Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktige genomförs i ny lokal - vädjan
till allmänhet att inte närvara fysiskt

Mars månads sammanträde i kommunfullmäktige genomförs som planerat. Men inte som vanligt i lokalen Karpen på kommunhuset utan i Kulturhuset på Oderljungavägen 20.

Kommunfullmäktige sammanträder i Kulturhuset 25 mars

Kommunfullmäktige sammanträder i Kulturhuset på Oderljungavägen den 25 mars klockan 18:00.

Anledning till flytten är att lokalen är större och möjliggör glesare möblering med hänsyn till den pågående Coronapandemin.

- Sammanträdet är offentligt men vi vädjar till allmänhet som har planer på att närvara fysiskt att istället följa sammanträdet via kommunens sida på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Observera också att mötet kan komma att ställas in med kort varsel, säger kommunfullmäktiges ordfröande Håkan Abrahamsson (M).

Förutom flytten av sammanträdet har det även gjorts ändringar i mötets struktur för att korta er mötetstiden. Informationsärenden är bortplockade och agendan består endast av beslutsärenden. Det serveras heller ingen förtäring som annars är brukligt.

Återigen vädjar vi till allmänhet som har tankar på att närvara att i istället följa sammanträdet via kommunens Facebooksida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För samtliga som avser att närvara på fullmäktige gäller följande:

Tvätta händerna noga med tvål och vatten innan du går in på sammanträdet och hälsa inte på någon genom att ta i hand.

Om du har något av symptomen nedan ska du stanna hemma:

 • Feber
 • Hosta
 • Andningsbesvär
 • Snuva
 • Halsont
 • Huvudvärk
 • Muskel- och ledvärk
  (Källa: Krisinformation.se)

Beslutsärenden kommunfullmäktige 25 mars (Läs kallelse och handlingar här) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.:

 • Samverkan för fiber på landsbygden
 • Perstorps kommuns tvärsektoriella arbete mot segregation och för folkhälsa och inkludering
 • Anmälan att hela Perstorps kommun ska undantas enligt den nya EBO-lagstiftningen.
 • Rapport av granskning intern kontroll 2019.
 • Interna kontrollplaner år 2020.
 • Äskande gällande ny lokal för fritidsgårdsverksamheten
 • Angående borgenförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmars ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat.
 • Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2020.
 • Årlig revision av arbetsmiljöarbetet 2018.
 • Policy för hälsofrämjande arbete.
 • Revidering av biblioteksplan (2020-2023)


Senast uppdaterad: