Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Kommunfullmäktige med beslut
om köp av kommunhusfastighet

Fyll i beskrivning av bilden

Augustisammanträdet ställdes in. Men en avsägelse krävde ett extra fullmäktige för att avgöra ärendet före valet. Mötet tog knappt tio minuter. Desto längre blir ordinarie sammanträde onsdag 19 september som har många ärenden att hantera.

Allmänhetens frågestund inleder sammanträdet som börjar klockan 18:00 i lokalen Karpen på kommunhuset.

Kallelse och handlingar finns här Länk till annan webbplats.

På ärendelistan för kvällen kan nämnas:

  • Information från kommundirektör, nämnder och styrelser
  • Beslut om nämnd- och verksamhetsmål.
  • Halvårsbokslut och årsprognos 2018.
  • Revisorernas bedömning av delårsrapporten.
  • Köp av fastigheten Poppeln 13, kommunhuset.
  • Policy och riktlinjer mot kränkande särbehandling, diskriminering
  • arbetsordning för kommunfullmäktige.
  • Beslut om reglemeneten för kommunstyrelse, revision, arvode, pensions-, och handikappråd samt nämnder.
  • Motion om hotellets användning.

Noterbart är äredet om köp av fastigheten Poppeln 13, kommunhuset. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna köpet till en köpeskilling om 25 miljoner kronor. Vid ett beslut om förvärv överförs den till Perstorps Näringslivs AB som blir fastighetsägare och ansvar för externa hyreskontrakt, (i fastigheten finns bland andra Apoteket, Systembolaget, en hårfrisör, en pizzeria, ett konditori och en livsmedelsbutik), och kommande investeringesbehov. Bland annat behöver ventilation i fastigheten åtgärdas omgående. Kommunens verksamhet kan därmed fortsätta att bedrivas i fastigheten och någon flytt till Brukshotellet är därmed inte aktuell.

Senast uppdaterad: