Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Covid-19 vecka 20: Lägsta siffran sedan vecka 35

Enligt den senaste statistiken för vecka 20 som publiceras på Region Skånes lägesbild har Perstorp 694 konstaterade personer som är folkbokförda i kommunen och som någon gång sedan den 2 mars 2020 konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning. Det är 2 fler än vecka 18 vilket ger jämförelsetalet 26 fall per 100 000 invånare (förra veckan var siffran 174) vilket kan jämföras med snittet för länet som är 180 (minus 81).
Noteringen för Perstorp vecka 20 innebär den lägsta sedan smittspridningen tog fart lokalt vecka 35. Det innebär också att Perstorp ligger lägst i Skåne.
Men än är det för tidigt att slappna av så fortsätt följ råd och rekommendationer samt kavla upp ärmen när tid för vaccinering erbjuds. Tillsammans hjälps vi åt!

Håll avstånd och ta ansvar. Hitta inte på några ursäkter. Covid-19 virus. Läget är allvarligt. Testa dig vid symtom. Information om vaccination via 1177.se

Vaccinationen mot covid-19 pågår för fullt. Vi är på väg mot ljusare tider och tillsammans tar via oss igenom pandemin. Regeringen har presenterat en plan för lättnader av restriktioner lättade restriktioner från 1 juni. Alla som vill erbjuds vaccin enligt den rådande prioritetsordningen. Vecka 20 startade vaccineringen i Fas 4 med personer 50-59 år. För varje som kavlar upp ärmen och tar erbjuden dos kommer vi närmare det som många längtar efter till exempel att träffas, att resa eller gå på ett idrotts- eller kulturevenemang. För att bromsa smittspridningen av covid-19 behöver vi alla ta egenansvar och undvika platser och situationer där trängsel kan uppstå. Så fortsätt håll avstånd, träffa så få personer som möjligt, arbeta hemifrån och följ myndigheternas rekommendationer och restriktioner. Hitta heller inte på några ursäkter. Klicka på bilden för att komma till pdf med tips på viktiga saker vi alla kan göra för att bidra till att smittspridningen stoppas.

 

Läget i landet

Regeringen har tagit fram en plan för hur och när införda restriktioner och de råd och rekommendationer som givits till allmänheten under pandemin kan anpassas och helt upphävas.

Den 27 maj presenterade regeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. sin femstegsplan för anpassning och avveckling av de restriktioner som tagits fram med anledning av covid-19-pandemin.

Steg 1

Steg ett innebär bland annat nya deltagartak för verksamheter såsom allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Stadigvarande tivolinöjen och marknader träffas inte längre av deltagartaken. Tivolin kommer regleras som nöjesparker och liknande anläggningar, och marknader kommer regleras som handelsplatser. Serveringsställens öppettider förlängs till klockan 22.30. När det gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer mindre läger och cuper inte längre att avrådas för barn och unga. Matcher och tävlingar även för vuxna tillåts utomhus. Rådet om distansundervisning för utbildning för vuxna tas bort så att en större andel av sådan utbildning kan ske på plats.

Steg 2

Steg två, som beräknas träda i kraft omkring 1 juli, innebär bland annat höjda deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt höjda deltagartak för privata sammankomster. När det gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer bland annat råd till enskilda avseende idrotts- och fritidsverksamhet att tas bort i sin helhet. Serveringsställenas öppettider förlängs ytterligare, och regleringen på serveringsställen utomhus rörande maxantal per sällskap samt avstånd mellan sällskap tas bort. Rådet om att endast umgås med den närmsta kretsen tas bort, men det är fortsatt bättre att ses utomhus. Råd till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten, stämmor med mera på distans lättas upp på så sätt att dessa kan ske. Dessa ska fortsättningsvis ske utan trängsel.

Steg 3

Steg tre, som preliminärt beräknas inträda 15 juli, innebär bland annat att begränsningarna i långväga kollektivtrafik och regleringar som begränsar kvadratmeter per person i inom- och utomhusmiljöer tas bort.

Steg 4

Steg fyra beräknas till september och innebär bland annat att deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster tas bort. Restriktionerna för restaurangnäringen lättas också, bland annat avseende storlek på sällskap.

Steg 5

Steg fem innebär att kvarvarande restriktioner lyfts. Det handlar bland annat om trängselregler som gäller för handelsplatser samt kultur- och fritidsverksamhet. Uppdraget till vissa statliga myndigheter om att säkerställa att endast arbetstagare vars fysiska närvaro arbetar på plats är nödvändig tas också bort plus att Folkhälsomyndigheten häver allmänna råd kopplade till att undvika trängsel, arbeta hemma och särskilt god handhygien.
När steg 5 kan inträda är inte fastställt.

 

Vaccinpass inom EU från 1 juli

Från och med den 1 juli ska ett digitalt covid-19-certifikat, ett så kallat vaccinpass, gälla för resenärer inom EU enligt en överenskommelse i EU. Certifikatet intygar att man har vaccinerats mot covid-19, testat negativt eller tillfrisknat. Intyget gäller för alla vaccin mot covid-19 som godkänts av EU

Vaccinpasset kan ordnas från exempelvis ett sjukhus, testcentrum eller hälso- och sjukvårdsmyndigheter. Det är landets myndigheter som ansvarar för intygen.

Själva intyget är gratis. Det är även gratis att vaccinera sig, men det kan kosta att testa sig. EU har lovat att subventionera kostnaderna för pcr-tester för att de ska vara prisvärda och lättillgängliga.

Intyget har en QR-kod som när den skannas bekräftar din digitala signatur. Intyget med QR-koden kan fås digitalt eller på papper.

Varje enhet som utfärdar intygen har en egen digital signaturnyckel som lagras på en säker databas i varje land. För att dessa ska kunna kontrolleras i hela EU kommer EU-kommissionen bygga en nätsluss, samt utveckla en programvara som skannar och kontrollerar QR-koderna på certifikaten.

Vaccinatonspasset innehåler namn, födelsedatum, utfärdandedatum, vilket vaccin eller test man tagit eller om man har tillfrisknat och har antikroppar, samt ett unikt identifieringsnummer.

Bara intygets giltighet och äkthet kontrolleras, andra uppgifter får inte sparas i de besökta länderna.

Notera att intyget ska göra det lättare att resa inom EU, men kommer inte vara ett krav då den fria rörligheten är en grundläggande rättighet i EU. Dock krävs oftast att test tas och intyget kan då användas för att registrera testresultat.

Regeringen ändrar restriktioner för resor till Sverige från Norden

Regeringen presenterade vid en presskonferens den 28 maj sitt beslut att förlänga det tillfälliga förbudet för icke-nödvändiga resor till andra länder via Sverige till den 31 augusti.

 • Regeringen har även fattat beslut om det att även fortsättningsvis krävs ett negativt covidtest för inresande från länder utanför EU. Detta gäller till den 30 juni.
 • Testkravet slopas däremot för inresande från de nordiska länderna (Danmark, Finland, Norge och Island) från den 31 maj.
 • Svenska medborgare som återvänder hem efter en utlandsresa bör fortsätta att testa sig vid hemkomsten och undvika kontakter i sju dagar.


Restriktioner för långväga kollektivresor förlängs

Vidare på ämnet resor har regeringen beslutat förlänga restriktionerna för längväga kollektivtrafikresor, alltså långdistansbussar och fjärrtåg, till den 14 augusti.
Restriktionerna innebär bland annat att vartannat säte ska vara tomt för att öka avståndet mellan resenärerna.

Men den 15 juni tas ett beslut om ifall restriktionerna kan hävas redan 1 juli om smittoläget tillåter det.

Regeringen motiverar beslutet med att ett ökat resande under sommaren kan leda till trängsel och ökad smittspridning.


Folkhälsomyndigheten: "Anpassning av smittskyddsåtgärder påbörjas 1 juni"

Smittspridningen är fortsatt nationellt hög och rådet om att hålla avstånd och att begränsa sitt umgänge fortsätter att gälla. Utifrån de scenarier som Folkhälsomyndigheten tagit fram och regeringens planer kommer anpassningen av smittskyddsåtgärder att inledas stegvis. Den 1 juni görs vissa justeringar för bland annat kultur- och idrottsevenemang.

Spridningen av covid-19 beräknas enligt Folkhälsomyndighetens scenarier att klinga av i början av hösten 2021. Den successiva återgången till en mer normal situation i samhället inleds enligt regeringens plan och enligt Folkhälsomyndighetens scenarier den 1 juni med att flera smittskyddsåtgärder anpassas. Bedömningen är att samhället just nu befinner sig inom nivå 3 på en tregradig skala vilket innebär hög smittspridning och en fortsatt hårt belastad sjukvård. Folkhälsomyndighetens råd kvarstår om att hålla avstånd och stanna hemma om man är sjuk samt att fortsätta arbeta hemifrån.

Det är också viktigt att tacka ja till att vaccinera sig.

Nästa steg, nivå 2, beräknas kunna tas senare i sommar om utvecklingen håller i sig. Nivå 2 kan enbart nås om sjukvården har goda förutsättningar att klara av vården av covid-19-patienter, om smittspridningen har gått ner ytterligare och fortsätter att minska samt om vaccinationstäckningen fortsätter att öka i den vuxna befolkningen.

Exempel på anpassningar som genomförs inom nivå 3 den 1 juni:

 • Barn och vuxna kan delta i lägerverksamhet, cuper, matcher och tävlingar i mindre skala.
 • Motionslopp och liknande idrottstävlingar kan genomföras under förutsättning att högst 150 utövare deltar samtidigt.
 • Det blir möjligt att besöka nöjesparker och marknader i större utsträckning. Kravet på smittskyddsåtgärder ligger dock kvar för verksamhetsutövaren.
 • Fler personer än tidigare kan delta i religiösa evenemang och i kultur- och idrottsevenemang. Det innebär att fler personer till exempel kan delta i gudstjänster, gå på teater och på fotbollsmatcher inom ramen för det som gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställning. Om deltagarna anvisas en sittplats kan upp till 50 deltagare tillåtas. För arrangemang utomhus får maximalt 100 deltagare delta utan sittplats. Med sittplats kan upp till 500 deltagare tillåtas.
 • Det blir möjligt att gå på restaurang och andra serveringsställen fram till klockan 22.30
 • När det gäller fester, middagar och andra privata sociala träffar med personer utanför ens mindre krets avråder Folkhälsomyndigheten fortfarande från det. Uthyrning av lokaler för privata fester med fler än 8 personer är även fortsättningsvis otillåtna.

Exempel på anpassningar som planeras inom nivå 2:

 • Antal deltagare kan utökas ytterligare för bland annat kultur- och idrottsevenemang. Inomhus kan 50 deltagare tillåtas, med sittplats upp till 300 deltagare. För arrangemang utomhus kan max 600 deltagare delta utan sittplats, med sittplats kan upp till 3 000 deltagare delta.
 • Motionslopp och liknande idrottstävlingar kan genomföras med högst 900 utövare.
 • Antalet deltagare på privata fester i hyrda lokaler kan höjas till 50.
 • Öppettiderna för serveringsställen kan förlängas eller tas bort och regler om storlek på sällskap och avstånd kan tas bort för utomhusserveringar.
 • Regleringen om antal personer per kvadratmeter i inom- och utomhusmiljöer kan tas bort.
 • Reglerna för begränsat antal passagerare i långväga kollektivtrafik (linjer längre än 150 kilometer) med tåg och buss tas bort.
 • Rådet om munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid kan tas bort.


Se presskonferensen i efterhand via spelaren nedan: 

Folkhälsomyndighetens råd om hur vi tillsammans kan bromsa smittan gäller fortfarande:

 • Håll avstånd
 • Umgås i mindre kretsar
 • Arbeta hemifrån om det är möjligt
 • Stanna hemma vid symtom och testa dig
 • Vaccinera dig
 • Fortsätt tänk på god handhygienen, tvätta händerna ofta med tvål och vatten.

Fortsätt följ gällande nationella restriktioner (Läs dem längre ner på sidan genom att trycka på plusset till höger i den gula balken).

Viktigt är att vi alla tänker uthållighet och tar egenansvar och följer myndigheternas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. råd.


Läget i kommunen


Perstorps kommun följer och agerar kring utvecklingen coronaviruset och covid-19.

Allt vårt arbete följer myndigheternas råd och rekommendationer.

Den stab som har träffats regelbundet två gånger per vecka har beslutat att framöver enbart träffas om behov uppstår. Läget i kommunens verksamheter och förvaltningar är stabilt. Personal som kan fortsätter arbetarså mycket som möjligt hemifrån och skiftgång praktiseras.

Något enstaka konstaterat fall finns i verksamheten och de/dessa hanteras enligt gällande rutiner och påverkar inte pågående verksamhet. Med hänvisning till patientsekretessen går vi inte in på enskilda sjukdomsfall.


Nya konstaterade covid-19 fall per 100 000 invånare per kommun

 • Snitt för Skåne vecka 20: 180 nya konstaterade covid-19 fall per 100 000 invånare. (- 81 jämfört med vecka 18)

 • Perstorps tal vecka 20 är 26 vilket kan jämföras med vecka 35 då motsvarande siffra var 146. (Och jämfört med vecka 19 är det - 148)

(Viktigt att komma i håg är att det inte är lika med antalet personer som testats positiva utan ett jämförelsetal.)

Skånekarta med statistik över antalet konstaterade fall med covid-19 i respektive kommun

Skånekarta med statistik över antalet konstaterade fall med covid-19 i respektive kommun. Jämförelsetal visar fall per hundra tusen invånare. Perstorps siffra vecka 20 är 26. Snittet för Skåne är 180. Klicka på bilden för att komma direkt till Region Skånes webbplats där aktuell lägesbild presenteras.


Vaccination mot covid-19

När det gäller jämförelsetal för vaccinering ligger Perstorp på 420 vaccinerade (20 maj) med en första dos per 1000 invånare över 18 år per kommun. Snittet för Skåne är 400.

Siffran för fullvaccinerade är 151. Snittet för länet är 129

I Perstorp har personal och brukare på de särskilda boendena Österbo och Ybbåsen som önskat vaccin fått det. Den så kallade Fas 1 och Fas 2 är slutförd (inkluderar LSS, alla brukare med en beviljad insats). Också Fas 3 (personer i åldern 60-64 år) är avslutad. Fas 4 är pågår med öppen tidsbokning för personer 50-59 år.
Från och med vecka 23 öppnar ett vaccinationsställe på Räddningsvägen i Perstorp där Region Skåne sköter vaccineringen.


Notera att:

- det inte går att boka tid för vaccination via 1177 på telefon.

- det vid vaccinationstillfället inte finns möjlighet att välja vaccin.

- om man väljer att tacka nej så finns möjligheten att boka in sig vid ett senare tillfälle, men inte heller då kan vaccin väljas. Vilket som erbjuds är helt beroende av vaccintillgången.

Aktuell lägesbild:

 • Den 27 maj hade 458 350 personer i Skåne vaccinerats med dos 1. (Motsvarar 41,7 procent av befolkningen över 18 år.)

 • Antalet färdigvaccinerade var 167 206 (Motsvarar 15,2 procent av befolkningen över 18 år)


Tidplan för vaccineringen:

De äldsta i varje fas vaccineras först, enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.


Tidplan vaccinering mot covid-19

Vaccinationen är igång i Skåne. På den grafiska bilden ovan och i texten nedan du se när olika personer får vaccinera sig i Skåne. Tidsplanen är preliminär och kan ändras. Det beror bland annat på hur många doser vaccin som Region Skåne får och när leveranserna av vaccin kommer. Klicka på bilden för att komma direkt till 1177 Vårdguiden där all information kring vaccinering finns samlad.

Fas 1 startar i januari - färdig

Vaccin har erbjudits till alla personer i Skåne som tillhör fas 1.

Grupper i fas 1 på Folkhälsomyndighetens webbplats - folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

 

Fas 2 startar i mitten av mars - pågår

Du som är 65 år eller äldre

 • Du blir erbjuden vaccination med start i mitten av mars.
 • Du blir vaccinerad på vårdcentralen.

Här kan du läsa mer om hur du bokar tid för vaccination Länk till annan webbplats.

Du som har genomgått en benmärgs- eller organtransplantation eller bor med någon som har det

 • Du blir erbjuden vaccination med start i mitten av mars.
 • Du blir vaccinerad på sjukhuset.
 • Du får ett brev från din läkare med information om hur du bokar tid för vaccinering.

Du som får behandling med dialys eller bor med någon som får det

 • Du blir erbjuden vaccination med start i mitten av mars.
 • Du blir vaccinerad på sjukhuset.
 • Du får ett brev från din läkare med information om hur du bokar tid för vaccinering.

Du som arbetar med vård och omsorg

 • Du blir erbjuden vaccination med start i april.
 • Du blir vaccinerad på sjukhuset.
 • Det gäller dig som jobbar nära patienter eller brukare inom vård och omsorg men inte tillhör prioriterad vårdpersonal inom akutsjukvården eller arbetar i äldreomsorgen.
 • Det gäller också dig som jobbar nära en person som får stöd enligt LSS, om personen är 18 år eller äldre.

Du som får stöd enligt LSS eller har beslut om assistansersättning och är 18 år eller äldre

 • Du blir erbjuden vaccination med start i april. Det gäller dig som får stöd enligt LSS eller har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.
 • Du blir vaccinerad på sjukhuset eller där du bor, om du bor på ett LSS-boende.
 • Du får ett brev med information om hur du bokar tid för vaccination.

Fas 3 startar i maj - pågår

Du som är 60-64 år

 • Du blir erbjuden vaccination med start i maj.
 • Det här gäller dig som är född mellan 1957 och 1961.
 • Du blir vaccinerad på din vårdcentral.

Här kan du läsa mer om hur du bokar tid för vaccination om du är 60 år eller äldre Länk till annan webbplats.

Du som av vissa anledningar har svårt att följa råden för att minska spridningen av covid-19

 • Du blir erbjuden vaccination med start i maj.
 • Det här gäller till exempel dig som är hemlös.
 • Vaccination erbjuds bland annat genom Skånes stadsmission i Malmö, Helsingborg och Kristianstad. Du som är inskriven i sprutbytesprogrammet erbjuds vaccin i samband med sprutbyte.

Du som är 18-59 år och har en större risk att bli allvarligt sjuk

 • Du blir erbjuden vaccination med start i maj.
 • Du blir vaccinerad på vårdcentral eller sjukhus.
 • Du blir kontaktad och erbjuden vaccination av den mottagning som du brukar ha kontakt med.
 • Det här gäller dig som har en sjukdom eller tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk, till exempel om du har kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes eller Downs syndrom.

Mer om vaccination för dig som har en större risk att bli allvarligt sjuk i covid-19 Länk till annan webbplats.


 

Fas 4 - startade vecka 20 - pågår

Du som är 18-59 år och inte har en större risk för att bli allvarligt sjuk

 • Du blir erbjuden vaccination med start i maj eller juni.
 • Du som är 50-59 år blir erbjuden vaccination först.
 • På sex platser i Skåne erbjuds vaccination från vecka 20.
 • Från och med vecka 21 öppnar ytterligare sex vaccinationsställen.
 • Du kommer kunna att vaccinera dig genom en privat mottagning som har avtal med Region Skåne att vaccinera.

Notera:

 • Du som är yngre än 50 år kan inte boka tid än. När bokningen för dig som är yngre än 50 år startar, beror på tillgång och efterfrågan på vaccin.

Mer information om hur du bokar tid finns här Länk till annan webbplats.

Vaccinsamordnare Per Hagstam svarar på frågor om vaccinering

Vaccinsamordnare Per Hagstam svarar på frågor om vaccinering. Klicka på bilden för att komma direkt till Region Skånes webbplats där filmen ligger publicerad.Region Skåne: God vaccinationsvilja

Region Skåne uppger att vaccinationsviljan är mycket stor. Vaccinationer fortsätter enligt plan. Över 450 000 skåningar hittills fått den första dosen vaccin. Målet är att vaccinera så många som möjligt när det kommer mer vaccin. Alla 50-59 åringar kommer att erbjudas vaccin inom de närmaste veckorna. Fler åldersgrupper släpps på efterhand

Vaccintider finns på 1177.se

Information om när det finns tider att boka för nästa åldersgrupp kommer att finnas på webbplatsen 1177.se, man kan inte boka tid genom att ringa 1177 på telefon.

Om man är 50-59 år ska man boka på de olika vaccinatörernas hemsidor. Dessa hittar man samlade på webbplatsen 1177.se. Skånes vårdcentraler fokuserar just nu på att vaccinera personer över 59 år och andra prioriterade grupper, förutom sin ordinarie verksamhet.

Det är endast om man inte har svenskt personnummer eller inte kan skaffa e-legitimation som man ska ringa sin vårdcentral för att boka vaccintid.

Fas 4 pågår - fler vaccinationsställen öppnarVaccinering av vuxna som inte ingår i någon riskgrupp är igång. Först ut att erbjudas vaccin i fas 4 är 50 till 59-åringar.

Just nu vaccinerar tolv mottagningar runt om i Skåne gruppen 50-59 år. Från och med måndag 31 maj läggs ytterligare fyra mottagningar till. Om drygt två veckor är samtliga vaccinationsställen igång i den sista fasen.Fler vaccinationsställen öppnar stegvis och alla 60 platser runt om i hela Skåne är öppna från och med vecka 23. Då finns minst ett ställe i varje Skånsk kommun.


Alla får information om hur vaccinationen det går till. På 1177.se kommer det framgå tydligt när varje åldersgrupp startar.
Information till alla mellan 18 och 59 år

Region Skåne meddelar bland annat att alla kommer nås av individuell uppmaning att boka sin tid. Det skickas ut vykort till alla skåningar mellan 18-59 år, men observera att man inte behöver invänta detta för att boka sin vaccinationstid.

När det är ens tur att kunna boka tid kommer framgå tydligt på 1177.se.
Här kan skåningar 50-59 år vaccinera sig:

 • Kry, Stortorget 3, Malmö
 • Svea Vaccin, Västra Storgatan 69, Kristianstad
 • Vaccina, Scheelevägen 27, Lund
 • Macc People, Stjernsvärds allé 54, byggnad 51, Ängelholm
 • Macc People, Företagsvägen 29, hus 9, Arlöv
 • Doktor.se, Storgatan 19-23, Klippan
 • Min Doktor, Stadionmässan Malmö
 • Vaccin Direkt, Lund
 • Kronans Apotek, Höör
 • Vaccinova, Åhus
 • Svea Vaccin, Helsingborg
 • Doktor 24, Malmö

Från och med vecka 22 tillkomer fyra nya vaccinationsställen

 • Näsets läkargrupp, Vellinge
 • Öresundshälsan, Malmö
 • Kalkbrottet - Viktoria Vård & Hälsa, Malmö
 • Sveakliniken, Svedala
Gravida med riskfaktorer erbjuds vaccination

Folkhälsomyndigheten rekommenderar gravida kvinnor med tillstånd eller sjukdomar som kan innebära en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 att vaccinera sig. Någon generell rekommendation för vaccination till alla gravida är inte aktuell idag.


All information om Skånes olika vaccinationsställen och hur tid bokas finns på 1177.se Länk till annan webbplats.. Notera att det är är fritt fram att boka tid på vilken ort man vill men man ska ha i åtanke att den andra dosen ska tas på samma ställe som den första.

Den som inte kan boka tid digitalt har möjlighet att kontakta sin vårdcentral för att boka vaccinationstid.

Vidare har Folkhälsomyndigheten beslutat att förlänga intervallen mellan första och andra dosen för att så många som möjligt så snabbt som möjligt ska få en första dos vaccin. Det innebär i sin tur att vaccinationerna pågår parallellt i flera faser under maj och juni.

När och hur kan jag vaccinera mig mot covid-19? (1177.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Region Skåne behåller sex veckors dosintervall

Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett förlängt intervall från sex till sju veckor för Pfizers och Modernas vaccin. Region Skåne står fast vid ett dosintervall på sex veckor som innebär att det intervall som gäller mellan vaccindoserna inte ändras.

– Vi väljer därför att behålla sex veckors intervall mellan dos ett och dos två för den som vaccineras. Den vaccinationsspruta som Region Skåne köpt in innebär framöver dessutom fler tillgängliga doser, vilket ger oss mer vaccin, säger Maria Landgren, läkemedelschef och vaccinsamordnare i Region Skåne.

Viktigt att ta andra sprutan på samma ställe

Redan vid bokning av första vaccindosen mot covid-19 är det viktigt att tänka på att man är tillgänglig för dos två, det vill säga sex veckor framåt. Andra dosen bokas in på samma ställe som man tar första dosen. Det ska göras hos vaccinatören när man tar sin första vaccindos.

Eventuell av- eller ombokning kan endast göras vid sjukdom. Region Skåne kan annars inte garantera att det finns vaccin tillgängligt när det är dags för dos två.
Region Skånes vaccinationsplan är uppdaterad

Region Skåne har beslutat att den som är under 65 år och har fått sin första dos vaccin mot covid-19 med Astra Zenecas vaccin, istället ska erbjudas Pfizers eller Modernas vaccin i dos två. Beslutet grundar sig på besked från Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som rekommenderar vaccination med Astra Zenecas vaccin till personer 65 år och äldre. Individer 64 år och yngre som har fått en första dos av Astra Zenecas vaccin Vaxzevria, rekommenderas en dos av Pfizers eller Modernas vaccin, 12-15 veckor efter första dos.

Noterbart är också att Folkhälsomyndigheten har beslutat att avvakta användningen av vaccinet från Janssen i alla åldersgrupper. Vaccinet rekommenderas inte till personer under 65 år och de över 65 år hinner få andra vacciner innan Janssens vaccin kan levereras. Orsaken är den möjliga kopplingen till blodproppar med låg nivå av blodplättar, vilket klassats som en mycket sällsynt men allvarlig biverkning.
Den formen av biverkan har främst rapporterats bland yngre personer, samtidigt som äldre personer löper en kraftigt ökad risk att avlida eller bli svårt sjuka av covid-19.


s

Så fördelas vaccinet mot covid-19

Det är Folkhälsomyndigheten som fördelar vaccin till alla Sveriges regioner. Hur mycket vaccin en region får beror på hur mycket läkemedelsföretagen kan leverera, men också på befolkningens storlek och ålderssammansättning.

Utifrån den förväntade mängden vaccin gör Region Skåne sedan en veckovis planering om hur många doser vaccin som kan levereras ut till vaccinatörerna. Fördelningen baseras på mängden vaccin, hur många listade personer som finns inom den aktuella prioriteringsgruppen, hur många som redan är vaccinerade och hur många patienter som vaccinatören själv bedömer att de klarar av att vaccinera per vecka.

Läs mer på Region Skånes webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


 

Information Bra att veta om vaccinationen

Klicka på bilden för att se pdf med information bra att känna till i samband med vaccinationen

Fakta: vaccinationer

Att vaccinera sig mot covid-19 är ett bra sätt att skydda sig själv och andra.

Vaccinationen är både gratis och frivillig. Vaccin kan inte väljas. Vill man vänta går det bara att vaccinera sig vid ett senare tillfälle men inte heller då kan vaccin väljas.

1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns faktabaserad och uppdaterad information kring vaccination mot covid-19 översatt till olika språk samt lätt svenska.

Vaccinationen är ett erbjudande och kostar inget.

Vaccinering ger ett bra skydd, men innebär inte immunitet mot sjukdom. Den som blivit vaccinerad kan, även om risken är liten, fortfarande både bli sjuk och smitta andra. Därför är det fortsatt viktigt att alla följer de generella restriktioner och rekommendationer som gäller idag.

Först vid två doser räknas man som fullvaccinerad. Efter andra dosen tar det en till två veckor innan man har ett bra skydd mot viruset. Då är risken att bli svårt sjuk i covid-19 mycket lägre.


Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19. På 1177.se Länk till annan webbplats.finns all information om vaccinering samlad.

Det går inte att boka tid till vaccination utan information skickas ut allt eftersom av Region Skåne.

 

 

Läget lokalt


Avrådan från besök

Vi fortsätter avråda från att tills vidare besöka kommunens äldreboenden. (Om besök trots allt behöver göras - läs här vad som gäller).  Öppnas i nytt fönster.


Anpassning av verksamheter

För att möta råden och restriktionerna från myndigheter har vissa verksamheter i kommunen anpassats:

 • Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. att vid konstaterad Covid-19 smitta i hushållen ska även symtomfria barn i för- och grundskola stanna hemma. Barnen ska stanna hemma i 7 dagar från det att den smittade personen har fått sitt positiva provsvar.
 • Ugglebadet/Hälsoteket, idrottshallar, fritidsgård är åter öppna för föreningsledd verksamhet och aktivitet för alla.
  Bad (stängt på grund av säsongsbyte - öppnar 31 maj), solarium och Hälsotek är öppet med begränsingingar och tidsbokning krävs. Görs via Ugglebadets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Biblioteket har öppet måndag-fredag 10-17 för in- och utlåning. En publik dator finns att tillgång och begräsat antal platser för kort tids tidningsläsning erbjuds. Obemannat bibliotek är stängt tillsvidare.


Lokala siffor


Enligt den senaste statistiken över konstaterade personer med Covid-19 per kommun som publiceras på Smittskydd Skånes webbplats Länk till annan webbplats. har Perstorp 694 konstaterade personer med covid 19. Det är 2 fler än förgående vecka och 672 fler än vecka 35 då smittspridningen tog fart på allvar i kommunen. (Källa: Smittskydd Skåne)


Covid-19 statistik. Kommunvis Skåne.

Enligt den senaste statistiken som publiceras på Region Skånes webbplats har Perstorp 694 konstaterade personer som någon gång sedan den 2 mars 2020 har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning. Klicka på bilden för att komma till webbplatsen med statistik över aktuell lägesbild som inkluderar siffror över vaccinationer, provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

 

Läget i länet

För att planen om lättnader av restriktioner måste vi fortsätta att hålla oss till de råd och restriktioner som ännu gäller.

Råden om att hålla avstånd, stanna hemma om man är sjuk, att provta sig vid symtom och att fortsätta arbeta hemifrån kvarstår fortfarande.

Det är också viktigt att vaccinera sig när man får möjlighet.

– Jag vet att många längtar efter att kunna ha större fester och middagar, men det är ännu inte läge för detta. Folkhälsomyndigheten avråder fortsatt från privata sociala träffar med personer utanför ens mindre krets, säger Eva Melander.

Läs mer Anpassning av smittskyddsåtgärder påbörjas 1 juni — Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Antalet konstaterade fall har passerat 153 000.

För att minska smittspridningen i Skåne behövs att alla hjälps åt.

Det är fortfarande alldeles för tidigt att slappna av.Bra med e-legitimation för skolbarns egenprovtagning

Skolbarn rekommenderas att provta sig för covid-19 om de haft nära kontakt med någon med bekräftad smitta. Då är det bra om barn mellan 13 och 18 har en e-legitimation redan innan det blir aktuellt med egenprovtagning.

Smittskydd Skåne rekommenderar sedan tidigare, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, provtagning av personer som haft nära kontakt med någon som har bekräftad covid-19. Det gäller exempelvis på arbetsplatser, vid fritidsaktiviteter och även i skolan.

För att skaffa bank-ID krävs det ett godkännande av vårdnadshavare. Reglerna ser olika ut hos olika banker. Åldersgränsen varierar, men de flesta banker ger ut bank-ID till barn som fyllt 13 år, men inte alla. Mobilt säkerhets-ID och motsvarande e-legitimation kan inte användas för att logga in på 1177.se.

Freja eID Plus är en gratis, mobil, svensk e-legitimation. Det ordnas genom att:

 • Ladda ner en app till sin mobil eller surfplatta.
 • Besöka ett av de anslutna ATG-ombuden för att aktivera e-legitimationen på plusnivån. Men då måste man vara symtomfri och inte haft kontakt med någon som har konstaterad covid-19.
 • På 1177.se finns samlad information om egenprovtagning.
Riktlinjer för vaccinerade


Folkhälsomyndigheten meddelar att den om har vaccinerats kan träffa personer (även inomhus) från andra hushåll.


Detta gäller tre veckor efter den första sprutan.

Enligt myndigheten är anpassningen av rekommendationerna en avvägning mellan risken med att lätta på åtgärderna, och nyttan för de som berörs . Det är därför mycket viktigt att alla följer vaccinationsschemat och tar sin andra dos för att få ett bra och bestående skydd.


Folkhälsomyndigheten bedömer också att när personer i äldreomsorgen, de som bor med dem samt personalen är vaccinerade, så kan gemensamma aktiviteter på särskilda boenden och dagverksamhet återupptas. Vaccinerade personer inom äldreomsorgen kan även göra besök utanför sin bostad, till exempel hos närstående. Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Råd för att minska smittspridningen

Du har ett personligt ansvar att skydda dig själv och andra. Genom att följa de nationella råden tar du ditt ansvar för att minska smittspridningen.

Råd för att minska smittspridningen (1177.se) Länk till annan webbplats.

Ytterligare intressant statistik

Kommunsiffrorna som redovisas via www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. speglar inte hur många som är sjuka av covid-19 just nu, utan det totala antalet personer som är folkbokförda i respektive kommun och som någon gång sedan den 2 mars 2020 har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.

 


Statistiken visar hur många personer som genom virusprovtagning konstaterats med covid-19 den senaste veckan i förhållande till antalet invånare som finns i kommunen.

På så sätt blir siffrorna jämförbara mellan kommunerna. Folkhälsomyndigheten gör en omräkning till antal nya fall senaste veckan per 100 000 invånare.


Statistik Folkhälsomyndigheten kommunvis Perstorp. Vecka 20

Folkhälsomyndigheten uppdaterar veckovis covid-19 statistiken för Sverige på kommunnivå. Data uppdateras med föregående veckas data. Klicka på bilden för att komma till statistiken där det går att söka upp Perstorp.

Glöm inte - fortsätt följ rekommendationerna

 • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik

 • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten. Använd handsprit om tillgång till tvål och vatten inte finns.

 • Hosta och nys i armvecket.

 • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.

 • Om du får förkylningssymtom – stanna hemma och beställ ett gratis självtest via 1177.se Länk till annan webbplats.. Om du har covid-19 ska du stanna hemma minst sju dagar, inklusive två symtomfria dagar.

 • Friska personer i samma hushåll som en person med diagnosen covid-19 har en skyldighet att stanna hemma under en begränsad tid. Förhållningsreglerna gäller i sju dagar. Barn i för- och grundskolan ska också stanna hemma enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

 • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest Länk till annan webbplats. för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.

 • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.

 • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112.
 • Vaccinera dig när du får möjlighet - alla erbjuds vaccin och det är gratis
 • All information om vaccinationer finns på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: