Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

GåGåGå


GåGåGå var ett arbetsmarknadsprojekt som syftade till att sänka arbetslösheten i Perstorps kommun samt att hjälpa de lokala företagen att växa. Idén med projektet var att genom förbättrad samverkan mellan kommunen och företagen stimulera lokala arbetsplatsförlagda utbildningar och praktikplatser.

Genom att kartlägga företagens kortsiktiga och långsiktiga rekryteringsbehov, rustade vi arbetslösa Perstorpsbor med kompetenser riktade mot de lokala kompetensbehoven med hjälp av företagen själva. På så sätt kunde tidsspannet för invånare mellan att stå långt ifrån arbetsmarknaden till att bli lokalt anställningsbara förkortas. Därmed kunde också matchningen mot det lokala näringslivets olika kompetensbehov bli bättre och mer precis.

Projektets mål var att fler arbetslösa Perstorpsbor skulle förbättrat sin arbetsmarknads-situation genom projektets insatser samtidigt som flera av företagens svårrekryterade kompetenser skulle kunna tillsättas.

Vid projektets slut hade 79 av totalt 120 inskrivna projektdeltagare kommit närmare arbetsmarknaden via praktik, studier eller anställning. Totalt medverkade 22 lokala företag.

Projektet drevs av Arbetsmarknadsenheten Länk till annan webbplats. i Perstorp.

Kontakt: Projektledare Peter Lindow, telefon: 0435-391 95, e-post: peter.lindow@perstorp.se

Projektperiod: 2017-08-24 – 2021-06-30

Projektägare: Perstorps Kommun

Projektet finansieras av Leader LAG PH och Europeiska socialfonden. I projektet bidrar även flera ideella organisationer och lokala företag med olika typer av ideella insatser.


Projekt GåGåGå delfinansieras av Europeiska socialfonden och Leader lag PH

Senast uppdaterad: