Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Kommunfullmäktige sammanträder

Fyll i beskrivning av bilden

Onsdag 25 oktober är det dags för kommunfullmäktige att sammanträda igen.

På ärendelistan bland annat allmänhetens frågestund, information från kommunchefen och sammanställning över arbetsmiljöarbetet under 2016 vid Perstorps förvaltningar.

Sammanträdet börjar klockan 18 i lokalen Karpen på Kommunhuset. Räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst närvarar för att berätta om förbundets verksamhet.Vidare informerar ordföranden i nämnder och styrelser om aktuell verksamhet inom respktive område.

Kommunfullmäktige har oockså att ta ställning till om Höganäs ska godkännas inträde i Kommunalförbundet Medelpunkten plus att en ny förbundsordning för Kommanlförbundet AV Media ska antas.

Här finns kallelse och handlingar till sammanträdet Pdf, 524.7 kB.

Senast uppdaterad: