Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Kommunfullmäktige i Folkets Park

Fyll i beskrivning av bilden

Onsdag den 30 maj klockan 18.00 träffas ledamöterna i kommunfullmäktige. Men inte i lokalen Karpen på kommunhuset, utan i A-salen på Folkets Park.

På dagordningen finns allmänhetens frågestund, information från nämnder, styrelser och kommundirektör samt en redogörelse av en fördjupad studie som gjorts gällande möjligheten att förlägga kommunhuset i nuvarande Brukshotellfastigheten (se länkarna till handlingarna nedan)

Beslutsärenden är:

  • Årsredovisning 2017
  • Hantering av över- och underskott i 2017 års drifts- och investeringsbudget.
  • Revisonsberättelse och granskningsrapport för år 2017
  • Principbeslut mandatperioden 2019-2022
  • Årsredovisning och granskningsrapport för Medelpunkten år 2017

Sammanträdet innehåller dessutom ett par valärenden då personer lämnat in avsägelser.

Kallelse och handlingar till aktuellt sammanträde:

Kommunfullmäktige 180530 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Handlingar ärende 4 del 1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Handlingar ärende 4 del 2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: