Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Information om god man och förvaltarskap

Hand mot himlen med grönska i bakgrunden och motljus

Värdefull information om god man och förvaltarskap finns nedan under respektive rubrik. Klicka på plusset till höger för att läsa mer.

Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser. En person som har god man eller förvaltare kallas för huvudman.
Ställföreträdare är samlingsnamnet på de som har ett uppdrag som god man eller förvaltare.

Överförmyndarens huvuduppgift är att utöva tillsyn över ställföreträdare samt att rekrytera nya ställföreträdare.

Ställföreträdarskap
För dig som är ställföreträdare
För dig som vill bli ställföreträdare
Intresseanmälan för ställföreträdare
För dig som har eller behöver god man eller förvaltare
Förvaltarfrihetsbevis
Blanketter
Mer information

Senast uppdaterad: