Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Covid-19 vecka 25: Eftersläpning i inrapporteringen av antalet fall

På grund av uppdaterade säkerhetsrutiner i databasen SmiNet finns en eftersläpning i inrapporteringen vilket påverkar det dagliga antalet fall.
På Region Skånes lägesbild publiceras inga siffror för veckorna 25 och 26 utan istället hänvisas till Folkhälsomyndigheten som uppdaterar varje torsdag.
Siffrorna där för Perstorp gör gällande att antalet fall totalt sedan mars 2020 nu är 714. Det är två fler än de senaste noteringen från vecka 24.
När det gäller vaccineringen finns tider (till exempel på mottagningen på Räddningsvägen i Perstorp) att boka för dig född 1996 eller tidigare.

Håll avstånd och ta ansvar. Hitta inte på några ursäkter. Covid-19 virus. Läget är allvarligt. Testa dig vid symtom. Information om vaccination via 1177.se

Vaccinationen mot covid-19 pågår för fullt. Så kavla upp ärmen när det blir din tur! På Räddningsvägen i Perstorp finns en vaccinationsmottagning. Vi är på väg mot ljusare tider, från och med 1 juli gäller steg 2 i avvecklingen av restriktioner. Tillsammans tar via oss igenom pandemin. Alla som vill erbjuds vaccin enligt den rådande prioritetsordningen. Klicka på bilden för att komma direkt till Region Skånes sida med all information om vaccination mot covid-19.

Läget i kommunen

Perstorps kommun följer och agerar kring utvecklingen coronaviruset och covid-19.

Allt vårt arbete följer myndigheternas råd och rekommendationer.

Läget i kommunens verksamheter och förvaltningar är stabilt.

Personal som kan fortsätter arbetar så mycket som möjligt hemifrån och skiftgång praktiseras. Om behov uppstår kan den stab som sedan pandemins utbrott träffats regelbundet samlas med kort varsel.

Personal som arbetar inom vård och omsorg behöver inte längre använda visir plus att kravet på kontinuerligt användande av munskydd försvinner efter beslut av regiondirektören.

Från och med den 1 juli har de vårdhygieniska riktlinjerna för användandet av munskydd i vårdlokaler uppdaterats:

 • Munskydd ska dock fortsatt användas vid allt patientnära arbete.
 • Medarbetare ska fortsatt bära munskydd vid vistelse i vårdlokaler när fysisk distansering till andra medarbetare inte kan tillämpas och vid långvarigt arbete i trånga arbetsutrymmen.

Läs mer om beslutet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Om något fall av covid-19 konstateras i verksamheten hanteras det/dem enligt gällande rutiner och påverkar inte pågående verksamhet. Med hänvisning till patientsekretessen går vi inte in på enskilda sjukdomsfall.


Besök på äldreboenden

(Om besök behöver göras - läs här vad som gäller).  Öppnas i nytt fönster.


Anpassning av verksamheter

För att möta råden och restriktionerna från myndigheter har vissa verksamheter i kommunen anpassats:

 • Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. att vid konstaterad
  Covid-19-smitta i hushållen ska även symtomfria barn i förskola stanna hemma. Barnen ska stanna hemma i 7 dagar från det att den smittade personen har fått sitt positiva provsvar.


 • Friluftsbadet är öppet med en ökat begränsning från 1 juli till 400 badande gäster. Solarium och Hälsotek är öppet med begränsingingar och tidsbokning krävs. Görs via Ugglebadets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Biblioteket har öppet måndag-fredag 10-17 för in- och utlåning. En publik dator finns att tillgång och begräsat antal platser för kort tids tidningsläsning erbjuds. Obemannat bibliotek är stängt på grund tekniska problem. (Det system som biblioteket använder för bland annat utlåning fungerar inte fullt ut som det ska efter ett intrångsförsök vilket också påverkar det obemannade biblioteket)


Lokala siffor

På Region Skånes lägesbild står att läsa att "Siffrorna för vecka 24 är preliminära. För veckorna 25 och 26 kommer inga kommunsiffror att publiceras".

Istället hänvisas till Folkhälsomyndighetens sida, som publicerar uppdaterade kommunsiffror varje torsdag. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enligt Folkhälsomyndighetens sida statistiken för vecka 25 över konstaterade personer med Covid-19 per kommun har Perstorp 714 konstaterade personer med covid 19. Det är två fler än den senaste siffran för vecka 24.


Covid-19 statistik lokalt Perstorp.

Enligt den senaste rapporterade statistiken (för vecka 25) som finns tillgänglig på Folkhälsomyndighetens webbplats har Perstorp 714 konstaterade personer som någon gång sedan den 2 mars 2020 har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.


Vaccination mot covid-19

När det gäller jämförelsetal för vaccinering ligger Perstorp på 528 vaccinerade (24 juni) med en första dos per 1000 invånare över 18 år per kommun. Snittet för Skåne är 504.

Siffran för fullvaccinerade är 309. Snittet för länet är 299.

I Perstorp är de så kallade Fas 1, 2 och 3 avslutade. Pågår nu gör Fas 4 för den breda allmänheten.

Tidsbokning är öppen för personer 25-59 år (född 1996 och senare).

En vaccinatiosmottagning finns på Räddningsvägen i Perstorp där Region Skåne sköter vaccineringen.

Vaccinera dig mot covid-19 i Perstorp

Vaccinationsmottagning på Räddningsvägen i Perstorp är öppen sedan den 10 juni. Lediga tider kan bokas för ålderskategorin 30 år och äldre år

Vaccinationsmottagningen på Räddningsvägen i Perstorp är öppen sedan den 10 juni. Lediga tider kan bokas för ålderskategorin 30 år och äldre. Klicka på bilden för att komma direkt till webbplatsen på 1177 för vidare inloggning.

Region Skåne har öppnat en vaccinationsmottagning där du som är mellan 18 och 59 år kan boka tid för vaccination.

Skåne är inne i den sista fasen av vaccinationen mot covid-19.

Den omfattar invånare som är mellan 18 och 59 år, där de som är äldre har förtur. Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination hjälper också till att minska smittspridningen. Att vaccinera sig mot covid-19 är gratis.

Vaccinationsmottagningen i Perstorp ligger i anslutning till räddningstjänstens lokaler på Räddningsvägen 8. Det finns bil- och cykelparkering precis utanför och därifrån är det tydligt skyltat till mottagningen.


Tidbokningen är öppen för ålderskategorin 25-59 år (född 1996 och tidigare)

 

Vaccinationsmottagningen är öppen för alla – du behöver alltså inte vara bosatt i Perstorp för att kunna boka en tid.


Men viktigt att tänka på är att dos 1 och dos 2 ska tas på samma vaccinationsställe så att tidsintervall och tillgänglighet till rätt vaccin kan garanteras.

Tidbokningen hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Via tidsbokningslänken ovan finns även möjlighet att sätta upp sig som intresserad av restdoser. Gäller alla som fyllt 18 år (om det blir en ledig tid kan de komma att ringa direkt till dig).


Observera att du måste ha bokat en tid innan du kommer till vaccinationsmottagningen. Det finns inga drop-in-tider.

Vaccinationstider bokas på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och för att kunna boka måste du ha en e-legitimation. Antalet tider är begränsade och de som är äldre har förtur. Om du inte har ett svenskt personnummer eller en e-legitimation eller av någon annan anledning inte kan boka tid på 1177.se, kan du ringa din vårdcentral för att boka tid. Vårdcentralen bokar en tid åt dig och vaccinerar dig där istället.

Så går vaccinationen till:

- När du kommer hit till din bokade tid får du visa legitimation och fylla i en hälsodeklaration. Ha gärna på dig kläder som gör det enkelt för sjuksköterskan att komma åt din överarm när du vaccineras. Till exempel en kortärmad tröja, berättar Åsa Rudin som är chefläkare och verksamhetschef för vaccinationsmottagningen.

I samband med att du får din första vaccindos, får du också en bokad tid för dos 2. Den andra dosen ges cirka sex veckor efter den första.

All information om hur vaccinationen går till och vad du behöver tänka på finns på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där finns också information på andra språk. Om du har någon sjukdom eller tar något läkemedel är det extra viktigt att du läser i förväg vad som står där.


Restdoslistor öppnas för 18-åringar

Åldern har sänkts till 18 år för de restdoser som ibland uppstår hos de skånska sjukhusens vaccinationsmottagningar samt hos vissa av de upphandlade vaccinationsställena. De som tecknat sig rings in i åldersordning – äldst först får erbjudande om restdos.

För mer information om hur restdoser hanteras ska man kontakta de olika vaccinationsställena.

Anmäl ditt intresse för restdos av vaccin - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.
Samlingssida för lediga vaccintider

Region Skåne har en samlingssida för lediga vaccintider Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.hos flera av vaccinatörerna i Skåne. Tillgången på vaccin påverkar hur många lediga tider som finns.
Om du inte hittar en ledig tid just nu kan du prova lite senare.

Samlingssidan nås bland annat genom 1177.se, där all Region Skånes information rörande vaccinering finns samlad och på skane.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du får boka tid var du vill, men tänk på att du ska ta dos två på samma mottagning. Vaccinationen är gratis. Lediga tider visas för fler mottagningar, så snart de blir tillgängliga.

Mottagningar som vaccinerar:


Planer på utlandsresa? - Tänk igenom före vad som krävs

När semester nu stundar är det viktigt att vara medveten om hur covid-19 påverkar hur och vart man kan resa.

Varken Region Skåne eller de privata vaccinatörerna utfärdar vaccinbevis eller reseintyg.

Den som planerar att resa utomlands i sommar, bör tänka igenom det noga. Covid-19 påverkar hur och vart vi kan resa. För att få komma in i vissa länder krävs ett reseintyg och det kan variera vilken sorts intyg som behövs.

Det är landet som man reser till som bestämmer vilka regler som gäller där. På sidan www.swedenabroad.se/sv/ Länk till annan webbplats. finns information samlad om vad som gäller i olika länder.

Notera att den skånska vården inte utfärdar inte vaccinintyg eller reseintyg som visar att du inte har covid-19. Inte heller de privata vaccinatörer som vaccinerar mot covid-19 just nu, utfärdar sådana intyg.

Istället får den som behöver ett sådant vända sig till de privata företag som erbjuder det. Kostnaden för reseintyget får du stå för själv.

Covidbevis gäller från 1 juli

Covidbeviset ska göra det lättare att resa inom EU och går att hämta till mobil, dator eller surfplatta. Det är E-hälsomyndigheten som står för utfärdandet av beviset.

Hälso- och sjukvården skriver inga intyg, det är covidbeviset som är den handling som kan användas som reseintyg inom EU. Journalanteckning eller vaccinationskort är inte giltiga som reseintyg.

Innan den vaccinerade kan hämta sitt covidbevis behöver vaccinationen ha rapporterats in till det Nationella vaccinationsregistret av den vårdgivare som har utfört vaccinationen. Rapporteringen ska ske inom sju dagar och därför kan det dröja några dagar från vaccination tills att beviset går att hämta ut från covidbevis.se. Det går sedan att logga in med e-legitimation på covidbevis.se för att hämta, skriva ut eller spara sitt vaccinationsbevis.

För att kunna hämta covidbeviset krävs ett svenskt personnummer. På E-hälsomyndighetens hemsida finns all aktuell information om covidbevis och hur det fungerar.

Aktuell lägesbild vaccinationer Skåne:


Tidplan för vaccinering:

De äldsta i varje fas vaccineras först, enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.


Notera att:

- det inte går att boka tid för vaccination via 1177 på telefon.

- det vid vaccinationstillfället inte finns möjlighet att välja vaccin.

- om man väljer att tacka nej så finns möjligheten att boka in sig vid ett senare tillfälle, men inte heller då kan vaccin väljas. Vilket som erbjuds är helt beroende av vaccintillgången.

 

Preliminär vaccinationsplan

Tidsplanen beror bland annat på hur många doser vaccin som Region Skåne får och när de kommer.

Vaccineras just nu:

 • Du som är 25 år eller äldre. Vaccination mot covid-19 - så bokar du tid Länk till annan webbplats.
 • Du som är mellan 18 och 59 år och har en större risk att bli allvarligt sjuk. Du som är 35 år eller äldre kan boka tid hos mottagningarna som vaccinerar på uppdrag av Region Skåne. Är du yngre än så kan du kontakta din vårdcentral.

  Det gäller dig om något av det här stämmer in på dig:

 • Du har en kronisk hjärt- eller kärlsjukdom.
 • Du har en kronisk lungsjukdom, till exempel KOL eller svår astma.
 • Du har en mycket kraftig övervikt.
 • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
 • Du har flera funktionsnedsättningar som påverkar andningen.
 • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
 • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
 • Du har Downs syndrom.

Du som är mellan 18 och 59 år och ska påbörja en behandling eller göra en operation:

 • som påverkar ditt immunförsvar, till exempel behandling med cytostatika.
 • som påverkar din lungfunktion, till exempel en operation av din lunga.

  Du kan boka tid hos en mottagning som vaccinerar på uppdrag av Region Skåne om du är 30 år eller äldre. Är du yngre än så kan du kontakta din vårdcentral. Du behöver en remiss från din mottagning för att bli vaccinerad på din vårdcentral.

Kommande vaccinationer

Preliminär tidsplan utifrån ålder:

 • 18–24 år, född 2003 eller tidigare, kan boka tid från slutet av juli. Obs! Du måste ha fyllt 18 år för att boka tid.

Vaccineras sedan tidigare

Vissa personer är klara eller nästan klara med sin vaccination.

 • Du som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS eller har beslut om assistansersättning.
 • Du som av vissa anledningar har svårt att följa råden för att skydda dig och andra mot covid-19. Till exempel om du är hemlös.
 • Du som har gjort en benmärgs- eller organtransplantation eller bor med någon som har det.
 • Du som får behandling med dialys eller bor med någon som får det.
 • Du som bor på ett äldreboende. Du blir vaccinerad där du bor.
 • Du som har hemtjänst som hjälper dig med omvårdnad eller du som är vuxen och bor med någon som får hemtjänst.
 • Du som är personal och jobbar nära patienter och brukare inom äldreomsorgen, hälso- och sjukvården och LSS, om personen är 18 år eller äldre.

Om du tillhör en grupp som tidigare vaccinerats

Folkhälsomyndighetens rekommendation för de olika faserna Länk till annan webbplats.


Information på andra språk

Mer om vaccination mot covid-19 på andra språk Länk till annan webbplats.


Bild med tabell som visar intrevaller mellan vaccindos 1 och 2

I tabellen ovan visas exempel på vilka veckor som gäller för dos 1 respektive dos 2. Klicka på bilden för att komma till 1177.se där alla information finns samlad.

Viktigt att ta dos 2

Det är viktigt att ta båda doserna av vaccinet. Det ger det bästa möjliga skyddet mot att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Ttid för dos två när du bokar tid för dos ett, eller på plats när du vaccineras. Det ska gå ungefär sex veckor mellan doserna om du vaccineras med vaccin från Pfizer eller Moderna. Planera därför så att du är tillgänglig för din andra dos sex veckor efter att du tar din första dos.

Om du inte får en tid för dos två ska du kontakta mottagningen eller vårdcentralen där du vaccinerades.

Om du behöver omboka din tid för dos två på grund av till exempel sjukdom, ska du kontakta den mottagning som du ska bli vaccinerad hos.

 

Vaccinsamordnare Per Hagstam svarar på frågor om vaccinering

Vaccinsamordnare Per Hagstam svarar på frågor om vaccinering. Klicka på bilden för att komma direkt till Region Skånes webbplats där filmen ligger publicerad.


 

Region Skåne: Över en miljon vaccinationer

Över en miljon vaccinationer mot covid-19 har nu genomförts i Skåne. Arbetet fortsätter i hög takt och vissa åldersgrupper är nästan färdigvaccinerade.

På onsdagen den 30 juni passerade Skåne 1 miljon vaccinationer mot covid-19. Totalt har 56,3 procent av skåningar över 18 år fått en första dos och 36,3 procent har fått en andra. I åldersgruppen 90 år och uppåt är över 96 procent fullvaccinerade och bland de som är över 65 år är motsvarande siffra nästan 82 procent.

Tidsbokning är öppen för personer 25 år och äldre. Fler åldersgrupper släpps på efterhand.


 

Skånes vårdcentraler arbetar vidare att vaccinera personer över 59 år och andra prioriterade grupper, förutom sin ordinarie verksamhet.

 

 

Notera att det endast är om man inte har svenskt personnummer eller inte kan skaffa e-legitimation som man ska ringa sin vårdcentral för att boka vaccintid.

Vaccintider finns på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om när det finns tider att boka för nästa åldersgrupp finns på webbplatsen 1177.se, det går inte boka tid genom att ringa 1177 på telefon.

Är du i åldern 25-59 år ska du boka på de olika vaccinatörernas hemsidor. Dessa finns samlade på webbplatsen 1177.se.

 

 

Läget i länet

Smittan fortsätter att minska i Skåne. Även provtagningen minskar och jämför man förra veckan med i början av maj tas det idag en fjärdedel så många prover. Ser man på snittet de senaste 14 dagarna är det nere på under 50 fall per dag och 100 000 invånare.
Sedan den 2 juni har Skåne legat under Folkhälsomyndighetens nivå för att öppna upp samhället.

– Den positiva trenden fortsätter. I förra veckan rapporterades 248 positiva fall. Extra glädjande är att ingen av dessa personer var över 70 år. Men det är viktigt att alla fortsätter göra det på ett smittsäkert sätt genom att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om man är sjuk. Vi har alla ett ansvar för att det inte blir en rekyl på den fina utveckling vi ser nu genom fler positiva fall och att fler hamnar på sjukhus,säger tf smittskyddsläkare Eva Gustafsson#kavlauppärmen på flera språk

Region Skåne vill få så många som möjligt att vaccinera sig mot covid-19. Nyligen startade en kampanj i sociala medier för att nå arabisk-, farsi- och somalisktalande med budskapet att boka tid för vaccination mot covid-19.

Hittills har gensvaret varit positivt och många har valt att engagera sig genom att bland annat dela och kommentera.

Det är det gemensamma budskapet #kavlauppärmen som sprids på bland annat arabiska, farsi och somaliska.


 

Fortsatt gratis tester för gränspendlare

 

Region Skåne fortsätter att erbjuda gratis tester för gränspendlare, studenter och andra som verkar över Öresund.

 

Det går att testa sig gratis i Malmö och Helsingborg hos Vaccina och/eller Min Doktor, som testar på uppdrag av Region Skåne.

Vaccina öppnade på kollektivtrafiknära läge i Helsingborg.Det går också bra att testa sig gratis i Danmark.


Information till alla mellan 18 och 59 år

Region Skåne skickar ut vykort till alla skåningar mellan 18-59 år med en individuell uppmaning att boka tid och kavla upp ärmen.

Notera att man inte behöver invänta detta för att boka sin vaccinationstid.

När det är ens tur att kunna boka tid presenteras på 1177.se.

Här finns material för den som själv vill bidra och hjälpa till att nå ut med informationsmaterial Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Gravida med riskfaktorer erbjuds vaccination

Folkhälsomyndigheten rekommenderar gravida kvinnor med tillstånd eller sjukdomar som kan innebära en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 att vaccinera sig. Någon generell rekommendation för vaccination till alla gravida är inte aktuell idag.

All information om Skånes olika vaccinationsställen och hur tid bokas finns på 1177.se Länk till annan webbplats.. Notera att det är är fritt fram att boka tid på vilken ort man vill men man ska ha i åtanke att den andra dosen ska tas på samma ställe som den första.

Den som inte kan boka tid digitalt har möjlighet att kontakta sin vårdcentral för att boka vaccinationstid.

Vidare har Folkhälsomyndigheten beslutat att förlänga intervallen mellan första och andra dosen för att så många som möjligt så snabbt som möjligt ska få en första dos vaccin. Det innebär i sin tur att vaccinationerna pågår parallellt i flera faser under maj och juni.

När och hur kan jag vaccinera mig mot covid-19? (1177.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


 

Region Skåne behåller sex veckors dosintervall

Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett förlängt intervall från sex till sju veckor för Pfizers och Modernas vaccin. Region Skåne står fast vid ett dosintervall på sex veckor som innebär att det intervall som gäller mellan vaccindoserna inte ändras.

– Vi väljer därför att behålla sex veckors intervall mellan dos ett och dos två för den som vaccineras. Den vaccinationsspruta som Region Skåne köpt in innebär framöver dessutom fler tillgängliga doser, vilket ger oss mer vaccin, säger Maria Landgren, läkemedelschef och vaccinsamordnare i Region Skåne.
Viktigt att ta andra sprutan på samma ställe

Redan vid bokning av första vaccindosen mot covid-19 är det viktigt att tänka på att man är tillgänglig för dos två, det vill säga sex veckor framåt. Andra dosen bokas in på samma ställe som man tar första dosen. Det ska göras hos vaccinatören när man tar sin första vaccindos.

Eventuell av- eller ombokning kan endast göras vid sjukdom. Region Skåne kan annars inte garantera att det finns vaccin tillgängligt när det är dags för dos två.


Så fördelas vaccinet mot covid-19

s

Det är Folkhälsomyndigheten som fördelar vaccin till alla Sveriges regioner. Hur mycket vaccin en region får beror på hur mycket läkemedelsföretagen kan leverera, men också på befolkningens storlek och ålderssammansättning.

Utifrån den förväntade mängden vaccin gör Region Skåne sedan en veckovis planering om hur många doser vaccin som kan levereras ut till vaccinatörerna. Fördelningen baseras på mängden vaccin, hur många listade personer som finns inom den aktuella prioriteringsgruppen, hur många som redan är vaccinerade och hur många patienter som vaccinatören själv bedömer att de klarar av att vaccinera per vecka.

Läs mer på Region Skånes webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Information Bra att veta om vaccinationen

Klicka på bilden för att se pdf med information bra att känna till i samband med vaccinationen

Fakta: vaccinationer

Att vaccinera sig mot covid-19 är ett bra sätt att skydda sig själv och andra.

Vaccinationen är både gratis och frivillig. Vaccin kan inte väljas. Vill man vänta går det bara att vaccinera sig vid ett senare tillfälle men inte heller då kan vaccin väljas.

1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns faktabaserad och uppdaterad information kring vaccination mot covid-19 översatt till olika språk samt lätt svenska.

Vaccinationen är ett erbjudande och kostar inget.

Vaccinering ger ett bra skydd, men innebär inte immunitet mot sjukdom. Den som blivit vaccinerad kan, även om risken är liten, fortfarande både bli sjuk och smitta andra. Därför är det fortsatt viktigt att alla följer de generella restriktioner och rekommendationer som gäller idag.

Först vid två doser räknas man som fullvaccinerad. Efter andra dosen tar det en till två veckor innan man har ett bra skydd mot viruset. Då är risken att bli svårt sjuk i covid-19 mycket lägre.

 

Läget i landet

Regeringen har tagit fram en plan för hur och när införda restriktioner och de råd och rekommendationer som givits till allmänheten under pandemin kan anpassas och helt upphävas.

Den 27 maj presenterade regeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. sin femstegsplan för anpassning och avveckling av de restriktioner som tagits fram med anledning av covid-19-pandemin.

Steg 1

Steg ett innebär bland annat nya deltagartak för verksamheter såsom allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Stadigvarande tivolinöjen och marknader träffas inte längre av deltagartaken. Tivolin kommer regleras som nöjesparker och liknande anläggningar, och marknader kommer regleras som handelsplatser. Serveringsställens öppettider förlängs till klockan 22.30. När det gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer mindre läger och cuper inte längre att avrådas för barn och unga. Matcher och tävlingar även för vuxna tillåts utomhus. Rådet om distansundervisning för utbildning för vuxna tas bort så att en större andel av sådan utbildning kan ske på plats.

Steg 2

Steg två, som beräknas träda i kraft omkring 1 juli, innebär bland annat höjda deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt höjda deltagartak för privata sammankomster. När det gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer bland annat råd till enskilda avseende idrotts- och fritidsverksamhet att tas bort i sin helhet. Serveringsställenas öppettider förlängs ytterligare, och regleringen på serveringsställen utomhus rörande maxantal per sällskap samt avstånd mellan sällskap tas bort. Rådet om att endast umgås med den närmsta kretsen tas bort, men det är fortsatt bättre att ses utomhus. Råd till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten, stämmor med mera på distans lättas upp på så sätt att dessa kan ske. Dessa ska fortsättningsvis ske utan trängsel.

Steg 3

Steg tre, som preliminärt beräknas inträda 15 juli, innebär bland annat att begränsningarna i långväga kollektivtrafik och regleringar som begränsar kvadratmeter per person i inom- och utomhusmiljöer tas bort.

Steg 4

Steg fyra beräknas till september och innebär bland annat att deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster tas bort. Restriktionerna för restaurangnäringen lättas också, bland annat avseende storlek på sällskap.

Steg 5

Steg fem innebär att kvarvarande restriktioner lyfts. Det handlar bland annat om trängselregler som gäller för handelsplatser samt kultur- och fritidsverksamhet. Uppdraget till vissa statliga myndigheter om att säkerställa att endast arbetstagare vars fysiska närvaro arbetar på plats är nödvändig tas också bort plus att Folkhälsomyndigheten häver allmänna råd kopplade till att undvika trängsel, arbeta hemma och särskilt god handhygien.
När steg 5 kan inträda är inte fastställt.

 

Steg 2 i avvecklingen av restriktioner gäller från 1 juli

Skärmklipp avveckling av restriktioner.

Den 28 juni informerade regeringen om att steg två kan inledas som planerat den 1 juli.
Det innebär nu bland annat:

 • Deltagartak höjs för privata sammankomster. För inomhusarrangemang kan upp till 50 deltagare tillåtas. Om deltagarna anvisas en sittplats kan upp till 300 deltagare tillåtas. För arrangemang utomhus gäller maximalt 600 deltagare utan anvisad sittplats, respektive 3 000 deltagare som anvisas en sittplats.

 • Om anordnaren har möjlighet att dela upp lokalen, området eller utrymmet i tillräckligt stora sektioner så att deltagare kan hålla smittsäkert avstånd och så att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra under eller i direkt anslutning till arrangemanget, så gäller deltagartaken för varje sektion.

 • 50 personer får vistas i lokaler, utrymmen och områden som hyrs ut till privata sammankomster.

 • 900 idrottsutövare kan delta i motionslopp och liknande idrottstävlingar utomhus och samtidigt görs justeringar som innebär att deltagartaket enbart gäller i start- och målområdet.

 • För demonstrationer utomhus tillåts upp till 1 800 deltagare.

 • Regeringen avser fatta beslut om att upphäva reglerna om passagerarbegränsningar i långväga kollektivtrafik från och med den 15 juli.

 • Mässor ska regleras på ett liknande sätt som regeringen tidigare valt att hantera reglerna för marknader och stadigvarande tivolinöjen.

När det gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller bland annat:

 • Råd till enskilda avseende idrotts- och fritidsverksamhet tas bort i sin helhet.

 • Regleringen av öppettider försvinner för serveringsställen. Även begränsningen på storlek på sällskap på uteserveringar slopas. Inomhus ökas den maximala storleken på sällskap till åtta personer. Sällskap ska sitta ner och kunna hålla avstånd såväl inomhus som utomhus.

 • Rådet om att endast umgås med den närmsta kretsen tas bort, men det är fortsatt bättre att ses utomhus.

 • Råd till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten, stämmor med mera på distans lättas upp på så sätt att dessa kan ske. Dessa ska fortsättningsvis ske utan trängsel.

Fortfarande gäller att både privatpersoner och verksamheter har en skyldighet att vidta åtgärder för att minimera risken för smittspridning.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Regeringen har förlängt inresförbud

På grund av det fortsatt osäkra smittläget har regeringen beslutat att förlänga inreseförbudet till Sverige från länder inom EU/EES.
Samtidigt anpassas den svenska regleringen till EU-förordningen om covid-intyg, också kallat covidbevis.
Det innebär att det råder förbud mot att resa in i Sverige om inte ett vaccinationsintyg, testintyg eller intyg om att man tillfrisknat från covid-19, eller ett motsvarande intyg, kan visas upp.

Förlängningen träder i kraft 30 juni och gäller till och med 31 augusti.

Fortsatt gäller att inresa från Danmark, Finland, Island och Norge inte omfattas av några inreserestriktioner.

EU-förordningen möjliggör för resor inom EU utan efterföljande restriktioner om resenären har ett intyg på att man antingen har

 • Vaccinerats mot covid-19
 • Testat negativt, eller
 • Tillfrisknat från covid-19Notera att svenska medborgare som återvänder hem efter en utlandsresa bör fortsätta att testa sig vid hemkomsten och undvika kontakter i sju dagar.


Restriktioner för långväga kollektivresor förlängs

Vidare på ämnet resor har regeringen beslutat förlänga restriktionerna för längväga kollektivtrafikresor, alltså långdistansbussar och fjärrtåg, till den 14 augusti.
Restriktionerna innebär bland annat att vartannat säte ska vara tomt för att öka avståndet mellan resenärerna.

Regeringen motiverar beslutet med att ett ökat resande under sommaren kan leda till trängsel och ökad smittspridning.


Folkhälsomyndigheten: Låg smittspridning väntas i sommar

Nya scenarier indikerar att smittspridningen av viruset som orsakar covid-19 förväntas vara låg under sommaren, och sedan vända uppåt igen från låga nivåer i slutet av augusti. Samtidigt finns det risk för små lokala utbrott både under sommaren och hösten. För att samhället ska kunna återgå till ett normalläge krävs en hög vaccinationstäckning.


Vaccination erbjuds från 16-års ålder

Folkhälsomyndigheten har beslutat att även ungdomar som är 16 och 17 år ska erbjudas vaccination mot covid-19. Planering pågår för det. Syftet är främst att skydda ungdomarna själva mot sjukdom, men också att ytterligare minska smittspridningen i samhället.

Vaccinationerna inleds när de som är 18 år och äldre – alla som i dag omfattas av vaccinationsprogrammet – har erbjudits vaccin inom fas 4. Det väntas kunna ske någon gång i augusti.

– Det främsta argumentet för vaccination från 16 år är nyttan för den enskilda individen. Unga löper visserligen mindre risk än äldre att drabbas av svår covid-19-sjukdom, men risken finns, både för akut allvarlig sjukdom och för långvariga besvär, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör till myndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också en utvidgning av vaccination till barn med vissa medicinska tillstånd från 12 års ålder enligt en lista som Svenska Barnläkarföreningen tagit fram: Rekommendationer för vaccination mot covid-19 för särskilda grupper av barn och ungdomar från 12 års ålder Länk till annan webbplats..

Vaccin mot covid-19 finns godkänt från 12 års ålder. Läkemedelsmyndigheternas säkerhetsgranskning har visat att vaccinet är säkert och effektivt för barn från denna ålder. Folkhälsomyndigheten följer, via Läkemedelsverket, den löpande övervakningen av vaccinets säkerhet.


"Allmänna råd om allas ansvar förlängs"

Folkhälsomyndigheten har förlängt de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 till och med den 30 september.

Det är fortsatt viktigt att alla gör anpassningar i sin vardag för att minska risken för smittspridning. Samma sak gäller för verksamheter.

Enligt de allmänna råden bör individer bland annat stanna hemma vid symtom på covid-19, begränsa nya nära kontakter, arbeta hemifrån så ofta det är möjligt samt hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel.

Alla verksamheter i Sverige ska samtidigt säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.


Råden ses över kontinuerligt och kommer att anpassas i takt med att det epidemiologiska läget förändas.


Samhället befinner sig inom nivå 2

Den successiva återgången till en mer normal situation i samhället inleddes enligt regeringens plan och enligt Folkhälsomyndighetens scenarier från och med 1 juni med att flera smittskyddsåtgärder anpassas. Eftersom smittspridningen fortsätter att minska liksom antalet vårdade för covid-19 har Folkhälsomyndigheten bedömt att smittskyddsåtgärder för nivå 2 nu kan genomföras. Från 1 juli gäller lättnader i restriktioner.

Till dess att fler hunnit vaccinera sig är det mycket viktigt att noga följa de allmänna råden.

Folkhälsomyndighetens råd kvarstår om att hålla avstånd och stanna hemma om man är sjuk samt att fortsätta arbeta hemifrån.


Det är också viktigt att tacka ja till att vaccinera sig.

Nästa steg, nivå 2, beräknas kunna tas senare i sommar om utvecklingen håller i sig. Nivå 2 kan enbart nås om sjukvården har goda förutsättningar att klara av vården av covid-19-patienter, om smittspridningen har gått ner ytterligare och fortsätter att minska samt om vaccinationstäckningen fortsätter att öka i den vuxna befolkningen.Se presskonferensen från den 1 juli i efterhand via spelaren nedan:
Folkhälsomyndighetens råd om hur vi tillsammans kan bromsa smittan gäller fortfarande:

 • Håll avstånd
 • Umgås i mindre kretsar
 • Arbeta hemifrån om det är möjligt
 • Stanna hemma vid symtom och testa dig
 • Vaccinera dig
 • Fortsätt tänk på god handhygienen, tvätta händerna ofta med tvål och vatten.

Viktigt är att vi alla tänker uthållighet och tar egenansvar och följer myndigheternas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. råd.Nyttig information i korthet


För att planen om lättnader av restriktioner ska kunna följas måste vi fortsätta att hålla oss till de råd och restriktioner som ännu gäller.


Råden om att hålla avstånd, stanna hemma om man är sjuk, att provta sig vid symtom och att fortsätta arbeta hemifrån kvarstår fortfarande.


Det är också viktigt att vaccinera sig när erbjudande kommer.


Antalet konstaterade fall i Skåne har passerat 156 000.

För att minska smittspridningen behövs att alla hjälps åt.

Det är fortfarande alldeles för tidigt att slappna av.
Bra med e-legitimation för skolbarns egenprovtagning

Skolbarn rekommenderas att provta sig för covid-19 om de haft nära kontakt med någon med bekräftad smitta. Då är det bra om barn mellan 13 och 18 har en e-legitimation redan innan det blir aktuellt med egenprovtagning.

Smittskydd Skåne rekommenderar sedan tidigare, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, provtagning av personer som haft nära kontakt med någon som har bekräftad covid-19. Det gäller exempelvis på arbetsplatser, vid fritidsaktiviteter och även i skolan.

För att skaffa bank-ID krävs det ett godkännande av vårdnadshavare. Reglerna ser olika ut hos olika banker. Åldersgränsen varierar, men de flesta banker ger ut bank-ID till barn som fyllt 13 år, men inte alla. Mobilt säkerhets-ID och motsvarande e-legitimation kan inte användas för att logga in på 1177.se.

Freja eID Plus är en gratis, mobil, svensk e-legitimation. Det ordnas genom att:

 • Ladda ner en app till sin mobil eller surfplatta.
 • Besöka ett av de anslutna ATG-ombuden för att aktivera e-legitimationen på plusnivån. Men då måste man vara symtomfri och inte haft kontakt med någon som har konstaterad covid-19.
 • På 1177.se finns samlad information om egenprovtagning.


Råd för att minska smittspridningen

Du har ett personligt ansvar att skydda dig själv och andra. Genom att följa de nationella råden tar du ditt ansvar för att minska smittspridningen.

Råd för att minska smittspridningen (1177.se) Länk till annan webbplats.

Glöm inte - fortsätt följ gällande råd och rekommendationer

 • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik

 • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten. Använd handsprit om tillgång till tvål och vatten inte finns.

 • Hosta och nys i armvecket.

 • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.

 • Om du får förkylningssymtom – stanna hemma och beställ ett gratis självtest via 1177.se Länk till annan webbplats.. Om du har covid-19 ska du stanna hemma minst sju dagar, inklusive två symtomfria dagar.

 • Friska personer i samma hushåll som en person med diagnosen covid-19 har en skyldighet att stanna hemma under en begränsad tid. Förhållningsreglerna gäller i sju dagar. Barn i för- och grundskolan ska också stanna hemma enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

 • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest Länk till annan webbplats. för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.

 • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.

 • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Senast uppdaterad: