Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Nya kommunfullmäktige sammanträder

Fyll i beskrivning av bilden

Onsdag den 24 oktober klockan 18:00 träffas den nya fullmäktigeförsamlingen för det första "riktiga"sammanträdet under mandatperioden.

 

Med riktiga avses att det är ett traditionellt fullmäktigesammanträde som ska hållas. Den 15 oktober träffades ledamöterna för att bland annat välja kommunalråd, ordförande för kommunfullmäktige, revisorer och ordförande för kommunstyrelsen.

På sammanträdet den 24 oktober finns bland annat allmänhetens frågestund, information från kommundirektören, information från nämnder och styrelser samt information om Finsam. Det sistanämnda är ett samordningsförbund som kan liknas vid en självständig lokal myndighet som samordnar, stödjer, utvecklar och finansierar tvärsektoriell samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region.
Perstorp är medlem i Samordningsförbundet NNV, bildades i januari 2018, där även Båstad, Klippan, Ängelholm och Örkelljunga ingår.

Två beslutsärenden finns på dagordningen:

  • Inrättande av gemensam Överförmyndarnämnd inom 4K
  • Rapport angående arbetsmiljöarbetet vid kommunens förvaltningar

Sista punkten för kvällen är ett valärende.

Här finns handlingar och kallelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. till sammanträdet som hålls i lokalen Karpen på Kommunhuset.

Senast uppdaterad: