Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Jul- och nyårshälsning från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör

2021 är snart slut och ett nytt år står för dörren. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör skickar en hälsning till Perstorps invånare med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År!

Perstorps nya centrumhus i vinterskrud. Jul- och nyårshälsning från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör önskar Perstorps invånare en God Jul och ett Gott Nytt År. 2022 blir ett mycket spännande år med många händelser att se fram mot, förutom valet i september även renoveringen av Centralskolan och utbyggnad av Österbo och valet

Först och främst vill vi tacka dig som bor och verkar i Perstorp för din uthållighet under den tuffa period vi befinner oss i och har befunnit oss i sedan pandemins utbrott. Det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt att ta oss igenom svårigheterna.

Vi vill också önska en god avslutning på 2021 och ser fram mot 2022 som är ett mycket spännande år i många avseenden. Det händer mycket i vår kommun till exempel beräknas renoveringen av Centrumhuset, inklusive ny kundtjänst, vara i det närmaste helt klar i slutet av året och under hösten är Centralskolans om- och tillbyggnad redo att tas i bruk. På gång är även utbyggnad av Österbo och hembygdsgården som eldhärjades i juli 2020 ska byggas upp igen med stråtak och allt.

Perstorp andas optimism och framåtanda, vilket inte minst resultatet i den senaste rankingen som gjorts gällande bästa tillväxt i Skåne län visar. Perstorp placeras på tredje plats med kommentaren ”Ni kan vara mycket stolta över era företag”.

Stolta är precis vad vi är. Men inte bara över företagen utan att få var en del av Perstorp kommun där alla inkluderas. Kommunens ledord är ”service – engagemang – bemötande”, ord som är ytterst betydelsefulla för oss i vårt dagliga arbete där vi och kommunens alla anställda gör sitt allra bästa för att du som invånare ska trivas och också känna en stolthet att bo i kommunen.

Det nya året är också ett valår med allt vad det innebär. Det är då du som invånare har din stora möjlighet att påverka hur stat, kommun och region styrs genom att utnyttja din rösträtt. De politiker som väljs är folkets röst i de beslutande församlingarna. I en kommun är det kommunfullmäktige som är det högst beslutande organet. 11 september är det valdag så boka in det redan nu i kalendern om du inte redan gjort det.

Att utnyttja sin demokratiska rättighet är något fint och något vi verkligen ska värna om. Demokrati betyder ungefär folkstyre eller folkmakt. I en demokrati får man tänka och tycka vad man vill och har möjlighet att uttrycka sina åsikter öppet i tal eller skrift. Demokrati bygger också på att man till exempel accepterar utgången av ett resultat i ett val eller folkomröstning.

Perstorps kommun välkomnar en dialog med er medborgare för tillsammans vill vi att Perstorp ska utvecklas och vara en trygg plats att bo och vistas på. Det finns flera sätt att kontakta politiker och kommunen och med tips och synpunkter på hur vi kan bli bättre. Ring kundtjänst på 0435-390 00 eller använd vår e-tjänst för synpunkter och felanmälan:

Ett konkret exempel på förbättringar och förändringar som kommit till utifrån synpunkter från er medborgare är att vi under 2022 utvecklar vår kommunikation i anslutning till de politiska sammanträdena i nämnder och styrelser. Vi kommer månadsvis presentera besluten i utskott och styrelser på kommunens webbplats www.perstorp.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Ett tips till dig som invånare är att regelbundet kika in på den digitala anslagstavla som ligger publicerad på www.perstorp.se/anslagstavla Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där finns anslag för protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, övriga nämnder samt kungörelser. Protokoll kan läsas genom att klicka på aktuell pdf-länk. På vår webbplats finns även en särskild sida för möten, handlingar och protokoll där tidigare protokoll finns publicerade.

Avslutningsvis önskar vi er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Torgny Lindau, kommunstyrelsens ordförande & Ulf Bengtsson, kommundirektör

Ps. Ägna gärna lite tid till att läsa bonustexten nedan som beskriver hur en kommun styrs. Med tanke på att 2022 är ett valår tänker vi det är bra att känna till.


Så styrs kommunen:

Kommunen styrs av politiker som medborgarna väljer. Anställda tjänstepersoner tar fram beslutsunderlag och verkställer de politiskt fattade besluten inom verksamheterna, men det är alltid de förtroendevalda som har det yttersta ansvaret.

Kommunfullmäktige är det högst beslutande politiska organet, där också ledamöterna är direktvalda av medborgarna. Övriga politiska organ, till exempel nämnder, styrelser och utskott, utses av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige representerar folket och tar beslut i kommunens viktigaste frågor. Val till fullmäktige sker vart fjärde år samtidigt som valet till riksdagen. I Perstorp är antalet ledamöter 35. Antalet platser är fördelade på mandat som delas ut till partierna beroende på hur många röster respektive partier fått.

Fördelningen i Perstorp är: Perstorps Framtid: 10, Socialdemokraterna: 9, Sverigedemokraterna: 7, Moderaterna: 4, Centern: 3, Miljöpartiet: 1 samt Kristdemokraterna: 1.

Andra politiska uppdrag finns inom kommunstyrelser olika nämnder och utskott. Merparten, för att inte säga alla, av politikerna i Perstorps kommun är fritidspolitiker och sköter därmed sina uppdrag vid sidan av arbete eller studier.
I Perstorp är det endast kommunstyrelsens ordförande som är heltidsarvoderad politiker.

Kommunfullmäktige tar beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. Fullmäktige beslutar till exempel om budget, skattesats och avgifter för kommunal service. Vidare tas beslut om

om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer plus att ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna väljs. Kommunfullmäktige väljer även revisorer som granskar kommunens verksamhet.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Varje nämnd ansvarar för ett visst område. Exempel på nämnder är barn- och utbildning och socialnämnd.
Alla frågor som kommer till fullmäktige förbereds i någon av nämnderna. I mindre frågor kan nämnderna besluta direkt.

Nämnderna ansvarar för den löpande verksamheten inom kommunen och förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige. Nämnderna genomför också besluten som fattas i fullmäktige.

Kommunfullmäktige utser även kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen (KS) leder och samordnar allt arbete inom kommunen. KS ansvarar dessutom för kommunens ekonomi.

Kommunens verksamhet styrs av lagar där kommunallagen är nummer ett. Ytterligare lagar som verksamheten har att ta hänsyn till är bland annat socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen.

Senast uppdaterad: