Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Digital anslagstavla

Fyll i beskrivning av bilden

Här hittar du anslag för protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna samt kungörelser.

När ett protokoll har justerats meddelas det genom anslag på denna sida. Du kan läsa protokollet genom att klicka på länken. Tidigare protokoll når du under respektive nämnds sida i menyn till vänster.

Vill du överklaga ett beslut ska det göras till förvaltningsrätten i Malmö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.inom den tid anslaget sitter uppe.

 

Kungörelser

Kommunfullmäktiges sammanträde Onsdag 29 mars 2023 äger rum i Centrumhuset, sessionssalen, kl. 18.00. Beslutsärenden som kommer att hanteras är följande:

  • Förslag på indikatorer för kommunfullmäktige gällande övergripande mål,
  • Ny taxa för tillsyn enligt LSO samt tillsyn och tillståndsprövning LBE
  • Ny automatlarmstaxa
  • Borgen Medelpunkten
  • Omprioriterings- och tilläggsbeslut bundget 2023 - NSVA
  • 5 st motioner
    Utöver beslutsärenden finns även allmänhetens frågestund, informationspunkter, anmälningsärende samt valärenden.

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter. Sammanträdena inleds med allmänhetens frågestund. Om svar ska kunna påräknas vid denna frågestund skall frågan vara skriftlig och ställd till namngiven ledamot senast en vecka före sammanträdet. Frågan ska avse ärende inom kommunens kompetensområde och får ej avse enskild person.

Fråga kan också framställas muntligen men i sådant fall må svaret få anstå till senare dag.

Vid så kallad frågestund får någon överläggning ej äga rum

Länk till kallelse Pdf, 21.8 MB, öppnas i nytt fönster.


  • Föreskrift om eldningsförbud

Länk till föreskrift Pdf, 625.9 kB.

Anslag

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdag: Onsdag 29 mars 2023
Justeringsdatum: Onsdag 29 mars 2023
Anslaget: Torsdag 30 mars 2023
Nedtas: Fredag april 2023

Länk till kommunfullmäktiges protokoll Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Länk till närvarolista och ev voteringar Excel, 13.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdag: onsdag 29 mars 2023
Justeringsdatum: onsdag 29 mars 2023
Anslaget: onsdag 29 mars 2023
Nedtas: torsdag 20 april 2023

Länk till kommunstyrelsens protokoll Pdf, 375.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdag: Onsdag 15 mars 2023
Justeringsdatum: Fredag 17 mars 2023
Anslaget: Fredag 17 mars 2023
Nedtas: Måndag 10 april 2023

Länk till kommunstyrelsens protokoll Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdag: Fredag 17 mars 2023
Justeringsdatum: Fredag 17 mars 2023
Anslaget: Fredag 17 mars 2023
Nedtas: Måndag 10 april 2023

Länk till arbetsutskottets protokoll Pdf, 221.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Sammanträdesdag: Onsdag 1 mars 2023
Justeringsdatum: Onsdag 1 mars 2023
Anslaget: Torsdag 2 mars 2023
Nedtas: Fredag 24 mars 2023

Länk till tekniska utskottets protokoll Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag: Tisdag 28 mars 2023
Justeringsdatum: Tisdag 28 mars 2023
Anslaget: Onsdag 29 mars 2023
Nedtas: Torsdag 20 april 2023

Länk till barn- och utbildningsnämndens protokoll Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdag: Tisdag 14 mars 2023

Justeringsdatum: Tisdag 14 mars 2023
Anslaget: Onsdag 15 mars 2023
Nedtas: Torsdag 6 april 2023

Länk till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott protokoll Pdf, 806.7 kB.

Socialnämnden

Sammanträdesdag: Torsdag 23 mars 2023
Justeringsdatum: Torsdag 23 mars 2023
Anslaget: Måndag 27 mars 2023
Nedtas: Tisdag 18 april 2023

Länk till socialnämndens protokoll Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdag: Tisdag 7 mars 2023
Justeringsdatum: Torsdag 9 mars 2023
Anslaget: Torsdag 9 mars 2023
Nedtas: Fredag 31 mars 2023

Länk till socialnämndens arbetsutskotts protokoll Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdag: Måndag 27 mars 2023
Justeringsdatum: Måndag 27 mars 2023
Anslaget: Onsdag 28 mars 2023
Nedtas: Onsdag 19 april 2023

Länk till kultur- och fritidsnämndens protokoll Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.


Byggnadsnämndens beredningsutskott

Sammanträdesdag: Måndag 6 mars 2023 
Justeringsdatum: Måndag 6 mars 2023
Anslaget: Tisdag 7 mars 2023

Nedtas: Tisdag 28 mars 2023

Länk till byggnadsnämndens beredningsutskotts protokoll Pdf, 529.1 kB.


Byggnadsnämnden

Sammanträdesdag: Torsdag 9 mars 2023
Justeringsdatum: Torsdag 9 mars 2023
Anslaget: Fredag 10 mars 2023
Nedtas: Fredag 31 mars 2023

Länk till byggnadsnämndens protokoll Pdf, 475.6 kB.

Räddningsnämnden

Sammanträdesdag:  Onsdag 15 mars 2023
Justeringsdatum: Onsdag 15 mars 2023
Anslaget: Fredag 17 mars 2023
Nedtas: Måndag 10 april 2023

Länk till Räddningsnämndens protokoll Pdf, 507.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionen

Sammanträdesdag:
Justeringsdatum:
Anslaget: 
Nedtas:

Länk till revisionens protokoll

Överförmyndarnämnden 4K

Sammanträdesdag: Tisdag 6 december 2022
Justeringsdatum: Måndag 12 december 2022
Anslaget: Tisdag 13 december 2022
Nedtas: Tisdag 10 januari 2023

Förvaring: Överförmyndarens kansli

Valnämnden

 Sammanträdesdag: måndag 7 november 2022
Justeringsdatum: måndag 7 november 2022
Anslaget: måndag 7 november 2022
Nedtas: 29 november 2022

Länk till valnämndens protokoll Pdf, 368.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesdag: Onsdag 5 oktober 2022
Justeringsdatum: Onsdag 5 oktober 2022
Anslaget: Onsdag 5 oktober 2022
Nedtas: Torsdag 27 oktober 2022

Förvaring: Kommunledningsförvaltningens kansli  

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdag: onsdag 29 mars 2023

Justeringsdatum: onsdag 29 mars 2023
Anslaget: onsdag 29 mars 2023
Nedtas: torsdag 20 april 2023

Länk till valberedningens protokoll Pdf, 728.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Skåne

Sammanträdesdag: onsdag 29 mars 2023
Justeringsdatum: onsdag 29 mars 2023
Anslaget: onsdag 29 mars 2023
Nedtas: torsdag 20 april 2023

Länk till kommunstyrelsens protokoll Pdf, 375.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:

Till toppen