Missbruk

Foto: Bernt Fransson

Missbruk och beroende

Du som är bekymrad för din konsumtion av alkohol, droger eller är spelberoende är välkommen att kontakta oss på socialtjänsten. Du som är anhörig och känner behov av råd och stöd är också välkommen att kontakta oss.

Behandling gällande missbruk och beroende ser olika ut. Din första kontakt sker med en socialsekreterare som kartlägger dina behov och gör en bedömning utefter dessa.

Hos oss kan du få rådgivning kring frågor som rör alkohol, narkotika och spelmissbruk.

Du kan också få svar på frågor via telefon eller mail.


Socialsekreterare Karina Persson, 0435- 391 80


Senast uppdaterad: