306 000 skåningar hittills fått den första dosen vaccin.

 

Enligt regionen ligger dock smittspridningen i Skåne kvar på en hög nivå varför det är av största vikt att hålla i restriktionerna och tacka ja till vaccination när det är dags.

– Det är viktigt att alla vaccinerar sig så fort man får möjlighet. På så vis skyddar man inte bara sig själv från att bli svårt sjuk utan även andra. Vi har alla ett ansvar för att bidra till att stoppa smittspridningen och vaccination är vägen ut ur pandemin, säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare och vaccinsamordnare i Region Skåne till regionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


 

Klart med vaccinationsställen

Skåningar som är i åldrarna 18 till 59 år och som inte har vaccinerats i någon av de tidigare faserna, kan framöver välja mellan 56 vaccinationsställen runt om i Skåne. Minst ett ställe i varje kommun etableras.

16 leverantörer och två mobila enheter har uppdraget att vaccinera totalt 470 000 invånare. Vaccinmängd fördelas utifrån invånarantal och geografi.

Vaccinationsstarten i fas fyra, för personer i åldern 18-59 år, är planerad till början på juni.

All information om vaccinationsställen och hur bokning går till publiceras på 1177.se.

Den som inte kan boka tid digitalt har möjlighet att kontakta sin vårdcentral för att boka vaccinationstid.

Vidare har Folkhälsomyndigheten beslutat att förlänga intervallen mellan första och andra dosen för att så många som möjligt så snabbt som möjligt ska få en första dos vaccin. Det innebär i sin tur att vaccinationerna pågår parallellt i flera faser under maj och juni.

Samtidigt som många ska få sin andra dos, inleds nya faser efter hand som vaccinleveranserna ökar.


När och hur kan jag vaccinera mig mot covid-19? (1177.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Region Skånes vaccinationsplan är uppdaterad

Region Skåne har beslutat att den som är under 65 år och har fått sin första dos vaccin mot covid-19 med Astra Zenecas vaccin, istället ska erbjudas Pfizers eller Modernas vaccin i dos två. Beslutet grundar sig på besked från Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som rekommenderar vaccination med Astra Zenecas vaccin till personer 65 år och äldre. Individer 64 år och yngre som har fått en första dos av Astra Zenecas vaccin Vaxzevria, rekommenderas en dos av Pfizers eller Modernas vaccin, 12-15 veckor efter första dos.

Noterbart är också att Folkhälsomyndigheten har beslutat att avvakta användningen av vaccinet från Janssen i alla åldersgrupper. Vaccinet rekommenderas inte till personer under 65 år och de över 65 år hinner få andra vacciner innan Janssens vaccin kan levereras. Orsaken är den möjliga kopplingen till blodproppar med låg nivå av blodplättar, vilket klassats som en mycket sällsynt men allvarlig biverkning.
Den formen av biverkan har främst rapporterats bland yngre personer, samtidigt som äldre personer löper en kraftigt ökad risk att avlida eller bli svårt sjuka av covid-19.


Fakta/Så fördelas vaccinet mot covid-19

 

Vaccinering genomförs utifrån Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning, enligt fyra faser:

Fas 1

 • Boende och personal vid särskilda boenden för äldre.
 • Personer som får hemsjukvård och hemtjänst med omvårdnad och deras hushållskontakter.
 • Personal inom kommunal omsorg som arbetar nära dessa grupper.

Fas 2

 • 65 år eller äldre, de äldsta vaccineras först.
 • Personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation och deras hushållskontakter.
 • Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter.
 • Personer med insatser enligt LSS (lagen om stöd och service) eller har personlig assistans.
 • Personal inom vård och omsorg som arbetar patientnära.

Fas 3

 • Personer 60-64 år.
 • Medicinska riskgrupper under 65 år som definieras av Folkhälsomyndigheten.
 • Personer som har svårt att följa smittskyddsåtgärder.

Fas 4

 • Alla mellan 18 och 59 år.


Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19. På 1177.se Länk till annan webbplats.finns all information om vaccinering samlad.

Det går inte att boka tid till vaccination utan information skickas ut allt eftersom av Region Skåne.

 

Aktuell lägesbild:

 • Den 30 april hade 317 784 personer i Skåne vaccinerats med dos 1. (Motsvarar 28,9 procent av befolkningen över 18 år.)

 • Antalet färdigvaccinerade var 98 891 (Motsvarar 9,0 procent av befolkningen över 18 år)

Mer information om aktuell lägesbild på Region Skånes webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Avrådan från besök

Med anledning av den situation vi befinner oss i i länet och landet, fortsätter vi avråda från att tills vidare besöka kommunens äldreboenden. (Om besök trots allt behöver göras - läs här vad som gäller).  Öppnas i nytt fönster.


Anpassning av verksamheter

För att möta råden och restriktionerna från myndigheter har vissa verksamheter i kommunen anpassats:

 • Ugglebadet/Hälsoteket, idrottshallar, fritidsgård är öppna för barn och ungdomar födda 2002 och senare på inrådan av Smittskydd Skåne. Plan finns för att öppna igen när smittskydd säger att det är okej att göra så.
  Läs vad som gäller för respektive verksamhet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Biblioteket har öppet måndag-fredag 10-17 för in- och utlåning. En publik dator finns att tillgång och begräsat antal platser för kort tids tidningsläsning erbjuds. Obemannat bibliotek är stängt tillsvidare.Enligt den senaste statistiken över konstaterade personer med Covid-19 per kommun som publiceras på Smittskydd Skånes webbplats Länk till annan webbplats. har Perstorp 645 konstaterade personer med covid 19. Det är nio fler än förgående vecka och 623 fler än vecka 35 då smittspridningen tog fart på allvar i kommunen. (Källa: Smittskydd Skåne)


Covid-19 statistik. Kommunvis Skåne.

Enligt den senaste statistiken som publiceras på Region Skånes webbplats har Perstorp 645 konstaterade personer som någon gång sedan den 2 mars 2020 har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning. Klicka på bilden för att komma till webbplatsen med statistik över aktuell lägesbild som inkluderar siffror över provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Läget i länet


 

Region Skåne meddelar att smittspridningen är fortsatt hög och att det gäller att följa råd och rekommendationer.

 

Antalet konstaterade fall är nära 140 000.

Precis som förra året blir Valborg inte som tidigare och firandet görs lämpligen i mindre och under lugnare former.

– Valborg är en högtid när många ungdomar brukar vara ute och fira. Men i år är det inte som vanligt och tyvärr har vi de senaste veckorna sett en hög förekomst av covid-19 just bland ungdomar, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne till regionens webbplats.

Därför är det viktigt att man fortsätter följa alla rekommendationer. Och det gäller alla, även de som haft covid-19 och/eller är vaccinerade.

– De flesta ungdomar blir inte speciellt sjuka av covid-19 men bidrar trots detta till smittspridningen. Man kan föra smittan vidare till sina föräldrar och andra släktingar som kan drabbas betydligt värre, säger Eva Melander vidare.

För att få ner smittspridningen i Skåne behövs därför att alla hjälps åt. I nuläget alldeles för tidigt att slappna av.


Nya riktlinjer för vaccinerade

Folkhälsomyndigheten ändrade på fredagen den 16 april sina rekommendationer för dem som har blivit vaccinerade. De som har vaccinerats kan nu träffa personer (även infomhus) från andra hushåll.

Detta gäller tre veckor efter den första sprutan.

Enligt myndigheten är anpassningen av rekommendationerna en avvägning mellan risken med att lätta på åtgärderna, och nyttan för de som berörs . Det är därför mycket viktigt att alla följer vaccinationsschemat och tar sin andra dos för att få ett bra och bestående skydd.


Folkhälsomyndigheten bedömer också att när personer i äldreomsorgen, de som bor med dem samt personalen är vaccinerade, så kan gemensamma aktiviteter på särskilda boenden och dagverksamhet återupptas. Vaccinerade personer inom äldreomsorgen kan även göra besök utanför sin bostad, till exempel hos närstående. Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 


 

Fakta: vaccinationer

 

Att vaccinera sig mot covid-19 är ett bra sätt att skydda sig själv och andra.

Vaccinationen är både gratis och frivillig. Vaccin kan inte väljas. Vill man vänta går det bara att vaccinera sig vid ett senare tillfälle men inte heller då kan vaccin väljas.


1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns faktabaserad och uppdaterad information kring vaccination mot covid-19 översatt till olika språk samt lätt svenska.

 

Vaccinationen är ett erbjudande och kostar inget.

Vaccinering ger ett bra skydd, men innebär inte immunitet mot sjukdom. Den som blivit vaccinerad kan, även om risken är liten, fortfarande både bli sjuk och smitta andra. Därför är det fortsatt viktigt att alla följer de generella restriktioner och rekommendationer som gäller idag.

Först vid två doser räknas man som fullvaccinerad. Efter andra dosen tar det en till två veckor innan man har ett bra skydd mot viruset. Då är risken att bli svårt sjuk i covid-19 mycket lägre. 

 

Råd för att minska smittspridningen

Du har ett personligt ansvar att skydda dig själv och andra. Genom att följa de nationella råden tar du ditt ansvar för att minska smittspridningen.

Råd för att minska smittspridningen (1177.se) Länk till annan webbplats.(Klicka på plusset i gula balken nedan till höger för att läsa gällande restriktioner och råd i sin helhet.)

Regeringens restriktioner förlängs - det här gäller
Gällande nationella råd 

Ytterligare intressant statistik

Kommunsiffrorna som redovisas via www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. speglar inte hur många som är sjuka av covid-19 just nu, utan det totala antalet personer som är folkbokförda i respektive kommun och som någon gång sedan den 2 mars 2020 har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.

Via Folkhälsomyndigheten går det även att följa antal fall av covid-19 i Sverige på kommunnivå. Länk till annan webbplats.

 

 

Statistiken visar hur många personer som genom virusprovtagning konstaterats med covid-19 den senaste veckan i förhållande till antalet invånare som finns i kommunen.

På så sätt blir siffrorna jämförbara mellan kommunerna. Folkhälsomyndigheten gör en omräkning till antal nya fall senaste veckan per 100 000 invånare.


Nya konstaterade covid-19 fall per 100 000 invånare per kommun den senaste veckan:

 • Snitt för Skåne vecka 16: 274 nya konstaterade covid-19 fall per 100 000 invånare. (- 7 jämfört med vecka 14)

 • Perstorps tal vecka 16 är 120 vilket kan jämföras med vecka 35 då motsvarande siffra var 146. (Och jämfört med vecka 14 är det - 160)

(Viktigt att komma i håg är att det inte är lika med antalet personer som testats positiva utan ett jämförelsetal.)

Statistik Folkhälsomyndigheten kommunvis Perstorp. Vecka 16

Folkhälsomyndigheten uppdaterar veckovis covid-19 statistiken för Sverige på kommunnivå. Data uppdateras med föregående veckas data. Klicka på bilden för att komma till statistiken där det går att söka upp Perstorp.

Glöm inte - fortsätt följ rekommendationerna

 • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik

 • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten. Använd handsprit om tillgång till tvål och vatten inte finns.

 • Hosta och nys i armvecket.

 • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.

 • Om du får förkylningssymtom – stanna hemma och beställ ett gratis självtest via 1177.se Länk till annan webbplats.. Om du har covid-19 ska du stanna hemma minst sju dagar, inklusive två symtomfria dagar.

 • Friska personer i samma hushåll som en person med diagnosen covid-19 har en skyldighet att stanna hemma under en begränsad tid. Förhållningsreglerna gäller i sju dagar. Barn i för- och grundskolan ska också stanna hemma enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

 • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest Länk till annan webbplats. för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.

 • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.

 • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Senast uppdaterad: