Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

SIMS

Logga Sims

SIMS var (avslutades 2018-12-31) ett integrations- och arbetsmarknadsprojekt som syftade till att förbättra samverkan mellan olika samhällsaktörer och därigenom öka möjligheterna till sysselsättning och social inkludering för individer som idag av olika anledningar står utanför samhället.


SIMS handlade även om att förbättra den kommunala servicen gentemot våra kommuninvånare. Som del av projektet upprättade kommunen därför ett Kontaktcenter dit frågor av alla dessa slag kan ställas och besvaras inom rimlig tid och på flera olika språk. Information om Perstorps Kontaktcenter finns att hitta här Länk till annan webbplats., samt på Facebook Länk till annan webbplats..

Projektperiod: 2017-02-01 – 2018-12-31

Projektägare: Perstorps Kommun

Projektet delfinansieras av Leader LAG PH, Europeiska Landsbygdsfonden, Länsstyrelsen Skåne, samt medfinansieras av Perstorps Kommun. I projektet bidrar även flera ideella organisationer och lokala företag med olika typer av ideella insatser.

Fyll i beskrivning av bilden

Senast uppdaterad: