Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Dödsfall och begravning

Fyll i beskrivning av bilden

Begravning, strö ut askan

Svenska kyrkan har ansvar för begravningsverksamheten för alla invånare i Sverige oavsett vilken religions- eller kyrkotillhörighet man har. Det gäller också om man inte har någon kyrko- eller religionstillhörighet. Hos länsstyrelsen kan man söka tillstånd att strö ut aska efter en avliden person.

Begravningsombud

Alla människor ska ha samma rättigheter vad gäller begravningar. Länsstyrelsen utser ombud för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Ombuden ska verka för att församlingen samråder med och informerar även personer som inte tillhör Svenska kyrkan, när det gäller till exempel begravningsavgifter och utformningen av begravningsplatser.
Rollen som begravningsombud i Perstorps kommun innehas av Peter Nilsson. Kontaktuppgifter: Telefon: 0738-12 12 50, E-post: peter[a]pmmiljonmusik.se

Bouppteckning

När någon avlidit ska de som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att man går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder. På Skatteverkets hemsida finns mer information om bouppteckning och dödsboanmälan. Där hittar du också blanketter som du kan använda om du själv vill göra en bouppteckning: Skatteverket - om bouppteckning Länk till annan webbplats.

Kompletterande information och även en Steg-för-Steg-guide för att göra bouppteckningen själv finns på www.bouppteckning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunens ansvar vid dödsfall

Vid dödsfall har kommunen, enligt begravningslagen och ärvdabalken, ansvar för att i vissa fall beställa begravning, förvalta dödsboet, besluta om dödsboanmälan och lämna ekonomiskt bistånd till begravningskostnad.

Dödsboanmälan

Om tillgångarna i boet inte räcker till annat än begravningskostnaderna och andra utgifter i samband med dödsfallet kan en dödsboanmälan inlämnas till Skatteverket. Den ersätter då den sedvanliga bouppteckningen. I boet får inte finnas fast egendom eller tomträtt. Observera att om den avlidne var gift eller var registrerad partner ska den avlidnes andel i det gemensamma giftorättsgodset beaktas.

Dödsboanmälan kan inte upprättas:

  • Om den döde efterlämnar fast egendom eller tomträtt.
  • Om någon av dödsbodelägarna i stället begär att en bouppteckning ska upprättas.

Viktigt att tänka på:

  • Räkningar som avser dödsboet ska inte betalas förrän dödsboanmälan är klar.
  • Finns autogiro ska dessa stoppas.
  • Finns andra överföringar/transaktioner på den avlidnes konto ska dessa stoppas så snart som möjligt.
  • Finns fullmakt upphör denna att gälla vid dödsfallet.
  • Den avlidne ska ha varit folkbokförd i kommunen.

Dödsboanmälan görs via vår e-tjänst: Här kan du skicka in din dödsboanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter till dödsbohandläggare: dodsboanmalan@perstorp.se

Begravningshjälp

Om det finns få tillgångar i dödsboet kan man ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader. Perstorps kommun kan bevilja högst ett halvt basbelopp varifrån de tillgångarna som finns i dödsboet dras av.


För mer information, kontakta kommunens kundtjänst: 0435 - 390 00, kommunhuset(at)perstorp.se

Senast uppdaterad: