Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktige med delårsbokslut

Kommunfullmäktige två onsdagar i rad i oktober?
Ja, så är det och så sker vart fjärde år efter genomfört val. På det första (det som 2022 var den 19 oktober) träffas den nya fullmäktigeförsamlingen för att bland annat genomföra val till kommunstyrelsens ordförande och kommunfullmäktiges ordförande.
På det andra mötet, det som 2022 äger rum den 26 oktober, hanteras ordinarie ärenden som till exempel delårsbokslut och revisorernas bedömning.

Fullmäktige sammanträder i Folkets Park 26 oktober

Oktober månads sammanträde i kommunfullmäktige äger rum den 26 oktober klockan 18:00 på Folkets Park.

Sammanträdet börjar klockan 18:00 och allmänheten hälsas välkommen att närvara. Det finns även möjlighet att följa sammanträdet via sändningen på kommunens sida på Facebook. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdet inleds med allmänhetes frågestund varpå information från nämnder, styrelser och kommundirektör tar vid.


Beslutsärenden:

Delårsbokslut
Revisorernas bedömning av delårsrapport
Förslag på sammanträdesdagar
Årsredovisning AV Media Skåne
Årsredovisning Samordningsförbundet NNV Skåne

Anmälningsärenden

Kommunfullmäktige har under sammanträdet även att hantera två motioner:

  • Motion om underhåll i Uggleskogen
  • Motion om odlingsprojekt på grönytan intill parkering på Tjäderstigen

Avsägelser

Ärendelistan innehåller även avsägelser från ledamöter och ersättare.

Kallelse och handlingar:

Senast uppdaterad: