Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Covid-19 vecka 51: 32 nya fall lokalt och fortsatt samhällspridning i länet

Enligt den senaste statistiken för vecka 51 som publiceras på Region Skånes lägesbild har Perstorp 181 konstaterade personer som är folkbokförda i kommunen och som någon gång sedan den 2 mars konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.
Det är 32 fler jämfört med föregående vecka.

Håll avstånd och ta ansvar. Testa dig om du känner dig sjuk. Covid-19 virus.

För att bromsa smittspridningen behöver vi alla ta egenansvar och undvika platser och situationer. Det är bara tillsammans som vi kan bromsa smittspridningen. Fortsätt håll avstånd. Klicka på bilden för att komma till Region Skånes webbplats där samlad information för Skåne finns att läsa.

 

Läget lokalt i Perstorp


Perstorps kommun följer och agerar kring utvecklingen coronaviruset och covid-19. Vårt arbete följer myndigheternas rekommendationer.

En stab träffas regelbundet varje vecka. Läget i kommunen är stabilt. Verksamheter bedrivs i vanlig ordning under rådande omständigheter. Personal som kan arbetar i största mån hemifrån.

Konstaterade fall finns i verksamheten men dessa hanteras enligt gällande rutiner och påverkar inte verksamheten. Att fall konstaterats av covid-19 förändrar inte kommunens arbete - vi är förbereda på att hantera eventuellt uppkomna situationer.
På grund av patientsekretessen kan vi inte gå in på enskilda sjukdomsfall.

Med anledning av den allvarliga situation vi befinner oss i i länet och landet, avråds från att tills vidare besöka kommunens äldreboenden. (Om besök trots allt behöver göras - läs här vad som gäller) Öppnas i nytt fönster.

Avrådan ligger i linje med Folkhälsomyndighetens beslut som avråder alla som vistas i Skåne att umgås inomhus med andra personer än de som man bor med.

Dessutom följer kommunen Folkhälsomyndighetens rekommendation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. att vid konstaterad Covid-19 smitta i hushållen ska även symtomfria barn i för- och grundskola stanna hemma. Barnen ska stanna hemma i 7 dagar från det att den smittade personen har fått sitt positiva provsvar.

För att möta råden från myndigheter har vissa verksamheter i kommunen anpassats.

Det gällande nationella råden (Läs dem längre ner på sidan genom att trycka på plusset till höger i den gula balken) trycker ytterligare på betydelsen om att hålla avstånd, undvika situationer och miljöer med trängsel samt minimera kontakten med andra människor.

Viktigt är att vi alla tänker uthållighet och fortsätter att egenansvar och följer myndigheternas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. råd.

Tillsammans bromsar vi smittspridningen!


Enligt den senaste statistiken över konstaterade personer med Covid-19 per kommun som publiceras på Smittskydd Skånes webbplats Länk till annan webbplats. har Perstorp 181 konstaterade personer med covid 19. Det är 19 fler än förgående vecka.


Covid-19 statistik. Kommunvis Skåne.

Enligt den senaste statistiken som publiceras på Region Skånes webbplats har Perstorp 181 konstaterade personer som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning. Klicka på bilden för att komma till webbplatsen med statistik över aktuell lägesbild med siffror över provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.


Läget i länet

Region Skåne meddelar att covid-läget är fortsatt besvärligt och att samhällsspridningen fortsätter. Antalet fall närmar sig 60 000.

- Det är därför mycket viktigt att alla tar sitt ansvar och inte utsätter sig för smitta, säger biträdande smittskyddsläkare Mattias Waldeck.

Vidare har vaccinationerna påbörjats. Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare och vaccinsamordnare i Region Skåne, kommenterar första vaccinationen så här:

– Allt har fungerat perfekt. Jag är mycket glad över hur all logistisk bara rullat enligt plan. Nu är vi redo för resten av Skåne, säger han i en kommentar på Region Skånes Webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om vaccinationsplanerna finns här:

 • På 1177.se finns mer att läsa om själva vaccinet och vilka som kommer att erbjudas det först. Det går i nuläget inte att boka tid för vaccination på vårdcentralerna.

 • Ambitionen i första skedet är att skydda de grupper som har störst risk att bli allvarligt sjuka eller avlida i covid-19. Därför prioriteras också vård- och omsorgspersonal kopplad till dessa grupper. Därefter kommer vaccineringen att skalas upp så att även övriga riskgrupper inkluderas.

 • Vaccination av personer, som inte tillhör en identifierad riskgrupp, sker löpande under första halvåret av 2021, med troligt start senare under våren. Dessa kommer att vaccineras av upphandlade leverantörer.

 • Att vaccinera sig är både gratis och frivilligt. Målet är att så många som möjligt över 18 år ska ha vaccinerat sig innan sista juni.

 • Läs mer om vaccination mot covid-19 och vilka grupper som är prioriterade på 1177.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(Klicka på plusset i gula balken nedan till höger för att läsa gällande restriktioner och råd i sin helhet.)

Utökade restriktioner till 24 januari
Skärpta nationella råd
Kommunsiffrorna som redovisas via www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/ Länk till annan webbplats. speglar inte hur många som är sjuka av covid-19 just nu, utan det totala antalet personer som är folkbokförda i respektive kommun och som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.

Via Folkhälsomyndigheten går det även att följa antal fall av covid-19 i Sverige på kommunnivå. Länk till annan webbplats.

(Observera att under jul- och nyårshelgen samt trettondagen uppdateras inte data. Uppdateringar sker som vanligt varje helgfri tisdag till fredag 22/12, 23/12, 29/12, 30/12, 5/1, 7/1, 8/1, veckodata för kommuner och regioner uppdateras onsdagar (23/12 och 30/12). Inrapporterade data under denna period kommer troligen vara påverkad av helgdagarna och kan därför vara svårtolkad.)

Kartan visar hur många personer som genom virusprovtagning konstaterats med covid-19 den senaste veckan i förhållande till antalet invånare som finns i kommunen.

På så sätt blir siffrorna jämförbara mellan kommunerna. Folkhälsomyndigheten gör en omräkning till antal nya fall senaste veckan per 100 000 invånare.

 • Snitt för Skåne vecka 51: 669 nya konstaterade covid-19 fall per 100 000 invånare.

 • Perstorps tal vecka 51 är 427 vilket kan jämföras med vecka 35 då motsvarande siffra var 146.

(Viktigt att komma i håg är att det inte är lika med antalet personer som testats positiva utan ett jämförelsetal.)

Statistik Folkhälsomyndigheten kommunvis Perstorp. Vecka 51

Folkhälsomyndigheten uppdaterar varje torsdag klockan 14 covid-19 statistik för Sverige på kommunnivå. Data uppdateras med föregående veckas data. Klicka på bilden för att komma till statistiken där det går att söka upp Perstorp.

Glöm inte - fortsätt följ rekommendationerna

 • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik

 • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten. Använd handsprit om tillgång till tvål och vatten inte finns.

 • Hosta och nys i armvecket.

 • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.

 • Om du får förkylningssymtom – stanna hemma och beställ ett gratis självtest via 1177.se Länk till annan webbplats.. Om du har covid-19 ska du stanna hemma minst sju dagar, inklusive två symtomfria dagar.

 • Friska personer i samma hushåll som en person med diagnosen covid-19 har en skyldighet att stanna hemma under en begränsad tid. Förhållningsreglerna gäller i sju dagar. Barn i för- och grundskolan ska också stanna hemma enligt nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

 • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest Länk till annan webbplats. för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.

 • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.

 • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Senast uppdaterad: