Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Stort steg närmare renovering av kommunhus -
enig kommunstyrelse godkänner förslag

När kommunstyrelsens träffades för sitt senaste sammanträde var det tyngsta ärendet på dagordningen en utveckling/renovering av kommunhuset.
- Ett enigt KS står bakom beslutet att gå vidare till kommunfullmäktige med förslaget till ombyggnad. Det är ett ypperligt beslut som höjer attraktiviteten i centrum, inte bara för kommunen utan även för övriga verksamheter, säger kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF).

Perstorps kommunhus, Fastigheten Poppeln 13. Planer på renovering ska tas i kommunfullmäktige 30 september.

Systemhandlingarna är tjänstemannaorganisationens förslag som varit uppe för beslut i styrelsen för Perstorps Näringslivs AB och som nu diskuterats av politiken. En enig kommunstyrelse är positiv till förslaget av skapandet av Perstorps nya centrumhus som totalt får kosta 116,5 miljoner kronor varav 75 miljoner kronor landar på Perstorps kommun.Kommunfullmäktige tar beslut i ärendet den 30 september.Klicka på bilden för att ladda ner Systemhandlingar i pdf-format.

Frågan om kommunhuset i Perstorp har varit på tapeten i flera år. Köpa fastigheten som uppfördes 1965 eller förlänga avtal ytterligare är bara något som diskuterats.
Men så den 2 januari 2019 köptes fastigheten via det helägda dotterbolaget Perstorp Näringslivs AB. Bakgrunden till köp var att fastigheten är i sort behov av både inre och yttre underhåll efter många års bristande underhåll vilket bland annat resulterat i bristande arbetsmiljö för personal. Den 55 år gamla byggnaden anses ha passerat sin tekniska livslängd och måste oavsett användning totalrenoveras då stora åtgärder krävs installationsmässig för att nå en normalnivå. Bland annat behöver ventilation, tak, fönster, fasad och tillgänglighet åtgärdas.

Ett fördjupat beslutsunderlag i form av program- och systemhandlingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har tagits fram och redovisats för styrelsen i Perstorps Näringsliv AB som beslutade godkänna dem och har lämnat dem vidare till Perstorps kommun för beslut.

I underlaget redovisas bakgrund, tekniska och arbetsmiljömässiga förutsättningar, samt hur en ombyggnad stödjer arbetssättet ”En väg in” vilket är kommunens framtida sätt att möta invånarna utifrån ledorden service, engagemang och bemötande. Utredningen innehåller även kostnader för projektet (116,5 miljoner kronor med optioner på ytterligare 7,6 miljoner kronor vilka innehåller solceller, evakueringskostnader, teknik konferensrum samt inventarier konferensrum).

- Totalkostnaden blir inte högre än 116,5 miljoner kronor. Det är vad det får kosta. Viktigt att poängtera är att kostnaden för kommunen är 75 miljoner kronor vilket innebär en renoveringskostnad till normalstandard på 14 000 kronor per kvadratmeter, berättar kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF).

Kommunen hyr cirka 3900 kvadratmeter som bland annat innefattar kommunledning, socialförvaltning, barn- och utbildningsförvaltning, kundtjänst, kultur- och fritidsförvaltning, plan och byggförvaltning samt överförmyndarverksamhet. I fastigheten finns även lokaler för bowling, arkiv, budo, frisör, apotek, café, pizzeria, butiker och systembolag. Verksamheterna i fastigheten behålls men flyttas i några fall till annan lokal. Apoteket föreslås till exempel flytta ut på hörnan till lokalerna där Coop och en restaurang tidigare huserade.

- Ett enigt KS står bakom beslutet att gå vidare till kommunfullmäktige med förslaget till ombyggnad. Det är ett ypperligt beslut som höjer attraktiviteten i centrum, inte bara för kommunen utan även för övriga verksamheter som nu erbjuds nya lokaler vilket även kan locka nya etableringar till centrum.

Fastighetens fasad föreslås förändras genom att antalet fönster justeras plus att färgen ändras. Kommunhusets entré flyttas dessutom till fastighetens mitt. I bottenplanet är tanken bland annat att mötesrum, sessionssal och reception placeras. Här finns även utrymme för flertalet funktioner som utställningar, datorplats för självservice, sittgrupper och läshörna.
Ovanvåningen görs endast tillgänglig för personal. Dagens sessionssal ändras till personalmatsal plus att innergårdarna rustas upp och förses med möbler och planteringar.

Projektet innehåller även så kallade centrumstärkande åtgärder mot torget, Köpmangatan och vilka bland annat innehåller sammanhållen glasfasad och ”shoppingstråk”. Alla entréer tillgänglighetsanpassas med ramper.

- Om fullmäktige beslutar att säga ja till renoveringen blir tänkbar byggstart i så fall vid årsskiftet. Hösten får ägnas åt evakuering av personal till andra lokaler. Exakt var och när är inte helt bestämt än, berättar Torgny Lindau.

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige för beslut den 30 september.

Notera att sammanträdet börjar redan klockan 16:00. Allmänhet som avser att närvara ombeds att istället följa sammanträdet via kommunens sida på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där det sänds direkt.

Läs mer:

Förslag på hur Perstorps nya centrumhus kan renoveras.

Exempelbilder av A-konsult i Helsingborg som visar hur Perstorps kommunhus kan komma att se ut efter renovering. A-konsult i Helsingborg. Ansvarig arkitekt är Nina Merheim Stranne, 3D-illustratör är Isabelle Landin.

Senast uppdaterad: