Du är här:

Rydbogårdens dagverksamhet

Entré Rydbogården dagverksamhet

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Målsättningen med dagverksamheten är att:

  • Ge personer med demenssjukdom stimulans, social gemenskap och en meningsfull dag
  • Motverka ensamhet och isolering för personer med demenssjukdomar samt närstående
  • Avlasta närstående

Besöken på dagverksamheten beviljas av kommunens biståndshandläggare efter behovsprövning. När en person fått bistånd anpassas antal dagar och timmar efter den sjukes behov och förmåga, tillsammans med personal på dagverksamheten.

Silviasyster Madeleine som är diplomerad specialistundersköterska i demenssjukdomar driver dagverksamheten. Personalen arbetar utifrån Socialstyrelsen riktlinjer med individanpassad omvårdnad och självbestämmande.

Aktiviteterna utformas tillsammans efter intresse och de förutsättningar som finns. Dagverksamhet bedrivs dagtid måndag till fredag, förutom röda dagar.

För mer information, ring kommunens biståndshandläggare på telefon 0435-390 00.

Senast uppdaterad: