Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktige med årsredovisning, vägvalsstudie och motioner

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag 26 april klockan 18:00 i sessionssalen, Centrumhuset på Torget 1.

Kommunfullmäktige sammanträde i sessionssalen, Centrumhuset, onsdag 26 april 2023.

Kommunfullmäktige träffas för sammanträde onsdag 26 april klockan 18:00. På ärendelistan finns bland annat information från kommundirektören.

Ärendelistan innehåller förutom information från kommundirektören även allmänhetens frågestund, information från barn- och utbildningsnämnden samt kultur och fritid.


Beslutsärenden är:

Anmälningsärenden:

  • Meddelanden: Uppförljning av granskningar (Granskning av socialnämndens ledning och styrning av LSS-verksamheten, 2019) samt (Granskning av systematiskt kvalitetsarbete i vuxenutbildningen , 2021)
  • Redovisning av motioner under beredning: Fixar-Malte (inkom 2022-08-19), Schemaläggning (2022-12-09) samt Näringslivschef i kommunens ledningsgrupp (2023-03-14).
  • Motion inom hemtjänsten. Från Sverigedemokraternas ledamot Emilia Sandel Eskilandersson har en motion inlämnats daterad 2023-03-12. Innehållet har huvudrubriken Svenska som språkkrav inom hemtjänsten och äldreomsorgen. Motionären föreslår kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen och berörd nämnd i uppdrag att införa språkkrav för all nyanställning samt att ge kommunstyrelsen och berörd nämnd i uppdrag att säkerställa språkkrav i svenska för befintlig personal.

Senast uppdaterad: